Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dėkojame už Jūsų paramą Ukrainai

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (LMŽD) prieš savaitę viešai kreipėsi į Lietuvos medžiotojų ir žvejų rajonines draugijas/skyrius, medžioklės plotų naudotojus, medžiotojų būrelius ir klubus bei žūklės klubus ir žvejus mėgėjus…

Dzū­ki­jos miš­ku ra­tą pra­su­ko ru­do­ji meš­ka

„Po­vil­nio“ me­džio­to­jų klu­bo na­rys Liu­das Pu­ga­čiaus­kas Mar­cin­ko­nių apy­lin­kė­se ap­ti­ko ru­do­sios meš­kos pėd­sa­kus. Tai­gi pa­va­sa­ris jau čia pat, nes Dzū­ki­jo­je pa­bu­do ne tik bar­su­kai ar pel­kė­je ry­tais tri­mi­tuo­ja ger­vės, bet ir…

Aplinkos apsaugos departamentas turės ištaisyti priimtus nutarimus

2021 spalio 21 dieną Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“, „Sūduvos medžiotojų sąjunga“ ir „Lietuvos medžiotojų draugija“, kreipėsi į Lietuvos administracinių ginčų komisiją užginčydamą, dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 2021-10-12 rašto Nr. (5.1)-AD5-19820 „Dėl…

Ūkininkus persekioja kraupūs vilkų puotos vaizdai

Netoli Stumbriškio ūkį turinti R. Povilonytė įžvelgia paradoksą: medžiotojams į vilkus nusitaikyti leidžiama spalį, nors patys pilkiai į medžioklę išeina jau gegužę. Didžiausią vilkų siautėjimą dorojant gyvulius ūkininkai stebi rugpjūtį.…

VDU Medžioklėtyros laboratorija organizuoja medžiotojų kursus

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Medžioklėtyros laboratorija organizuoja medžiotojų kursus ir medžioklės stažuotes. Asmenys, baigę medžiotojų mokymo kursus, žinos ir suvoks įstatymais pagrįstą laukinių gyvūnų populiacijų reguliavimą, laukinės gyvūnijos…
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now