Skip to content Skip to footer

Dėl ginklo gabenimo medžioklės metu

2022 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymu Nr. D1-96 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje…

Pakeistos medžioklės taisyklės

Aplinkos ministras pasirašė įsakymą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Nauja redakcija įsigalioja nuo 2020…
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now