Skip to content Skip to footer

Medžioklės taisyklių pakeitimo projektas

Lietuvos medžiotojus atstovaujančios organizacijos LMŽD, MS Gamta, Sūduvos MS, LMD ir GPA parengė bendrą Medžioklės taisyklių pakeitimo projektą. Šie pakeitimai priimti po lapkričio 7-os dienos aptarimo ir šį penktadienį bus…

Vėl planuojama keisti medžioklės taisykles

Pakeičiu Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“: 1.1. pakeičiu 15.2.1 papunktį ir…
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now