Skip to content Skip to footer

Kiaulė ar šernas – štai kur klausimas

Neseniai Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba (VMVT) išplatino pranešimą, kad išmokos už sumedžiotas šernų pateles nedavė laukto rezultato. Įdomu būtų sužinoti kokio rezultato VMVT tikėjosi? Kad medžiotojai iššaudys visas pateles už…

Nuo AKM kritusių šernų nemažėja

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad nuo šių metų pradžios afrikinis kiaulių maras (AKM) mūsų šalies laukinėje faunoje nustatytas 675 vietose 1 168 šernams (117 sumedžiotų ir 1 051…

Šernų šaudyti medžiotojai neskuba

Kai­my­ni­nė­je Bal­ta­ru­si­jo­je už­fik­sa­vus af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro at­ve­jus, Lie­tu­vos me­džio­to­jams at­riš­tos ran­kos be ap­ri­bo­ji­mų šau­dy­ti vi­sus šer­nus: nuo šer­niu­kų ir šer­nių iki suau­gu­sių pa­ti­nų. Pa­sak Kel­mės ra­jo­no Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos…

Afrikinis kiaulių maras

Afrikinis kiaulių maras (AKM) yra ypač pavojinga užkrečiama virusinė infekcija. Serga bet kokio amžiaus kiaulės ir šernai, bet kokiu metų laiku. Žmonių sveikatai ir gyvybei grėsmės nėra! AKM virusas labai atsparus.…
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now