Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Žalioji raganosio medžioklė Afrikoje

Turinys:

Žaliąja medžiokle, pagal SCI (angl. Safari Club International) klasifikaciją, vadinama tokia medžioklė, kai medžiojamasis gyvūnas užmigdomas specialaus šautuvo šūviu, o po foto sesijos ir mokslininkų bei veterinarų apžiūrėjimo ir išmatavimo, prikeliamas ir paleidžiamas gyventi toliau. SCI kaip sumedžiotus užskaito du „žaliuoju“ būdu užfiksuotus žvėris pasaulyje: Afrikoje baltąjį raganosį ir jaguarą Pietų Amerikoje.

Apie lietuvių bandymus sumedžioti jaguarą nesu girdėjęs, o raganosį tokiu būdu yra medžioję dar bent du mano pažįstami Lietuvos medžiotojai. Man šią medžioklę Pietų Afrikos Respublikoje (PAR) 2011 m. rugsėjį organizavo „Danila Hunt“. Kitose Afrikos šalyse ji nerengiama.

Įšokau į paskutinį žaliąjį traukinį
Matyt, spėjau įšokti į paskutinį traukinį – 2011 m. pabaigoje žalioji raganosių medžioklė PAR buvo uždrausta. O motyvas – brakonieriai pradėjo naudoti veterinarų ginklus. Šūvio garso nėra arba labai silpnas. Naudojami dviejų technologijų ginklai – pneumatiniai, kur plastikinį švirkštą su migdomaisiais išstumia suspaustų dujų balionėlio energija; arba parakiniai, kur metalinį švirkštą iššauna mažo .22lr kalibro garsinis šovinėlis. Abiem atvejais maksimalus šūvio atstumas – iki 25 metrų.

Įvairių šaltinių duomenimis, baltųjų raganosių brakonieriavimo mastai PAR įspūdingi: 2011 m. nelegaliai nušautų ir, nupjovus ragą, paliktų raganosių skaičius svyruoja nuo 400 iki 450. Pagrindinės raganosių ragų rinkos – Vietnamas ir Kinija. Ten tikima, kad iš raganosio rago pagaminti preparatai padeda didinti vyrų lytinę potenciją ir gydo vėžį. Kartais nedideliam (vieno milijono gyventojų) kinų miesteliui apsimoka pasamdyti legalų medžiotoją, susimetus sumokėti už jo kelionę bei medžioklę Pietų Afrikos Respublikoje, ir legaliai gauti ragą savo „medicinai“. Jokių mokslinių duomenų, patvirtinančių rago stebuklus, nėra, bet žmonėms vis tiek jo reikia. Jeigu tai būtų moksliškai pagrįsta – priveisti raganosių ir „imti ragų derlių“ nebūtų sudėtinga.

Ragas atauga per 2 metus
Pasirodo, teisingai nupjovus gyvo (užmigdyto) raganosio ragą (kaip nukirpus avies vilną), kad nebūtu atvirų žaizdų ir nepatektų infekcija, jis atauga per dvejus metus! Jei brakonierius šauna raganosį normaliu ginklu – viskas aišku: žvėris nebegyvas, motoriniu pjūklu nurėžia ragą ir nešdinasi. Jei šauna veterinariniu šautuvu – viskas žymiai tyliau ir lyg saugiau brakonieriams, bet užmigdytas raganosis pats atsibusti negali. Jam turi būti suleista „antidoto“ – prikeliančio vaisto, ne vėliau kaip 30 minučių po užmigdymo. Kitaip jis lieka miegoti amžinai. Tikrai nehumaniška palikti svilinančioje Afrikos saulėje savarankiškai atsibusti negalintį žvėrį.

Todėl legalioje žaliojoje raganosio medžioklėje pirmu smuiku griežia veterinarijos gydytojas. Jis apmoko medžiotoją naudotis veterinariniu šautuvu, aprūpina mokomaisiais švirkštais, šoviniais ir taikiniais prišaudymo procedūrai, paruošia „kovinius“ šaudmenis ir viską raganosio prikėlimui. Jei migdomasis šūvis sėkmingas, raganosis užmiega per 3–5 minutes. Optimalus šūvio atstumas 15–20 metrų. Kadangi „šovinys“ didelis (švirkšto ilgis 10–12 cm, diametras – 11–13 mm) ir labai lėtas, tai menkiausias vėjelis, žolelė, nekalbant apie šakelę, turi didelę įtaką šūvio tikslumui. Šovinio greitis žymiai mažesnis už lygiavamzdžio šautuvo, todėl apie šūvį į judantį taikinį nėra jokios kalbos, reikia sulaukti kol gyvūnas sustos.


Prie jo reikia prieiti per 20 m.

Tokiam šūviui tinkamos raganosio kūno vietos vos kelios – kumpiai ir kaklas. Be to, reikėtų, kad švirkšto trajektorija būtų kuo labiau statmena taikomo taško kūno paviršiui. Švirkštai dažnai rikošetuoja nuo storaodžių gyvūnų. Yra ką įvertinti prieš paspaudžiant gaiduką. Be to, reikia nuolat turėti omenyje – nešauti toliau kaip 25 metrai. Prakaitas išmuša, patikėkit.

„Šovinys“ atšoko
Į medžiokinį džipą lipam trise: plotų savininkas vairuotojas, vienintelis su tikru karabinu („jeigu kas“), veterinaras ir aš. Apie 10 minučių atsilikusi lėtai išvažiuoja palaikymo komanda – du džipai su vietiniais žmonėmis – „tą“ daiktą gali reikėti apversti, pasukti, ištraukti iš krūmų ar tuos krūmus iškirsti. Fermos aerodrome mažas sraigtasparnis tam atvejui, jei šūvis pavyko – vaistai susileido, bet žvėris dingo krūmynuose, jį reikia skubiai rasti. Po šūvio yra vos 30 minučių viskam: suradimui, apvertimui, fotografavimui, prikėlimui, pasišalinimui iš įvykio vietos. Pabudęs raganosis gali būti ganėtinai agresyvus, apibėga kelis ratus apie savo miegojimo vietą, neretai baksteli nepakankamai atitrauktą automobilį.

Gana greitai prie vandens balos surandame du patinus – vienas kokių 6–7 metų, kitas dar visai jaunas. Tuose plotuose dar yra 4 patelės su jaunikliais. Nusprendžiame bandyti migdyt vyriausią patiną. Pirmas bandymas prieiti nepavyko. Abu draugeliai nuskuodė į krūmynų tankmę.
Sušokam į „Defenderį“ ir skubam ieškoti raganosių. Netrukus juos randam, pavyksta priartėti reikiamu atstumu – apie 20 metrų, vis pasimatuoju tolimačiu. Veterinaras šnabžda: „Šauk, tik ne į kaklą, o į priekinį kumpį“. Šaunu, švirkštas atšoka! Ką padariau ne taip? Girdžiu vėl šnabžda: „Viską padarei gerai, matyt, toj vietoj oda per kieta, bandom dar kartą“.

Užkimšt ausis, uždengt akis
Persitaisau šautuvą, gerai, kad per toli nenubėgo. Šaunu antrą kartą į užpakalinį kumpį – yra! Toli nebėga, iškart paleidžiam namo sraigtasparnį. Po kelių minučių sulekia palaikymo komanda, trimis džipais bandom nuvyti užmigdytojo draugą jauną raganosį. Tai greitai pavyksta, nors jis toli nepasišalina. Lūkuriuoja krūmuose už kokio pusantro šimto metrų.


Pavyko greitai rasti užmigusį raganosį

Visi verčiam miegantį raganosį nuo šono ant kojų. Pasirodo, užmigdytas jis mato ir girdi beveik kaip ir nemigdytas, todėl norint su juo ką daryti, kad adrenalinas jo neišjudintų anksčiau laiko, reikia užkimšti ausis ir uždengti akis. Veterinaras tuoj pat tai padaro.


Raganosį reikia paversti ant kojų, įgręžti mikroschemą.

Kiek įmigęs žvėris taip aprimsta, kad pats savarankiškai, be žmogaus pagalbos, atsibusti nebegali. Apžiūrim raganosį. Ištraukiam švirkštą iš užpakalinės kojos, tačiau ir priekiniame kumpyje randam mažą kruviną žaizdelę – pirmas šūvis nebuvo blogas, taigi, kiek dabar suleista vaistų, nežinia. Skubiai fotografuojamės, apie išsamius matavimus nėra laiko net galvoti. Reikia skubiai prikelti gyvūną, nes paaiškėjus, kad pirmas šūvis buvo sėkmingas, tik švirkštas iškrito, nežinia kokią migdomųjų dozę jis gavo – du ar pusantro karto didesnę nei reikia…

Veterinaras su pagalbininkais aplieja žvėrį keliais kibirais vandens (kad neperkaistų) iš atsivežtos statinės ir suleidžia antidoto į ausies kraujagyslę. Suleidus prikėlimo injekciją visi nešam kudašių – raganosis keliasi daug greičiau negu užmiega. Po poros minučių su savo ganyklų draugeliu jie vėl vaikštinėja kartu lyg nieko ir nebuvo nutikę.

Medžioklė išsaugojo raganosius
Mes trimis džipais riedame namo. Įspūdžių daug, virpulys dar nepraėjęs, atrodo, kad ši medžioklė truko visą amžinybę, laiko pojūtis visai dingęs. Plotų šeimininkas Japis grąžina į realybę – nuo pirmo šūvio iki pabudusio raganosio nubėgimo pas savo draugelį praėjo viso labo 18 minučių…

Dėl „žaliosios“ medžioklės uždraudimo turiu savo nuomonę. 2011 m. pasaulio ekonominė krizė atsirito ir iki Afrikos – sumažėjo medžiotojų srautas iš Šiaurės Amerikos ir Europos. Dar 2009 m. pabaigoje PAR buvo apribotas raganosių migdymo dažnumas žaliosiose medžioklėse: tą patį žvėrį „šauti“ ne daugiau kaip du kart per metus. Todėl sumažėjo „žaliųjų“ medžioklių pasiūla. Tačiau paprasta raganosio medžioklė vis dar brangesnė už žaliąją keletą kartų.

Medžioklės ūkiai PAR, Namibijoje ir Botsvanoje priaugino baltųjų, o dabar ir juodųjų raganosių bandas iki tokio dydžio, kad jau trūksta klientų jiems medžioti. Todėl žaliąją medžioklę – pigią prekę, reikia išmest iš rinkos.
Kita vertus, tai vienas iš pavyzdžių, kai noras medžioti išsaugo rūšį nuo išnykimo.

“Miske.lt”
Gediminas Vaitiekūnas

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą