Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Šios naudojimosi svetaine taisyklės yra taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi www.miske.lt internetine svetaine. Pradėdami naudotis žemiau nurodyta svetaine, Jūs įsipareigojate laikytis šių taisyklių reikalavimų.

Bendrosios nuostatos
Interneto svetainė (toliau – Svetainė), viešai prieinama adresu www.miske.lt.

Visi šios Svetainės lankytojai (toliau – Vartotojai) turi laikytis šių Svetainės naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės). Įeidami į šią Svetainę, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria joje teikiamų paslaugų.

Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „Naudojimasis Svetaine“ yra suprantama ir aiškinama plečiamai: kaip bet kokių veiksmų atlikimas Vartotojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais.

www.miske.lt pasilieka teisę keisti, koreguoti, papildyti ar pašalinti šias Taisykles, tačiau įsipareigoja publikuoti informaciją apie pakeitimus. Jei ir toliau naudositės www.miske.lt interneto svetaine, tai reikš, jog sutinkate su pakeitimais.

Privatumas
Bet kokia asmeninė informacija, pateikta naudojantis www.miske.lt interneto svetaine, yra tvarkoma atsižvelgiant į www.miske.lt Privatumo politiką. Su Privatumo politika galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

Paslaugos, prieinamos www.miske.lt svetainėje
Registruotis į įvairius auditorinius mokymus ir konferencijas.

Autorinės teisės ir šalutinės teisės
Visos intelektinės nuosavybės teisės susijusios su www.miske.lt interneto svetaine. Šių teisių pažeidimo atveju kaltas asmuo bus patrauktas atsakomybėn pagal LR norminių aktų reikalavimus bei privalės padengti visus nuostolius.

www.miske.lt interneto svetainėje patalpinti intelektinės nuosavybės objektai yra apsaugoti pagal Autorinių teisių įstatymą. Bet koks www.miske.lt interneto svetainėje patalpintos intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas leidžiamas tik gavus raštišką www.miske.lt interneto svetainės administratorių leidimą bei laikantis šių naudojimosi taisyklių.

Griežtai draudžiama www.miske.lt interneto svetainėje paskelbtą informaciją be www.miske.lt interneto svetainės administratorių sutikimo atgaminti ir padaryti viešai prieinama kitose interneto svetainėse ar tradicinėse žiniasklaidos priemonėse arba bet kuriuo kitu belaidžiu būdu bet kokiu kitu ženklų, garsų ir vaizdų siuntimo prietaisu, platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.miske.lt kaip šaltinį.

Kitos sąlygos
www.miske.lt, remdamasis Privatumo politika, fiksuoja vartotojo www.miske.lt interneto svetainėje vykdytą veiklą.
Visi ginčai, iškilę tarp www.miske.lt interneto svetainės vartotojų dėl šių taisyklių laikymosi, sprendžiami derybų keliu. Atvejais, jei ginčo nepavyktų išspręsti derybų keliu, jie bus sprendžiami pagal LR galiojančius norminius aktus, LR norminiuose aktuose numatyta tvarką.

Už www.miske.lt interneto svetainėje pateiktos medžiagos turinį ir jo atitikimą LR norminių aktų reikalavimams atsako konkrečios medžiagos rengėjas.

Už gyvų mokymų ir konferencijų turinį atsako gyvų mokymų ar konferencijų rengėjai, kurių kontaktai nurodomi kiekvieno gyvo mokymo ar konferencijos aprašymo pabaigoje. Visos pretenzijos susijusios su tokių gyvų mokymų ar konferencijų medžiaga yra perduodamos arba tiesiogiai išreiškiamos gyvų mokymų ar konferencijų rengėjams.

www.miske.lt interneto svetainės administratoriai neatsako už savo interneto svetainėje pateiktą turinį šiais atvejais:
Kai ją pateikia svetainės vartotojas (už vartotojų atsiliepimus, komentarus, kitą vartotojo pateiktą informaciją).
Už kitų interneto svetainių, kurių nuorodos yra www.miske.lt interneto svetainėje, turinį.

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą