Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

VMVT pasiteisinimas dėl klaidingos informacijos paviešinimo

Turinys:

DĖL KLAIDINGOS INFORMACIJOS PAVIEŠINIMO

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT), atsižvelgdama į visuomenėje kilusias reakcijas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. B1 -132 „Dėl privalomojo nurodymo vykdyti šernų populiacijos reguliavimą“, primena, kad Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (toliau – įstatymas) 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad medžiojamųjų gyvūnų gausą šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytose teritorijose reguliuojama Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

Įgyvendinant šią įstatymo nuostatą, buvo priimta Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Tvarka). Tvarka reglamentuoja medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimą teritorijose, kurios nėra įtrauktos į įstatymo nustatyta tvarka sudaromus medžioklės plotų vienetus ir kuriose medžiojamųjų gyvūnų gausa negali būti reguliuojama planuojant ir organizuojant medžioklę. Pagal šią Tvarką, išvadą dėl populiacijos gausos reguliavimo tikslingumo išduoda Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, įvertinęs Tvarkos 10-12 punktuose nurodytus reikalavimus.

Pažymėtina tai, kad Tvarkos 14 punkte nustatyta, kad išvadai dėl medžiojamųjų gyvūnų platinamų užkrečiamų ligų plitimo pavojaus žemės sklypuose, kuriuose jų savininkai uždraudė medžioti (toliau – Sklypas), kartu su šiame punkte nurodyta informacija pateikiamas ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio padalinio, kurio administruojamoje teritorijoje yra Sklypas, privalomas nurodymas, kad Sklype, būtina vykdyti tam tikros rūšies medžiojamųjų gyvūnų populiacijos gausos reguliavimą. Būtent įgyvendinant šią nuostatą buvo priimtas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. BĮ-132, kuriame reglamentuojama, kaip VMVT teritoriniai padaliniai turėtų įgyvendinti Tvarkos 14 punktą, t. y. kokiais terminais ir kokia tvarka išduoti sklypų savininkams privalomąjį nurodymą, kad Sklype, būtina vykdyti tam tikros rūšies medžiojamųjų gyvūnų (nagrinėjamu atveju – šernų) populiacijos reguliavimą (toliau – privalomasis nurodymas).

Atkreiptinas dėmesys, kad sklypų savininkai, gavę privalomąjį nurodymą iš VMVT teritorinio padalinio, privalo kreiptis į Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą, kuris ir išduoda išvadą dėl populiacijos gausos reguliavimo tikslingumo, kurioje taip pat nurodo būdus ir priemones, kuriomis leidžiama reguliuoti populiacijos gausą.

VMVT raštas

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą