Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Valdininkai suka galvas, kaip laimėti kovą prieš bebrus

Turinys:

Kaimiškoms vietovėms atstovaujanti Lietuvos savivaldybių asociacija vėl kelia klausimą, kaip pažaboti žmonių ūkiams bei drenažo sistemoms žalą darančius bebrus, rašo lžinios.lt. Valdininkai skundžiasi, kad medžiotojai vangiai medžioja bebrus, prioritetą teikdami briedžiams ir šernams. Medžiotojai savo ruožtu ginasi ir pataria ne kovoti prieš bebrus, o rasti būdų su jais sutarti.

Anykš­čių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Kat­lio­rius LŽ ne­slė­pė, kad jau ne­ap­si­gi­na­ma nuo ža­lą da­ran­čių beb­rų, nes me­džio­ti jų nė­ra kam. Upė­se, upe­liuo­se ir grio­viuo­se šei­mi­nin­kau­jan­tys beb­rai tven­kia ir juos, ir dre­na­žo sis­te­mas. Dėl to skęs­ta miš­kai, pie­vos.

Skaičiuojama, kad 2013 me­tais buvo be­veik 50 tūkst. beb­rų tro­be­lių. Moks­li­nin­kai tei­gia, kad vie­no­je to­kio­je tro­be­lė­je ga­li gy­ven­ti nuo 3 iki 16 beb­rų.

Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas me­džiok­lei Eu­ge­ni­jus Ti­ju­šas ne­su­tin­ka, kad dėl beb­rų po­pu­lia­ci­jos gau­sė­ji­mo ir jų da­ro­mos ža­los mas­to kal­ti me­džio­to­jai. Esą beb­rai me­džio­ja­mi kaip ir ki­ti gy­vū­nai, be to, jų me­džiok­lė šie­met yra po­pu­lia­ri kaip nie­kad.
Grynas

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

2 Komentarai

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą