Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Medžiotojų laimikis – trys vilkai

Turinys:

Vilkaviškio rajono Šūklių būrelio medžiotojai gali pasigirti didele sėkme – per vieną medžioklę pavyko sumedžioti tris vilkus. Šiemet plėšrūnai netoli pasienio su Rusija gyvenantiems ūkininkams pridarė labai daug žalos – paskerdė daugiau kaip pusę šimto gyvulių. Žalai atlyginti buvo išmokėta per 5,5 tūkst. eurų kompensacijų. Nors Šūklių miške keliais vilkais sumažėjo, bet medžiotojai tikina, kad čia jų dar liko.

Pasak Vilkaviškio r. medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkės Dalios Venckūnienės, sumedžioti vilką labai sunku, tad tokiai medžioklei reikia kruopštaus pasirengimo. Ne kiekviena pasala ar varomoji medžioklė būna sėkminga. Vilkai – labai protingi ir atsargūs žvėrys. Tad net ir turint leidimą nušauti tam tikrą skaičių vilkų, dar nereiškia, kad tai pavyks padaryti.
„Vilkaviškio r. per pastaruosius metus vilkų skaičius bei jų daroma žala labai padidėjo. Kvotos vilkams medžioti, kurias mums skiria valstybė, labai mažos. Per sezoną leista sumedžioti keturis pilkius, nors jų čia yra gerokai daugiau. Kad situacija bent kiek pagerėtų, šių plėšrūnų skaičių turėtume dar mažinti. Pastebime, kad mūsų miškuose ir miškeliuose šeimininkauja ne tik pavieniai, bet ir nedidelės gaujos vilkų, kurių dalis čia atklysta iš greta esančios Rusijos teritorijos. Šūklių miške surengtos medžioklės metu pavyko nušauti tris vienos gaujos vilkus, bet dar du paspruko. Žinome ir apie šiose teritorijose klaidžiojantį vienišių – stambų vilką, mėgstantį avieną ir veršieną. Jei pasnigtų, neabejoju, kad sniege pamatytume tikrai nemažai vilkų pėdsakų“, – tikino D. Venckūnienė.

Kaip teigė Vilkaviškio r. savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Jūratė Bindokaitė, šiemet į savivaldybę kreipėsi 31 žmogus su prašymais atlyginti vilkų padarytą žalą. Papjauti 17 veršelių ir 32 avys, išmokėta 5 552 Eur kompensacijų. „Papjautų gyvulių yra tikrai daugiau, mat ne visi žmonės į mus kreipiasi dėl žalos atlyginimo. Pernai situacija taip pat buvo panaši – pilkių daroma žala tikrai nemaža. Žadame kreiptis į atitinkamas institucijas, kad mūsų medžiotojams dar leistų nušauti kelis vilkus, nes padėtis tikrai labai kebli“, – sakė Vilkaviškio r. savivaldybės specialistė.

Per praėjusį mėnesį Vilkaviškio krašto medžiotojai nušovė keturis vilkus: vieną – Podvarko miške Alvito klubo medžiotojai, o tris – Šūklių miške Šūklių medžiotojų būrelio medžiotojai. Šio būrelio vadovas Rytis Legota tikina, kad surengti vilkų medžioklę nėra lengva ir ne visada ji baigiasi sėkmingai.
„Šiai vilkų medžioklei ruošėmės ilgai ir atsakingai. Statėme medžioklės bokštelius aplink teritoriją, kur girdėdavome pilkius kaukiant, rasdavome jų pėdsakus, pramintus takus. Sudarėme medžioklės planą. Medžioklės dieną sąlygos buvo išties palankios – vėjas pūtė į vieną pusę, nesūkuriavo, nes vilkas labai jautrus, greitai pajunta, kad jam gresia pavojus, ir tuoj pat sprunka iš tos vietos. Su karabinais medžiotojai buvo pastatyti į bokštelius, kita medžiotojų komanda su lygiavamzdžiais šautuvais išsirikiavo miške dviem eilėmis ten, kur buvo didesnė tikimybė, kad vilkai gali pasirodyti.

Medžioklėje dalyvavo 55 medžiotojai ir 20 varovų. Kai visi užėmėme savo vietas, buvo duota komanda pradėti varymą. Buvome sutarę nešauti į jokį kitą gyvūną, tik į vilkus. Tik prasidėjus varymui už kokių 5 minučių pasigirdo šūviai. Buvo sumedžioti du patinai ir patelė. Du vilkai paspruko, medžiotojai į juos nepataikė, buvo per toli. Sprendžiame, kad tai buvo viena šeima. Vilkus nušauti pavyko mūsų būrelio nariams Pauliui Valaičiui, Ridui Balnaičiui, Kęstučiui Strazdauskui, jiems atiteko ir garbingi trofėjai. Džiaugiamės šios medžioklės rezultatais, bet vis tik mūsų miškuose pilkių yra likę, randame jų pėdsakų. Dabar jau visą kvotą esame išmedžioję, tad, jei kiti Lietuvos rajonai savų kvotų neišnaudos, mums gal bus dar kiek paskirta. Dabar vyksta varomosios medžioklės, tad galėtume dar pilkių pakloti, tik nežinia, kada tam gausime leidimą. Reikėtų Šūklių miške vilkų medžioklę pakartoti, nes žinome, kad čia jų tikrai yra“, – sakė R. Legota.
Anot jo, po to, kai „Ūkininko patarėjas“ spalio mėnesį rašė apie vilkų skerdynes Gudkaimyje (Vilkaviškio r.), čia dar buvo parėžta ir veršių bei avių. Gudkaimyje medžiotojai surengė ne vieną pasalą, naktimis tykojo, tačiau visi keturi čia plėšikavę vilkai pabėgo. Į juos buvo šauta, bet nesėkmingai, tad jie kažkur tebeslankioja. Vienas didelis vilkas taip pat šiose vietovėse yra, jį kartkartėmis žmonės mato. O miškuose, krūmynuose, laukuose šių plėšrūnų irgi ne vienas gyventojas yra pastebėjęs.

„Kai į tvartus rudenį žmonės suvedė savo augintinius, gyvulių skerdynės baigėsi, bet mes, medžiotojai, pusę mėnesio ruošdamiesi šiai vilkų medžioklei, pamiškėje matėme nemažai papjautų stirnų likučių, kailių draiskanų bei kaulų. Vilkai mūsų rajone tikrai daug žalos daro, o kad situaciją pavyktų sureguliuoti, reikėtų, kad atitinkamos institucijos atsižvelgtų į medžiotojų pageidavimus. Nemanykite, kad mums terūpi žvėrį nugalabyti, jo tikrai gaila. Ir vilkų, kuriuos nušovėme, gailėjome, bet nėra kitos išeities, jų mūsų teritorijoje yra per daug. Pilkių nuolat atkiūtina iš Rusijos teritorijos. Vietoj nušauto vilko jo vietą užims kitas ar net visa gauja. Manau, kad šių plėšrūnų sumedžioti turi būti leista tiek, kiek prašo rajono medžiotojų draugija, jie geriausiai žino situaciją. Beje, buvome pernai prašę leisti bent septynis vilkus nušauti, bet leido tik keturis, o asociacija „Baltijos vilkas“ savo ruožtu aiškina, kad čia iš viso tiek vilkų gal nėra, bet mes matome akivaizdžius įrodymus, kad jų čia yra tikrai daugiau, nei reikia“, – teigė Šūklių medžiotojų būrelio vadas.

UP„ŪP“ informacija
Šūklių medžiotojų būrelio nuotrauka

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 5 / 5. Balsavo: 1

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą