Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Atviras atsakymas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai dėl siūlymo integruotis į jos gretas

Turinys:

LMŽD, savo 2023 m. vasario 17 d. valdybos sprendimu, paragino tris visuomenines organizacijas, t. y. Lietuvos medžiotojų sąjungą  „Gamta“, Sūduvos medžiotojų sąjungą ir Lietuvos medžiotojų draugiją, integruotis (o tiksliau – išnykti iš istorijos) į jos gretas, nes tik ji yra vienintelė galinga ir teisinga medžiotojus vienijanti visuomeninė organizacija Lietuvoje. Būtų gražu, jei nebūtų liūdna. Tokie rimti ketinimai, paskelbti spaudoje, tokia plati kampanija socialiniuose tinkluose – dar vienas viešas, didelis ir „riebus“ piaras. Ir tai tik norint sukurti apgaulingą spektaklį medžiotojų bendruomenei, kurio tema: „ Štai mes kokie geri, mes siūlome, mes vienijame, mes, mes, mes...“

Gaila, bet, deja, nebuvo ir senokai nėra natūralaus bendravimo, žmogiškų pokalbių, susitikimų ir pasiūlymų gyvai, nėra bendrų ketinimų, yra tik išviešintas lozunginis kvietimas viešoje erdvėje, socialiniuose tinkluose. „Valio“ tolerancijai, pagarbai kitoms organizacijoms ir elementariam žmogiškumui.

Truputis istorijos. Siekti bendrų tikslų LMS „Gamta“ ir Sūduvos medžiotojų sąjungos  LMŽD ragino nuolat. Buvome susitikę su tuometiniu LMŽD vadovu Broniumi Bradausku. Susitikime dalyvavo ir tuometinis Sūduvos medžiotojų sąjungos vadovas Paulius Uleckas. Nusprendėme įkurti medžiotojus vienijančių visuomeninių organizacijų konfederaciją lygiomis teisėmis. Jos vadovu netgi nuspręsta išrinkti Bronių Bradauską. Deja, žodis „lygios“ užkirto kelią tolimesniam bet kokiam konfederacijos progresui. 2019 m. lapkričio mėn. 7 d., jau LMŽD pirmininko Jono Talmanto iniciatyva, penkios medžiotojus vienijančios organizacijos, t. y. LMŽD, Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“, Sūduvos medžiotojų sąjunga, Lietuvos medžiotojų sąjunga ir Lietuvos ginklų pirklių asociacija pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją. Deja, lygiai po dviejų savaičių dėl to pačio žodžio „lygios“ ji buvo grubiai sulaužyta ir turbūt suprantate kieno iniciatyva.

Kad ir dabar, LMS „Gamta“ arba Sūduvos medžiotojų sąjunga  taip pat galėtų imtis iniciatyvos sukviesti visas medžiotojų klubus ir būrelius vienijančias visuomenines organizacijas, neutralioje aplinkoje, prie apvalaus stalo ir lygiomis sąlygomis diskusijai – „Medžiotojų vieta ateities bendruomenėje“. Tačiau ir vėl turime visai nesenos karčios patirties.  

Praėjusiais metais, bandėme susodinti prie stalo medžiotojus kartu su žemės ir miškų savininkais ir pasiekti bendrą susitarimą. To iniciatorius buvo Nepriklausomybės akto signataras Saulius Pečeliūnas. Viskas vyko teigiama linkme. Įsitraukus į diskusijas LMŽD – viskas žlugo!

Kur problema? Problema pagarboje kitoms organizacijoms, paprastiems medžiotojams ir nenoras klausytis. Noras bendrauti ir pagarba turi būti nuoširdi ir pastovi. Tai turi būti natūrali bendravimo forma, o ne šou elementas. Kaip kitaip galima suprasti Jūsų direktoriaus Laimono Daukšos kalėdinius žeminimus, savo viešuose pasisakymuose, LMŽD skyrių renginiuose ir pan.. Nepagarba visur, matoma plika akimi. O kaip vertinti tokį faktą, kad po naujos LMŽD vadovybės išrinkimo, kitų medžiotojų vienijančių organizacijų net pavadinimai buvo išbraukti iš laidos „Tauro ragas“ ir internetinės svetainės „Miske.lt“. Nenorime Jūsų nuvilti, bet tokia strategija nepasitvirtino, nes net ir po tokių „gražių“ žingsnių mažesnės organizacijos tapo dar labiau vertinamos, gerbiamos ir dar labiau stiprėja. Šių organizacijų išsilaikymui nereikia didelių pinigų. Jos savo lėšomis kuria šaudyklas (natūralias ir elektronines), mokymo centrus, kaip, beje, didžiąja dalimi ir Medžioklėtyros laboratoriją, kuriai LMŽD pritaikė „Krymo aneksijos scenarijų“ ir po kurio iškilo daugybė problemų.

Mūsų giliu įsitikinimu, mažesnė visuomeninė organizacija visada turės pranašumą prieš didelę, dėl visai suprantamų ir paprastų priežasčių. Čia žmonės vieningi, vieni kitus pažįsta, išsikristalizavę siekiai, norai ir tikslai. Sukurtos savitos tradicijos, vyksta pastovūs ir tradiciniai renginiai, labiau girdimas eilinio medžiotojo balsas. Yra labai gera patarlė „Mažas akmenėlis – didelį vežimą verčia“.

Aptarkime ir taip Jūsų mėgstamas temas kaip:

Tema Nr. 1. „Medžiotojų ruošimas“. Svarbi ir  labai aktuali. Reikia įsiklausyti į natūralius žmonių atsiliepimus. Spėkit, kam medžiotojai sako: – Eikite tik TEN, jie tikrai gerai jus išmokys. Mes turime puikių, išsilavinusių dėstytojų komandas. Visų kursų dėstytojų komandos sudarytos mažiausiai iš 6 asmenų ir tai daroma dėl paprastos priežasties: žmogus negali būti ir biologas, ir ornitologas, ir ginklininkas, ir veterinaras, ir kinologas, ir aplinkosaugininkas ir t. t.. Jei save laikai visažiniu, vadinasi tavo žinios mažiau negu paviršutiniškos ir tu negali dėstyti. Šioje srityje tikrai su Jumis galime pasidalinti patirtimi, be jokių išankstinių sąlygų.

Aštri tema Nr. 2. „Priklausymo CIC – ui problema“. Kad ir kokie pasigyrimai iš LMŽD tribūnų skambėtų, bet, mūsų žiniomis, LMŽD neturi jokių rašytinių Lietuvos valstybės įgaliojimų atstovauti mūsų šalį, kaip ir neturi medžiotojus vienijančių visuomeninių organizacijų rašytinių ar žodinių įgaliojimų atstovauti visą Lietuvos medžiotojų bendruomenę. Nors turbūt pakanka žinoti, kada ten LMŽD ten pateko. Ogi „šlovingais“ komunistiniais laikais. Ką tai reiškia? Žinote patys. Mes visi esame Lietuvos ir ES piliečiai ir prieš įstatymą lygūs visi. Kitų organizacijų niekinimas ir žeminimas veda į niekur. Mes vis dar tikimės kad Jūsų gretose sudygs demokratijos ir pagarbos kitoms organizacijoms sėkla, nes labai jau nesinori, prieš visą Europą, žeminti savo kolegas. Be to manome, kad nereikėtų mojuoti lozungais – „Mes didžiausi“, nes viskas turi savybę baigtis. Skaitlingumas pasiekiamas daug kur pažeidžiant, demokratijos ir LR Konstitucijos 25, 26  ir 35 straipsniuose garantuotas žmogaus teises ir laisves, ypač pasirinkimo teisę priklausyti norimai visuomeninei organizacijai. Belieka viltis, kad jau ateina jaunoji karta ir tik laiko klausimas, kada ji pradės formuoti naują medžioklės politiką ir naują požiūrį į demokratiją. Stabdydami jų norus ir žlugdydami Konstitucijos garantuotas žmogaus teises, mes tik laikinai sustabdome vulkano išsiveržimą.

Mus stebina ir svetimų nuopelnų prisiėmimas. Švino naudojimas medžioklėje ir žvejyboje, A kategorijos ginklai ir šalies gynybos organizavimas, tai Lietuvos ginklų savininkų asociacijos, kurios vadovas Arūnas Marcinkevičius, o idėjinis vadovas – Nepriklausomybės akto signataras Saulius Pečeliūnas, kovos, pergalių ir pralaimėjimų laukas. LMS „Gamta“ ir Sūduvos medžiotojų sąjunga yra LGSA socialiniai partneriai.  Jokiuose iš šių darbų, mes nematėme LMŽD dalyvavimo.

Ne mums teisti ar mokyti, tačiau, mūsų nuomone, teisingų organizacijų (su teisingomis vertybėmis) vadovai visada analizuoja priežastis, kodėl jų gretos staiga ėmė tirpti? Kokia psichologinė situacija ten, „apačioje“, tose bendruomenėse, kuriose medžioja eiliniai žmonės? Tuomet daro išvadas bei sprendimus, kurie situaciją pakeistų į visiems palankiausią pusę. Ir vargu ar problema išsispręs, mokant direktoriui didesnį negu ministro atlygį, eilinių medžiotojų sąskaita, ar nuperkant jam puikų džipą. Dėl to problema tik gilėja. Na, bet čia jau Jūsų organizacijos vertybių reikalas.

Lietuvoje yra 9 medžiotojus vienijančios visuomeninės organizacijos (draugijos). Pasiūlymas integruotis į LMŽD gretas tik trims organizacijoms turi aiškų tikslą toliau skaldyti medžiotojų bendruomenę.

Deja, mes nematome jokios veiklos, kur LMŽD yra pranašesnė už kitas medžiotojų organizacijas. Dėl to, LMŽD pasirinktas bendravimo su giminingomis organizacijomis būdas, tonas ir turinys, neskatina jokių bendradarbiavimo galimybių. Mes už bendradarbiavimą lygiateisiškumo pagrindais, už pagarbą, už bendrus renginius, už bendros politikos formavimą nepažeidžiant organizacijų identiteto. Todėl mums yra nepriimtinas bendradarbiavimas UAB – o principu.  

 Pripažįstame ir džiaugiamės, kad  LMŽD yra labai daug puikių medžiotojų, mokslininkų, politikų, verslininkų, skyrių, būrelių ir klubų vadovų, su kuriais mes palaikome šiltus ir draugiškus santykius, organizuojame įvairius renginius, kartu medžiojame ir kalbamės prie apvalaus stalo be jokių priverstinių integracijų. Ir to niekas uždrausti negali. Ar gali?!

Ačiū už kvietimą integruotis, bet… mes už laisvę rinktis ir vis dar tikime, kad medžiotojus susivienyti pavyks, bet tik ne  siūlomomis „šeimininko – tarno“ sąlygomis.  Siūlome įkurti medžiotojus vienijančių organizacijų konsultacinę tarybą, kurioje visos organizacijos galėtų dalyvauti ir reikšti nuomones lygiomis teisėmis.

LMS „Gamta“ prezidentas Raimondas Ribačiauskas

Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas Ramūnas Mažėtis

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 3.5 / 5. Balsavo: 148

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

11 Komentarai

 • Zhorikas
  Posted 2023.02.23 at 09:44

  Dabar jie naują baimę platina, neva be jų nepriduosi ataskaitos. Pinigus renka ne iš narių, o iš būrelių, kuriems vadovauja raugai. Kai tik dinozaurai pasikeis, neliks ir jų veltediškos organizacijos.

  10
  7
 • Šernas
  Posted 2023.02.23 at 09:25

  Jo idomi diskusija užvirė. Menu dar tuos laikus kai nebuvo jokios alternatyvos LMŽD, kalbu apie 1992m. Klube kureme medžioju nuo tu metų ivyko ayvejis kad vienas kolega sumedžiojo kiškį ne laiku ir pakliuvo aplinkosaugai. Aišku buvo nubaustas pagal tuo metu galiojančias baudas, bauda sudarė 50litu😂😂👍. Didžiausia nuostaba ivyko kai už savaitės ta kolega išsikvietė LMŽD ir atėmė medžiotojo bilieta 1metams,tai ivyko 1994m. Po tokių cirku mūsų klubas išstojo iš LMŽD, pamenu kokia buvo riaktsija, žadėjo sužlugdyti klubą atimti plotus ir dar visokiu sankciju ivesti, bet dėja nepavyko. Va štai kokie prisiminimai apie garbingus LMŽD klerkus. Džiaugiuosi, kad iki šiol nebunant jokioj medžiotoju organizacijoj mūsų klubas sėkmingai tvarkosi padedant GAMTAI, nesam niekada verčiami tapti ju oficialiais nariais👍👍👍

  15
  5
 • Ūkininkas
  Posted 2023.02.23 at 07:12

  o kodėl parūpo jungtis, matosi labai jau blogai valdyti komercinius plotus ir su seimūnais medžioti.Tai tegul jie jungiasi prie bet kurios organizacijos ir bandysim išrinkti kitus vadovus.

  8
  6
 • Taip
  Posted 2023.02.22 at 21:55

  Dabar reik LMŽD pasiūlymą pateikt jungtis prie kazkurios nors organizacijos ar LMD ar Gamtos ar Sūduvos įdomu kokį atsakyma gautų iš LMŽD.

  7
  11
 • Eilinis
  Posted 2023.02.22 at 21:00

  Sveikinu, tiesiai į dešimtuką, keista, kad LMŽD iš vis dar gyvuoja. Matomai tik rajonų senųjų medžiotojų dėka, kurie dar iš inercijos jai priklauso, nes juk reikia kažkam priklausyt. Bet kuo būrelių kolektyvai jaunyn, tuo nuo LMŽD tolyn. Kažkaip tik keista, kad LMŽD centre sugeba susirinkt žmonės, kurie būtinai pasinaudos kito triūso vaisiais, būtinai išsireklamuos, kad jie pirmi ką nors padarė, nors realiai tik kitų nuopelnus paskelbia už savus ir visi apsėsti didybės ir valdymo manijos, nes tik jie geriau žino kaip medžiotojams gyvent. Nors iš to žinojimo tik prasigyvena patys, kad net STT galų nesuranda, kur atstovavo medžiotojus, ten viską prakišo, o kur dabar ir kokias medžiotojų teises gina, tik patys ir težino. Nes toks eilinis kaip aš, negirdėjau jų progresivių darbų. Beja, o kur žvejus atstovauja??? Net neįsivaizduoju, kodėl žvejui turėtų kilt mintis būt jų nariu? Taik kiek jų turi???

  14
  13
 • Stebiu
  Posted 2023.02.22 at 20:58

  Iš čia vyrų atsakymas? 🙂
  Atrodo, kad pažeistų savimeilių mergelių išlieta širdgėla 🙂
  Romanų rašytojai, tikriausiai kitaip ir nepavadinčiau 🙂
  Tikėjausi, kad gal bus kažkoks nušvitimas vienijant medžiotojų bendruomenę, bet pasirodo ambicijos ima viršų…

  23
  8
 • Medzioklis
  Posted 2023.02.22 at 20:42

  Seni komuniagos jau per seni kažką nuveikti, bet pagadinti reikalus jaunai kartai- pats tas!

  18
  12
 • Vaidotas
  Posted 2023.02.22 at 18:58

  Atrodo,kad praeities nuoskaudos,o gal ir asmeniškumai,neleidžia blaiviai mastyti.Išsakomos tik nuoskaudos.Ar nebūtų laikas prisiminti sena patarlę,kad po viena pirštelį mes niekas,o visi kartu-svarus kumštis.O dabar mums to labai reikia.Tik būdami vieningi galėsim paveikti seimą ir apginti mūsų visų interesus.O tada jau galėsit girtis,kas daugiau nusipelnė medžiotojų bendruomenei.Be vieningumo mes niekada nieko nepasieksim.

  32
  6
  • Gediminas
   Posted 2023.02.22 at 22:00

   Sakyčiau taip: Stiprus, didelis ir “svarus” kumštis reikalingas tik į nosį kažkam užvažiuoti ir tvirtai vergams, įvarant jiems baimės, valdyti. Tai jau sena praeitis. Dabartinėje demokratijoje, kai valdininkai privalo vienodai girdėti tiek didelių, tiek ir mažų balsus – kuo jų daugiau, tuo rezultatui geriau. Svarbu, kad tie balsai būtų tarpusavyje SUDERINTI ir iš jų nesigautų kakofonija. Pasiklausykit, kaip darniai giedamas Lietuvos Himnas, “Žalgirio” arenoje, prieš varžybas. Norite pasakyti, kad visi tie žmonės priklauso vienai partijai ar draugijai :)?!

   11
   4
 • VV
  Posted 2023.02.22 at 18:52

  Matyt lietuviui tai kraujyje – rėtis vienas su kitu ir jei biški kas kurti vis naujas partijas. Va čia ir yra bėda eiliniams medžiotojams, kai juos atstovaujantys kunigaikščiai vaidijasi tarpusavyje dėl principo kas aukštesnis.

  18
  4
 • Post Author
  Miske.lt
  Posted 2023.02.22 at 18:34

  Na va dar ir męs blogi likom. Raimondai jei paieškotumėt jūsų publikuotų straipsnių visi jie yra mūsų svetainėje, o pastaruoju laikotarpiu iš jūsų iniciatyvų nesulaukėme, tai toks ir rezultatas.

  36
  6

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą