Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

2021-2022 Medžioklės sezonui planuojama leisti sumedžioti 175 vilkus

Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl vilkų sumedžiojimo per 2021–2022 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo“ projektą (toliau – projektas).

Projektas parengtas siekiant nustatyti vilkų sumedžiojimo limitą per 2021–2022 m. medžioklės sezoną.

Vadovaujantis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Medžioklės taisyklės), 42 punktu, vilkų sumedžiojimo limitą Lietuvos Respublikoje tvirtina aplinkos ministras Vilko (Canis lupus) apsaugos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo“ (toliau – Vilko apsaugos planas), nustatyta tvarka.

Vilko apsaugos plano 36 punkte nustatyta, kad Aplinkos ministerija, siekdama užtikrinti palankią vilko rūšies apsaugos būklę ir atsižvelgdama į vilkų populiacijos būklės stebėsenos duomenis, mokslinius tyrimus, einamajam medžioklės sezonui iki spalio 15 d. patvirtina vilkų sumedžiojimo limitą.

Vilko apsaugos planas įpareigoja sumedžiojimo limito nustatymo tikslais įvertinti besiveisiančių šeimų skaičių. Rengiant projektą iš esmės remtasi sumedžiotų vilkų genetiniais ir produktyvumo pagal sumedžiotų patelių gimdas tyrimais. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos atliktų 2020-2021 m. sumedžiotų vilkų tyrimų rezultatai skelbiami Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos interneto (toliau – VSTT) svetainėje.

Genetinių ir gimdų tyrimų pagrindu nustatyta, kad Lietuvoje buvo 53 jauniklius vedusios vilkų šeimos. Pranešimų apie vilkų buvimo (įvykusio laikotarpyje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.) registravimo visus metus (VSTT Biologinės įvairovės duomenų bazėje) pagrindu bei atsižvelgiant į biologiškai galimus šeimų teritorijų nutolimus buvo suskaičiuota dar 10 atskirų vilkų šeimų, kurios 2020 m. pavasarį turėjo vadas. Apibendrinus rezultatus gauta, kad Lietuvos teritorijoje gyveno ne mažiau kaip 63 jauniklius vedusios vilkų šeimos. Vilko apsaugos plano 36.4 papunktyje nustatyta, kad jeigu vilkų yra daugiau kaip 62 šeimos (visa populiacija 500 ar daugiau individų žiemos pabaigoje), populiacijos naudojimas planuojamas taip, kad būtų užtikrintas jos tolygus sumažinimas ir išlaikymas 32–62 šeimų ribose. Nustatomas sumedžiojimo limitas, lygus metiniam prognozuojamam populiacijos prieaugiui arba didesnis, atlikus konsultacijas su nepriklausomomis mokslo ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, ar siūlomas nustatyti limitas nesutrukdys pasiekti vilkų populiacijos apsaugos ir valdymo ilgalaikio tikslo ar palaikyti palankią apsaugos būklę).

Atsižvelgiant į tai, kad nustatytas šeimų skaičius patenka į 36.4 papunkčio reguliavimo zoną tik dėl vienos šeimos persvaros ir kad šiuo metu nėra surinkta pakankamai duomenų apie realų metinį šeimos ar populiacijos prieaugį Lietuvos gamtinėmis sąlygomis, siūloma taikyti mažesnį metinį prieaugio vidurkį.

Atsižvelgus į pateiktas argumentus, siūloma patvirtinti 175 vilkų sumedžiojimo limitą.

Siekiant, kad vilkai būtų medžiojami proporcingai jų natūraliai gausai, vilkų sumedžiojimo limito siūloma neskirstyti rajonais.

Vilkų ūkiniams gyvūnams daroma žala pastaraisiais metais išlieka panaši. Iki 2021 m. rugsėjo 23 d. atlyginant vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą išmokėta 100 401 Eur (atitinkamai iki 2019 m. rugsėjo 24 d. už vilkų padarytą žalą ūkininkams išmokėta 71 188 Eur, 2020 m. rugsėjo 23 d. – 74 712 Eur).

Vilkų medžiojimo sezonas prasideda spalio 15 d. ir trunka iki kovo 31 d. (išnaudojus vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau).

Priėmus projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Visuomenė su projektu supažindinama jį paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS).

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 4.6 / 5. Balsavo: 13

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą