Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

„Yukon Advanced Optics Worldwide“ komentaras dėl LRT publikacijos

Turinys:

Reaguodami į 2023 m. birželio 19 d. paskelbtą LRT informaciją dėl galimų atvejų, kai į Rusijos Federaciją patenka „Yukon Advanced Optics Worldwide“ gaminami optiniai prietaisai, taip pat dėl informacijos apie vykdomą galutinį pasitraukimą iš Rusijos Federacijos, siekiant pateikti išsamią įmonės poziciją, teikiame savo komentarą.

Dėl pasitraukimo iš Rusijos Federacijos

„Yukon Advanced Optics Worldwide“ pozicija karo kontekste yra vieninga ir nuosekli nuo pat jo pradžių: operatyviai priėmėme sprendimus dėl produkcijos tiekimo nutraukimo Rusijoje ir Baltarusijoje, sustabdėme dukterinės bendrovės gaminių gamybą ir prekybą Rusijoje, esame pradėję ir toliau vykdome šios dukterinės bendrovės likvidavimo procesus, o tuo pat metu operatyviai padedame ir Ukrainai, ir Ukrainos žmonėms, tarp kurių ir „Yukon“ darbuotojai, dirbantys Ukrainos padalinyje.

Sužinojus apie Rusijos karinę invaziją į Ukrainą, tą pačią dieną – 2022 m. vasario 24 d. buvo išleistas generalinio direktoriaus įsakymas dėl Baltarusijoje ir Rusijoje gaminamos produkcijos tiekimo stabdymo Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai. Svarbu pažymėti, kad Europos Sąjungoje gaminama įmonės produkcija nebuvo tiekiama į šias šalis ir iki karo pradžios. Sustabdyta Smolensko mieste veikiančios bendrovės „Mezon-A“ gamybinė veikla. Skirta materialinė parama Ukrainoje dirbantiems darbuotojams bei jų šeimos nariams. 2022 m. vasario 28 d. įsakyme užfiksuota pozicija buvo pakartota įmonių grupės vadovų bendroje rezoliucijoje darbuotojams ir tą pačią dieną išplatintame pranešime spaudai. Oficiali „Yukon Advanced Optics Worldwide“ pozicija yra viešai prieinama, ji yra nuosekli, nekintanti ir vienareikšmiškai palaikanti Ukrainą kovoje prieš Rusijos agresiją.

2022 m. vasarą buvo priimtas sprendimas pilnai trauktis iš Rusijos Federacijos. Apie tai, kad „Mezon-A“ yra viena iš dviejų užsienio kapitalo bendrovių, kurios viešai paskelbė apie sprendimą trauktis iš Rusijos, 2022 m. rugpjūčio 2 d. pranešė ir Smolensko srities gubernatorius. Buvo svarstomos įvairios pasitraukimo formos iš Rusijos, tačiau po 2022 m. rugsėjo 8 d., kai buvo priimtas Rusijos Prezidento įsakymas (Nr. 618), ribojantis įmonės juridinio valdymo perleidimą, tam yra reikalingas Rusijos Federacijos valstybinės komisijos sutikimas. Rudenį buvo priimtas sprendimas inicijuoti „Mezon-A“ likvidavimo procesą ir įpareigoti „Mezon-A“ vadovą tinkamai organizuoti šį procesą.

Bendrovėje nebeliko gamybos darbuotojų, tik administracijos asmenys, kurių dalyvavimas būtinas siekiant užtikrinti tinkamą bendrovės uždarymo ir likvidavimo procesą. LRT nurodytas 45 darbuotojų buvo aktualus 2022 m., šiai dienai darbuotojų skaičius yra 5 kartus mažesnis.

Visiškai suprantame visuomenės lūkestį pasitraukti čia ir dabar, tačiau „spynos pakabinimas ant durų“, esant šioms sąlygoms, nereikš juridinio bendrovės pasitraukimo ar likvidavimo. Tai ilgalaikis juridinis procesas, be kurio bendrovės įrašai nebus pašalinti iš Rusijos juridinių registrų, iš kurių atrodo, kad „Mezon-A“ vis dar yra juridiškai egzistuojanti bendrovė, nepaisant to, kad nevykdo jokios veiklos.

2023 06 19, Vilnius

Pasitraukimo procesas iš Rusijos Federacijos yra ilgalaikis ir sudėtingas dėl nuolat kintančių teisės aktų, tačiau įmonės pozicija yra vienareikšmiška – sprendimas trauktis yra priimtas.

Mes nevykdome jokios gamybos Rusijoje, neparduodame savo produkcijos Rusijoje ir / ar Baltarusijoje, o tai reiškia, kad Rusija negauna jokios tiesioginės ar netiesioginės naudos iš su mūsų pasitraukimu susijusios veiklos.

Dėl produkcijos gamybos ir tiekimo Rusijos Federacijoje

Europos Sąjungoje gaminama „Yukon Advanced Optics Worldwide“ produkcija ir iki karo pradžios nebuvo tiekiama į Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką. Šioms rinkoms buvo gaminami vietiniai, mažiau technologiškai pažangūs optiniai prietaisai. Tačiau nuo 2022 m. vasario 24 d. į Rusijos Federacijos teritoriją nepateko joks naujas optinis taikiklis, termovizorius ar naktinio matymo optika. Nėra vykdoma nei gamyba, nei prekyba „Yukon“ grupės gaminamais optiniais prietaisais, nėra priimami ar vykdomi nauji užsakymai.

„Mezon-A“ vadovybė priėmė sprendimą po 2022m. vasario 24 d. užbaigti pristatymą nekarinės paskirties Kinijoje pagamintų biudžetinių žiūronų, kuriems užsakymai buvo pateikti iki karo pradžios. Šie galutiniai smulkūs užsakymai buvo užbaigti siekiant išvengti galimų teisminių ginčų, kurie perspektyvoje galėtų neigiamai paveikti procesus, aprašytus aukščiau (tuo metu galėjo neigiamai paveikti svarstomą „Mezon- A“ akcijų perleidimą ir tokio perleidimo galimybes). O atsiskaitymai už juos vyko iki 2022 m. vasaros pabaigos.

Dėl produkcijos patekimo į karo zoną

Įmonės pozicija iki karo ir po jo pradžios išliko nepakitusi – gaminami optiniai prietaisai nebuvo ir nėra skirti karui ir nėra tiekiami Rusijos ar Baltarusijos karinėms pajėgoms ar saugumo organams. Atliktas LRT tyrimas patvirtino šią įmonės poziciją. Visi prietaisai, kurie buvo užfiksuoti ten pateko nepaisant įmonės draudimo ir nelegaliais keliais.

Griežtai laikomės tarptautinių ir ES sankcijų, ir būdami išskirtinai civilinės optikos gamintojai, nevykdome savo veiklos tose šalyse, kurioms yra įvestos tarptautinės ar vietinės sankcijos arba kuriose vyksta karo konfliktai. Pirmomis dienomis po Rusijos agresijos prieš Ukrainą įmonė informavo savo dabar jau buvusius atstovus Rusijos Federacijoje ir Baltarusijos Respublikoje apie savo produkcijos tiekimo ir pardavimų stabdymą šiose valstybėse. Sustabdėme savo produkcijos tiekimą bei pardavimus ir Centrinio Kaukazo, Sakartvelo, Azerbaidžano valstybėse. Todėl mums nėra žinoma apie masinį mūsų gaminių panaudojimą Rusijos kariuomenėje, išskyrus atskirus, individualius pavienius atvejus.

Gavę informacijos apie tai, kad mūsų prekės pastebėtos karinių veiksmų kontekste ar naudojamos nelegaliai, visuomet imamės analizės – aiškinamės, ar tai tikrai mūsų gaminys, ar jo nelegali kopija, kurių taip pat yra rinkoje. Jei gaminys – mūsų, ir jei įmanoma, bandome atsekti, kuriam distributoriui jis buvo parduotas. Savaime suprantama, mūsų produkcijos patekimas į karinių konfliktų zonas mums yra visiškai nepriimtinas. Reikia suprasti ir tai, kad mūsų produkcija prekiaujama jau daugelį metų. Todėl prekės gali būti įsigytos seniai, perparduotos iš trečiųjų asmenų ar neteisėtai atgabentos iš kitų valstybių, kuriose jomis prekiaujama legaliai.

Reikėtų paminėti ir tai, kad PULSAR prekės ženklas ir juo žymima produkcija užima pirmaujančią poziciją pasaulinėje civilinėje termovizorių rinkoje ir yra puikiai atpažįstama daugelyje pasaulio šalių. Todėl atsiranda nesąžiningų pardavėjų, kurie be „Yukon“ leidimo, neteisėtai ir nepagrįstai naudojasi PULSAR prekės ženklu. Pavyzdžiui, pateikia PULSAR gaminių nuotraukas savo internetinėse parduotuvėse arba interneto svetainėse, o kai potencialus klientas kreipiasi dėl PULSAR prietaiso užsakymo, jam pasiūloma

įsigyti ne PULSAR, o visai kitus prietaisus. Puikiai suprantame, kad tokiu būdu ne tik daroma žala bendrovės reputacijai, bet ir pažeidžiamos „Yukon“ intelektinės nuosavybės teisės.

Teigiamai vertiname įvairius Vyriausybės ar ES institucijų siūlymus, kurie padėtų tinkamai užtikrinti išorinių sienų kontrolę ir ribotų paralelinio importo galimybes, kad sankcionuoti gaminiai nepatektų į Rusiją ar Baltarusiją ir nebūtų tiekiami per trečiąsias šalis.

Dėl tyrime užfiksuotų „Mezon-A“ operacijų

Tyrime minimos „Mezon-A“ finansinės operacijos iš Rusijos Federacijos buvo atliktos, siekiant nepalikti finansinių lėšų Rusijos Federacijoje.

Dėl LRT tyrimo duomenų patikslinimo

Tenka apgailestauti, kad prieš publikuojant medžiagą, LRT nepasidalino turima informacija, siekiant išvengti abejotinos ar netikslios informacijos. Gavę informacijos apie tai, kad mūsų prekės pastebėtos karinių veiksmų kontekste ar naudojamos nelegaliai, visuomet imamės vidinio patikrinimo – aiškinamės, ar tai tikrai mūsų gaminys, ar galime jį identifikuoti, ar tai jo nelegali kopija, kurių taip pat yra rinkoje. Jei gaminys – mūsų, ir jei įmanoma, bandome atsekti, kuriam distributoriui jis buvo parduotas. Sutartys su visais distributoriais numato, kad mūsų produkciją jie gali parduoti tik naudojimui civiliniais tikslais.

Panaši situacija būna, kai įmonė gauna tarptautinės konfliktų ginkluotės tyrimų (Conflict Armament Research – CAR) organizacijos, su kuria bendradarbiaujame, paklausimus. Gavus užklausas yra atliekami vidiniai tyrimai. Teigiamai vertiname tokių organizacijų veiklą, glaudžiai su jomis bendradarbiaujame, suteikdami visą būtiną informaciją, kuri padėtų užkardinti vietinių ir tarptautinių teisės aktų pažeidimus ar įvestas sankcijas dėl neteisėto optinių prietaisų judėjimo.

Dar vienas neatitikimas – tai reportaže minimas vizualinis pavyzdys iš rusų kariams aukas renkančio V. Novikovo „Telegram“ įrašo su prierašu, jog naudojama „PULSAR“ optika, iš tikrųjų yra iš kito gamintojo prietaiso pateiktas vaizdas. Mes puikiai suprantame, kad Rusijos Federacijoje yra ribotos galimybės įsigyti „Yukon“ optinius prietaisus, todėl neatmetame galimybės, kad vaizde užfiksuota Azijos šalyje pagaminto originalaus prietaiso kopija, pažymėta „PULSAR“ prekės ženklu, tačiau nieko bendro neturinti su mūsų gaminama produkcija.

Tyrime taip pat teigiama, kad įmonės atstovas nepateikė LRT Tyrimų skyriui konkretaus atsakymo dėl 2022 m. vasario mėnesio Rusijos valstybinės naujienų agentūros TASS pranešimo apie įmonės optikos prietaisą, kuris buvo perduotas Ukrainoje kariaujantiems rusų kariams. Siųstame atsakyme LRT buvo pateikta informacija, kad „pastebėtas prietaisas buvo pagamintas Baltarusijos Respublikoje iki 2020 m., dar iki gamyklos gamybos apimties sumažinimo. Šis prietaisas buvo gaminamas iki 2021 m. Todėl neatmetame galimybės, kad jis buvo įsigytas antrinėje rinkoje“.

Tyrime teigiama, kad „Mezon-A“ ir CEK sandoriai nuo karo pradžios siekia 1,15 mln. eurų“, tačiau pagal turimus mūsų duomenis, „Mezon-A“ nuo karo pradžios už dieninius žiūronus gavo atsiskaitymų iš CEK už ~89 tūkst. eurų (pagal kursą 74 rubliai už eurą).

Dar vienas tikrovės neatitinkantis teiginys, kad „nuo karo pradžios „Mezon-A“ Rusijos klientams pardavė prekių už mažiausiai 2,3 mln. eurų. Tai rodo bendrovės 2022–2023 metų bankinių operacijų duomenys, kuriuos pavyko gauti LRT Tyrimų skyriui ir partneriams iš „Scanner project“. Norime pažymėti, kad nuo karo pradžios 2022 m., „Mezon-A“ apskaitė tokių operacijų už 165 tūkst. JAV dolerių, o 2023 m. pardavimų nebuvo apskritai.

Dar kartą pabrėžiame, kad įmonės pozicija Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste yra nuosekli ir nekintanti – įmonė palaikė ir palaikys Ukrainą ir jos žmones kovoje prieš Rusijos agresiją.

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 4.7 / 5. Balsavo: 25

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

1 Komentarai

 • advokatas Arūnas Marcinkevičius
  Posted 2023.06.20 at 21:37

  Išviešintas tyrimas informacinių duomenų bei jų šaltinių patikimumo vertinimo aspektu kelia nemažai abejonių. Dėl to, abejotini ir tyrimo rezultatai. Jie nesuteikia reikiamai tvirtoms išvadoms padaryti būtinų pagrindų, nei pakankamų pagrindų taikyti ekonominio, teisinio, moralinio ar politinio poveikio priemones. Tačiau viešai sukeltomis abejonėmis gali būti manipuliuojama visuomenės, t.y. žmonių masės, emocijomis, kryptingai formuojant tikslinę nuomonę.

  Nuo seno yra žinoma, kad žmonių masė neprotauja, o vadovaujasi akimirkos įspūdžio sukeltomis emocijomis. Taip pat yra žinoma aksioma, kad minioje esantis išsilavinęs eruditas, pvz.: profesorius – akademikas, užsikrečia minios nuotaikomis ir emocijomis, bei elgiasi lygiai taip pat, kaip šalia jo stovintis beraštis ar mažamokslis liumpmenas. Jį, kaip ir aplinkui, minioje, kuria šiandien jau atitinka interneto bei socialinių tinklų virtualūs “burbulai”, apima ir užvaldo nemąstančios masės “daugumos” dalelės – baimės išsiskirti iš daugumos, sindromas.

  Tačiau iki padarant vienokias ar kitokias išvadas, būtų verta ir naudinga sau patiems atsakyti į keletą nesudėtingų ir paprastų pirminio vertinimo klausimų:

  1. Kokiais konkrečiais ir kokio patikimumo duomenimis grindžiamas pats LRT tyrimas?

  2. Ar tie “duomenys” – bent vienas jų, konkrečiai įvardinti ir patvirtinti?

  3. Kokie tai duomenys: objektyvūs ar subjektyvūs, tiesioginiai ar išvestiniai, autentiški ir originalūs?

  4. Kas, kokiu būdų ir kada ištyrė, patikrino bei patvirtino gautų duomenų objektyvumą ir autentiškumą? Ar tai atliko su LRT nesusiję, t.y. nepriklausomi ir objektyvūs vertintojai?

  5. Ar kokie nors, kiti, t.y. su LRT nesusiję ir nepriklausomi šaltiniai bei jų duomenys patvirtina skandalingai paskelbtuosius?

  6. Kas yra “tyrimo metu gautieji” duomenys ir koks jų patikimumas?

  7. Kokiu būdu buvo gauti “duomenys” ir ar tas jų gavimo būdas yra tiek patikimas, kad ir nekelia abejonių?

  8. Kas yra tų “duomenų” šaltinis ir kokia yra jo kompetencija, patikimumas?

  9. Kieno interesais, kieno naudai ir kokia intencija vadovavosi informacijos šaltinis pateikdamas duomenis žiniasklaidai?

  10. Kodėl ir kokiu tikslu šitokia “žinia” išplaukia į viešumą būtent dabar, prieš NATO šalių vadovų susitikimą Vilniuje?

  11. Kokioms būtent šalims tame “sąraše” apskritai bandomi reikšti priekaištai dėl tariamo nesąžiningumo ar dviveidiškumo?

  12. Kodėl ir kokiu tikslu pirmajame tariamai nesąžiningų valstybių ketvirtuke įvardinamos ne kas kitos, o būtent: Vokietija, Lietuva; Jungtinės Amerikos valstijos ir Lenkija?

  13. Ir pagaliau, kas tai yra iš tikro: žinia ar pletkų lygio gandas, ir kam būtent (kokiai valstybei) jis naudingas, o kam daro žalą?

  Interneto techninių įrankių tobulėjimas bei supaprastinta informacinės sklaidos galimybių plėtra atvėrė erdvę įvairiausio patikimumo lygio dezinformacijai, gandams ir tauškalams. Dėl to, itin svarbią reikšmę įgijo informacijos duomenų ir jų šaltinių patikimumo vertinimo kriterijai bei griežti kruopščios patikros proceso reikalavimai. Tačiau pirmiausiai tam yra būtinos specialiosios žinios, sveika nuovoka ir gebėjimas atsiriboti nuo emocijų, išorinių nuomonių bei įtakų ir joms nepasiduoti.

  Istorija, o ypač žvalgybos ir kontržvalgybos karų, kaip ir teisėtvarkos tyrimų, praktikoje sočiai apstu informacinio/dezinformacinio poveikio metodų taikymo pavyzdžių. Šis metodas naudojamas paskleisti nepasitikėjimą vieni kitais tuomet, kai realiai nėra ir neturima teisiniams bei politiniams tyrimų procesams bei sprendimams priimti tinkamų duomenų. Tuomet įprastai naudojama manipuliacijų minios emocijomis – visuomenės nuomonės korta.

  Visuotinė aksioma: jokia ir niekieno nuomonė dėl savo prigimties neturi jokios įrodomosios reikšmės ir svorio.

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą