Skip to content Skip to footer

Spąstai mangutams ir lapėms

š keleto medžiotojų girdėta, kad spąstai tėra ištižėlių reikalas, neva gyvūnai medžiojami per atstumą, tiesiogiai nedalyvaujant. Nesą adrenalino, tarp medžiotojo ir žvėries jokio akių kontakto. Vis dėlto spąstai yra vienas…

Bebrų gaudymas spąstais

Straipsnyje aprašyta medžioklė Batarusijoje Taip jau susiklostė, kad šiuo metu bebrai laikomi jau nebe vertingais kailiniais žvėrimis, o kenkėjais. Labai galimas daiktas, kad kai kuriuose rajonuose žala žemės ūkio pasėliams, atsiradusi…
Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą