Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Šiandieninė situacija medžioklės klausimais

Turinys:

LMŽD atstovaudama didelės medžiotojų bendruomenės interesus kreipiasi ir į visuomenę, kuri yra klaidinama, ir į aplinkos ministeriją, norėdama paraginti atvirą diskusiją paremtą faktais ir patirtimis dėl medžioklės su lanku. Politiniai sprendimai ir jų eiga daugumai žinoma, tad čia į tą diskusiją neisim, tačiau gindami medžiotojų pozicijas norime pateikti faktus ir informaciją. Šio straipsnio tikslas supažindinti ir medžiotojų bendruomenę ir visuomenę, kodėl buvo teiktas prašymas įtraukti lankus į medžioklėje naudojamų įrankių sąrašą ir kodėl šalininkams to reikia.

Bendradarbiaujant su medžiotojus vienijančiomis organizacijomis jau nuo 2009 m. medžioklė su lanku ne kartą buvo apsvarstyta. Per šį periodą buvo labai daug nuveikta populiarinant ir vystant medžioklę su lanku. Medžiotojai turi teisę medžioklėje pasirinkti tinkamiausią būdą ir tam būdui tinkamiausią įrankį. Lankas nėra jokia išimtis. Šis įrankis yra tiek pat modernus kaip ir kiti šaunamieji ginklai, nenusileidžiantis savo efektyvumu tačiau išsiskiriantis savo specifiškumu. Modernios medžioklės šalininkai ir medžiotojai gindami savo interesus bendradarbiaudami su medžiotojus vienijančiomis organizacijomis kreipėsi į Lietuvos aplinkos ministeriją su prašymu įtraukti lanką kaip medžioklėje naudotiną įrankį į medžioklės taisyklėse tvirtinamą įrankių sąrašą.

Buvo sudarytos darbo grupės, kurioms bendradarbiaujant sukurtas medžioklės su lanku aprašas bei galimi scenarijai su reglamentavimo pavyzdžiais, kurie buvo pateikti atsižvelgiant į ilgametes tarptautines patirtis. Visų pirma būtina paminėti, jog medžioklės su lanku nedraudžia nei viena EU direktyva ar kitoks dokumentas. Šis medžioklės būdas yra laikomas etiškai lygiavertis kitiems. Tarptautinės organizacijos tokios kaip FACE, CIC aktyviai palaiko šį modernios medžioklės būdą, bei rekomenduoja jį adaptuoti, nes šalių praktika byloja, jog tai duoda visapusiškos naudos, ir jokiu būdu nesukuria neigiamos įtakos, kurią mėgsta kurti pseudo grupuotės, pateikinėdamos melagingą informaciją, manipuliuodamos visuomenės jausmais rodydami su medžiokle nieko bendro neturintį turinį… Palaikydamos mūsų judėjimą, tarptautinės organizacijos taip pat atkreipia dėmesį, jog šiuo metu padaugėjus antimedžiotojiškų grupuočių aktyvumui, labai svarbu išlaikyti ekspertų ir medžioklės žinovų pozicijas, remtis faktais ir patirtimis, o nepasiduoti emocinei įtakai, taip suteikiant pagrindą nepagrįstų priešiškų veiksmų plitimui visuomenėje.

Lankas labai puikiai dera kaip įrankis šiomis modernios medžioklės dienomis. Tiek patys lankai tiek su jais komplektuojamos priemonės ir priedai yra šių dienų technologiniai pasiekimai, kurie stipriai lenkia savo savybėmis tuos lankus, kuriais buvo medžiojama prieš 50 ; 10 ar net 5 metus. Tačiau net ir technologiniai sprendimai įvykę visai neseniai nepakeitė lanko efektyvumo. Taip, jį lengviau įvaldyti, tikslumas daug didesnis, bei kitos savybės leido adaptuoti lanką vis didesniame panaudojamų situacijų spektre, ir jį renkasi vis daugiau medžiotojų. Lankas netaps pagrindine medžioklėje naudojama priemone, tačiau mes turime turėti pasirinkimą, nes šis pasirinkimas niekaip neigiamai neįtakoja nei aplinkos nei aplinkinių. Anaiptol pavyzdžiai rodo visai ką kitą.

Bebrų medžioklėse daugeliu atveju šūvis atliekamas bebrui esant vandenyje. Dažnai tokiais atvejais bebras turėdamas gyvybingumo paneria ir taip nuskęsta. Lankas čia atveria visai kitokias galimybes, nes strėlė komplektuojama su specialia įranga bebrų medžioklei. Strėlė su lanku sujungta specialia virvute su rite ir po šūvio šis kontaktas užtikrina, kad sumedžiotas gyvūnas bus paimtas sėkmingai. Kitas pavyzdys tai urbanizuotos teritorijos, kuriose reikalinga medžioti, ir tokių teritorijų tik daugėja. Lankas tylus artimos distancijos ginklas garantuojantis labai saugią ir netrikdomą aplinką, taip pat medžiojant lanku, nedidelėje teritorijoje dėl šių savybių gali medžioti daugiau medžiotojų lankininkų. Tai ypatingai svarbu, kai kalbama apie kiekybę ir kokybę: esant invazinių rūšių lokaliam išplitimui ar esant būtinybei stipriai mažinti populiacijas, kaip pavyzdžiui šernų populiaciją maro metu. Kitų šalių praktika pasiteisinusi net miesto parkuose, kuriuose perteklinės kiškių ar nutrijų kolonijos daro didžiulę žalą. Ispanijos 6-iuose didžiausiuose miestuose leidžiama medžioti šernus išimtinai medžiotojams lankininkams, nes tai nekelia jokio pavojaus aplinkiniams, ir yra efektyvus būdas reguliuoti šernų populiaciją. Aptvaruose auginamų gyvūnų išėmimas iš bandos taip pat yra lanko panaudojimo vieta, nes aplinkiniam gyvūnams šis medžioklės būdas nesukelia streso, todėl jį rinktųsi tikrai ne vienas šių ūkių specialistas. Ir anaiptol tai ne visi pavyzdžiai, kuriuos vertėtų paminėti, kuo gi lankas yra išskirtinis.

Išskirtinis Danijos vyriausybės dėmesys medžioklei su lanku. Šioje šalyje, kada buvo priiminėjamas leidimas medžioti su lankais taip pat buvo didelis visuomenės nepasitenkinimas ir baimė, kad tai turės daug neigiamų padarinių. Tada 1999 metais nebuvo tiek daug tarptautinės praktikos bei atliktų tyrimų, tad Danijos vyriausybė pasiryžo atlikti ilgalaikį tyrimą šioje srityje. Tyrimas buvo apie tai kiek yra efektyvus medžioklėje lankas kaip įrankis ir ar jį naudojant padidėja tikimybė sužaloti gyvūną, kurį būtų sunkiau ar visai neįmanoma surasti. Ši studija vyko 1999-2007 metais ir buvo atliekama glaudžiai bendradarbiaujant su šunų pėdsekių organizacija, kurios indėlis leido labai objektyviai vertinti gautus rezultatus. Bendrai įvertinta daugiau kaip 3800 įvairių sumedžiotų gyvūnų atvejų. Pasirinkus remtis europinių stirninių sumedžiojimo rodikliais buvo suformuluotos tyrimo išvados nurodančios, kad efektyvumas sumedžiojant gyvūną siekia 92,5 procento ( tyrime sumedžioti 989 stirninai). Toks sėkmės faktorius dar pagerėja įvertinus tai, kad tuose 7,5% visais atvejais buvo pasitelkiamas pėdsekys šuo, nesvarbu ar buvo įsitikinta apie pataikymą ar ne. Pasitelkus pėdsekį šunį sėkmingų paieškų buvo 51,2%. Dalis atvejų buvo įvertinti kaip „švarūs nepataikymai“ nes nebuvo aptikta jokių sužalojimo pėdsakų. Kaip teigiama tyrimo išvadose, šie duomenys rodo, jog apytikris 5% sužalojimo faktorius yra visiškai analogiškas kaip ir šaunamiesiems graižtviniams ginklams, todėl nėra jokio pagrindo nuogąstauti, dėl lanko efektyvumo. Turime pridurti, kad Danija nuolat tobulino ir vystė medžioklę su lanku ir dabar nuo 2017 metų vienu metu kaip ir Suomija, abi šalys į medžiojamų gyvūnų sąrašus įtraukė stambiuosius kanopinius žvėris ( tauriuosius, dėmėtuosius elnius ir danielius). Žvelgiant į tokių šalių patirtis negalime būti abejingi mūsų šalies medžiotojų bendruomenei, kuri yra pasiryžusi tobulėti.

Diskutuojant apie šios medžioklės pasiruošimą siūloma įvesti privalomąjį medžiotojo lankininko kursą, kuris apima ir teoriją, ir praktiką, bei įgūdžių vertinimo testus, kurie būtų atliekami periodiškai kaip ir kiti privalomi patikrinimai medžiotojams. Kursams buvo pasirinkta IBEP (International bowhunters education program – tarptautinė medžiotojų lankininkų mokymų programa) neišradinėjant naujai dviračio. Šiuos kursus yra adaptavę daugybė šalių, išduodamas pažymėjimas yra galiojantis ir pripažįstamas visame pasaulyje. Todėl vieninga mokymų ir švietimo strategija praplėstų ir didesnes galimybes medžioklės turizmo srityje, kuri laikui bėgant užima vis reikšmingesnę poziciją ne tik socialine, bet ir ekonomine prasme.

Kalbant apie naudą galime drąsiai teigti, jog lankas yra įrankis, kuriam medžiotojas skirs daugiau laiko. Praktikavimasis yra labai naudingas palaikyti ir fizinę formą. Praktika yra pigi ir saugi, neteršianti aplinkos. Į treniruotes galima pajungti visą šeimą ir kitas socialines grupes. Šaudymo iš lanko sportas yra labai populiarus, Lietuvoje veikia ne viena organizacija vienijanti šaudančius iš lanko, yra daugybė klubų, kurie vykdo veiklą visuose regionuose bei organizuoja praktinius renginius, varžybas ir pan. Esant tokiai palankiai situacijai, medžiotojams būtų labai patogu praktikuotis ir gauti naudingų patarimų ir iš sporto profesionalų, tam, kad nuolat tobulintų savo įgūdžius. Taip medžiotojų bendruomenės pasijungtų į kitas socialines grupes, kas padėti bendrai formuoti ir medžiotojų įvaizdį bei jų trypiamą kilnią misiją bei vardą. To ypatingai reikia mūsų bendruomeniškumui ugdyti.

Grįžtant prie modelio, reikia paminėti testavimą. Pabrėžtina, jog visame pasaulyje lankininkams yra keliami aukštesni gebėjimų reikalavimai. Tai apima ir gilesnes žinias apie medžiojamąją fauną, jos anatomiją, saugumą medžioklės aplinkoje ir, žinoma, šaudymo praktinius įgūdžius. Siūlytas šaudymo įgūdžių testas buvo toks, kokį yra apibrėžusios daugelis šalių: tai yra 6 taikiniai išdėlioti skirtingais nežinomais atstumai nuo 5 iki 30 metrų ruože, su įvairiu šūvio kampu. Kiekvienas taikinys yra natūralaus dydžio atitikmuo medžiojamajai faunai, ir atitinkamai nuo pasirinkto taikinio dydžio maksimalus pataikymo zonos dydis yra 20cm. Norint išlaikyti testą 5 šūviai iš 6 privalo būti pataikymai į šią apibrėžtą zoną. Jei bent vienas šūvis yra prašaunamas testas yra laikomas neišlaikytu.

Todėl abejoti atsakingu medžiotojo pasirinkimu lanką naudoti medžioklėje nederėtų, įvertinus visus faktorius, niekas lanko nesirinks „pabandymui“ ar „pažaidimui“. Tai atsakingo medžiotojo sprendimas, kuris ryžtasi ne tik atitinkamai pasiruošti ir tai įrodyti, bet ir skirti daugybę laiko bei pastangų, kad pasiektų atitinkamą rezultatą. Galime teigti, kad kalbama apie patį profesionaliausią medžiotojo lygmenį, ir tai yra vienas iš tų prioritetų, kurį medžiotojus vienijančios organizacijos laiko labai svarbiu siekiant ugdyti ir kelti kultūrinį lygmenį medžiotojų bendruomenėje, taip pat megzti glaudesnius ryšius su kitomis bendruomenėmis ir visuomene, kur lankas gali pasitarnauti kaip traukos objektas.

Ryšium su visuomenės pasipriešinimu šiam judėjimui, norime pareikšti savo poziciją apie tai, kad priešinantis yra remiamasi ne tik visuomenę klaidinančia informacija, nepatikimais šaltiniais, dirbtinai sukurtomis priemonėmis, tačiau ir nepagrįstu šmeižtu bei melu, pradedama formuoti politinė ir teisinė sistema siekiant pasinaudoti susidarius situacija. Visuomenė išreiškė savo poziciją pasirašant peticiją, kurią sukūrė pseudo organizacijos. Teigdamos, jog turinį sudaro išskirtinai su medžiokle susijusios fotografijos, kurios ir sukėlę begalinę neapykantą medžiotojams. Šios organizacijos viešai meluoja. Tai įrodo pačios nuotraukos: jose užfiksuoti gyvūnai yra dauguma atvejų naminiai, o ne medžiojamieji- katės, šunys, gandrai ir kiti. Kitas aspektas, kuris įrodo medžioklės sąlyčio nebuvimą tai, kad daugelyje nuotraukų strėlės naudojamos tokios, kurios neturi medžioklinio antgalio ir yra skirtos šaudyti į taikinius. Kai kurios nuotraukos yra dirbtinai sukurtos siekiant savų tikslų, nes jose tiesiog neegzistuoja logika. Visi akivaizdūs faktai rodo, kad net jei ir buvo gyvūnai pašauti strėle, tą daugeliu atveju atmetame, kad tai buvo medžiotojo paleista strėlė medžioklėje. Tai greičiau atsitiktinumo auka nei realūs kaltinimai. Tai teigiame remdamiesi ne tik šios peticijos turiniu, tačiau ir tarptautiniais ryšiais ir faktais, kad tokių atvejų yra ypatingai mažai, kurie patvirtinti ir tikri. Atlikti moksliniai tyrimai, kurie įrodo lanko ir strėlės efektyvumą negali būti nuginčijami faktai. Tai rodo ir šios medžioklės sėkmingumo faktorius, kuris nėra išgalvotas. Todėl tokių peticijų teisėtumą būtina aptarti, ir keisti visuomenės nuomonę, ją formuojant neišgalvota informacija pasitelkiant jausmų faktorių.

Anksčiau bandyta susieti lankus su brakonieriavimu ir nelegalia medžiokle. Trumpai pasakysim, kad tam mes viešinome jau ir atskirą dokumentą, kuris buvo parengtas bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis ir su visais faktais. Tačiau lanku brakonieriai galėjo naudotis visą laiką, tai nėra ginklas, kurio įsigijimą riboja įstatymas, tad kas norėjo jį naudoti tas galėjo, įstatymai nesilaikantiems jie tiesiog neegzistuoja. Tokios patirties gamtosauginėje sistemoje nėra, tai visiškai nenaudotinas įrankis nekilniems tikslams, tokia yra visos Europos ir pasaulio praktika.

Taip pat paminėsim, kad teiktame pasiūlyme ministerijai buvo sukurtas ir aprašas visam svarbiausiam lankininko inventoriui: kokie lankai gali būti naudojami, minimalūs reikalavimai tiek lankams tiek strėlėms. Tad galime užtikrinti, jog laikantis siūlomų rekomendacijų, bus pasiekti ir atitinkami rezultatai.

Taigi, apibendrinant – Europoje yra 19 šalių, kuriose lanką gali naudoti medžiotojai kaip įrankį.

Mes turime gyvūnus saugančių ir medžioklę reglamentuojančių tarptautinių organizacijų palaikymą bei oficialų pritarimą puoselėti modernios medžioklės tradicijas.

Turime ir ekspertus ir atestuotus instruktorius, kurie jau nuo 2009 metų veda mokymus pagal tarptautinę medžiotojų lankininkų edukacijos programą, ir tie medžiotojai medžioja užsienio šalyse.

Turime visų medžiotojus vienijančių organizacijų pritarimą ir palaikymą.

Išanalizuoti faktai ir plati kitų šalių patirtis rodo akivaizdžiai, jog neturime dėl ko neleisti rinktis lanko kaip įrankio medžioklėje.

70 000 medžiojančiųjų su lanku Europoje, yra didelė rinka, kuri potencialiai gali domėtis turizmu mūsų šalyje, sukurti pridėtinę vertę ne tik ekonomikos bet socialinėse srityse.

Kodėl Lietuva turi neiti šiuo keliu, ar nepasirodysime akmens amžiaus sistemos atgyvenomis Europai ir pasauliui, klausydami pseudo grupuočių? Ar nepasirodysime nekompetentingi politiniuose sprendimuose akistatoje su faktais, kurių niekas negali užginčyti?

Mes privalome tobulėti, ir protinga diskusija yra vienintelis kelias to link!

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 4.3 / 5. Balsavo: 73

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

5 Komentarai

 • Gintaras
  Posted 2020.05.20 at 12:54

  Geras straipsnis.Tik ne mūsų visuomenei,kuri gali pasaulį pamokyti.Taip ir liko baudžiava samonėse

 • stebėtojas
  Posted 2020.05.17 at 21:00

  Mielieji reksniai, uzkirskite savo megiamos daniskos ar kitokios civilizuotos “humaniskos” gaidienos ir vaziuokite prie kiauliu kompleksu, paukstynu, skerdyklu ir panasiu vietu tusciai liezuviais malti ir paziureti kiek ten kas ko prastumia ir pristumia…
  o kad suprastumete kas ziauru ziurekite tokio tipo dokumentika vietojto kad jau kelinta tema tersiate savo vaikiskomis sapalionemis
  youtube.com/watch?v=EQ2rhZ-3ZTo

  bukite saziningi, kovokite su ziaurumais ten kur labiausiai reikia ir nevaidinkite doru susiruopinusiu pilieciu del desimties lankininku

  6
  3
 • Danas
  Posted 2020.05.17 at 20:31

  KLAPČIUKAS – straipsnio ,,autorius”, pagal užsakymą.

  2
  3
 • Jager
  Posted 2020.05.17 at 16:23

  Šnekat apie Daniją, Ispaniją ir jų sprendimus. Čia Lietuva. Žmonių mentalitetas postsovietinis maišytas su laukiniu kapitalizmu. 90proc.medžiotojų yra tie patys brakonieriai tik legalūs. Šnekat apie šernų marą. Išskerdėt sėkmingai ir be lankų. Kiek miestų Lietuvoje kenčia nuo triušių ir nutriju invazijos? Kokius čia pavyzdžius pateikiat? Nė vienas paminėtas atvejis neįsipaišo į Lietuvos kontekstą. Atsirado ponas ministras, kuriam užėjo noras praplėsti skerdynių pramogų įvairovė. Paskum jį visa medžiotojų gildija pasidarė tokie gamtos žinovai ir ekspertai.

  5
  10
 • Mindaugas
  Posted 2020.05.17 at 15:53

  Mielieji, nereikia… nerandu tokio žodžio, kad neįžeisčiau šio turinio autorių… rašydamas sugalvojau švelnesnį variantą – nereikia kvailinti visuomenės ir vaidinti aukas – aš, o tikiuosi ir Jūs suprantate, kad valstybėje, pretenduojančioje į demokratinę ir teisinę valstybę, toks teisės aktų prastūminėjimas nubraukia visus pagyrimus lankui. Man kaip ir didžiajai daliai visuomenės, aš to tikiuosi, tai yra daug svarbiau už pačius lankus. Taip kad būkit sąžiningi ir nevaidinkit nuskriaustųjų.

  9
  4

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą