Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prašymas vetuoti ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo projektą

Turinys:

Mes, medžiotojų ir ginklų savininkų atstovai, kreipiamės į Jūsų Ekscelenciją Lietuvos Respublikos Prezidentę, su prašymu vetuoti 2019 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtą – Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymą dėl šių toliau išvardintų priežasčių:

1. Manome, kad įstatymo dalys prieštarauja Konstitucijai
1.1. Konstitucijos 3 str. 2 dalis skelbia: „Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.“ Tai reiškia, kad kiekvienas pilietis ir be nepaprastosios ar karo padėties paskelbimo turi teisę priešintis savo turimu ginklu.

1.2. Mūsų supratimu, ši Konstitucijos nuostata garantuoja, kad jeigu kas nors pasikėsino į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką, tai kiekvienas pilietis gali tiesiogiai remdamasis Konstitucija, imti bet kokį jam papuolusį ginklą ilgąjį ar trumpąjį, šaunamąjį ar kitokį ginklą į rankas ir priešintis, o tam Konstitucijos numatytu atveju nebereikia jokių policijos leidimų, gydytojų pažymų ar seifo patikrinimo, nes ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas negali paneigti Konstitucinės teisės.

1.3. Kaip pavyzdį galime paminėti, kad daugelis Fizikos instituto darbuotojų 1991 metais sausį ginkluoti budėję poste prie Pedagoginio tilto neturėjo nei medžiotojo bilietų, nei šaudymo federacijų, nei policijos leidimų turėti ginklus, bet pagal šiandieninę Konstituciją jiems ir nereikėtų jokių policijos leidimų ginklui nepriklausomai nuo to ar tai medžioklinis, sportinis, policijos, karinis, vardinis ar trofėjinis ginklas. Priešintis gali kiekvienas pilietis, be to nepriklausomai nuo to ar jo reputacija nepriekaištinga.

1.4. Mes neginčijame valstybės teisės ginklą patikėti tam tikriems asmenims valstybės prioritetų nustatyta tvarka, bet tai nepaneigia Konstitucinės piliečio teisės be jokių specialių policijos leidimų priešintis savo ar iš priešo paimtu ar gautu ginklu.

1.5. Dėl karčios 1940 metų okupacijos patirties, kai Vyriausybė ir Prezidentas nepriėmė sprendimų priešintis prasidėjusias okupacijai buvo priimta ši Konstitucija, kuri garantuoja, kad ginkluotas pasipriešinimas yra teisėtas be jokių leidimų ginklui ar sprendimo dėl nepaprastosios ar karo padėties paskelbimo.

1.6. Pagal Konstitucijos 145 straipsnį įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, laikinai gali būti apribojamos teisės ir laisvės, nurodytos Konstitucijos 22, 24, 25, 32, 35 ir 36 straipsniuose. Tai reiškia, kad negalima karo ar nepaprastąją padėtimi pateisinti Konstitucijos 3 straipsnio apribojimo ar piliečių turimų ginklų paėmimo. Atkreipiame dėmesį, kad įvedus karo ar nepaprastąją padėtį teisės numatytos Konstitucijos 23 straipsnyje „Nuosavybė neliečiama. Nuosavybės teises saugo įstatymai. Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.“ negali būti apribotos. Tai reiškia, kad: piliečių ginklai gali būti reikvizuojami kariuomenės ar pasipriešinimo poreikiams, bet ne su tikslu nuginkluoti piliečius, kaip tai bandė padaryti sovietinė milicija 1990-1991 metais tiesiog siekdama apriboti Lietuvos piliečių prieigą prie ginklų.

1.7. Atkreipiame dėmesį, kad jei kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką, tai normalu tikėtis, kad sutriks ir maisto tiekimas, viešoji tvarka, o ginklų atėmimas iš medžiotojų reiškia, kad jie nebegalės nei saugotis, nei medžioti.

1.8. Atkreipiame dėmesį, kad nepaprastoji padėtis formaliai gali būti įvesta po gamtinės stichijos nelaimės ar/ir piliečiams pradėjus akmenukais daužyti Seimo ar Vyriausybės langus, bet ar tai yra pagrindas iš savininkų atimti ginklus? Pagal naująjį įstatymą kilus neramumams ginklų savininkai negalės ginti Tėvynės ir savo namų?

1.9. Lietuvoje yra beveik 100 tūkstančių ginklų savininkų. Taigi, nepaprastosios ir karo padėties atvejais iš visų jų bus atimta teisėtai priklausanti nuosavybė ? Kaip tai bus įgyvendinta logistikos prasme ? O po padėties normalizavimosi juos atiduos ? Nesurūdijusius ir nesugadintus ? 1990 metais valdžia to nesugebėjo padaryti, ir ačiū Dievui.

2. Kreipiamės į jūsų ekscelenciją dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti, nes tokiu įstatymo:

2.1. Nuostata 12 str. „11. Leidimas įsigyti ginklus, leidimas laikyti ir leidimas nešiotis A, B, C kategorijų ginklus nepaprastosios ir karo padėties metu neišduodamas.“ dalimi ir, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705

2.2. Nuostata 41 str. „2. Nepaprastosios ar karo padėties metu ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis policijos įstaigos ir kitos įstatymų įgaliotos valstybės institucijos laikinai paima ar rekvizuoja nepaprastąją ar karo padėtį reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

būtų sukurtos teisinės prielaidos, prieštaraujančios Konstitucijos 3 straipsnio nuostatai.

3. Siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 ir juos išdėstyti taip:
3.1. „12 str. „11. Jei kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką, tai leidimo įsigyti ginklus, leidimo laikyti ir leidimo nešiotis ginklus nereikia iki nepaprastosios ar karo padėties pabaigos. Ginklų laikymo ir nešiojimo tvarka nepaprastosios ar karo padėties metu nustatoma nepaprastąją ar karo padėtį reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka.“

3.2. 41 str. „2. Nepaprastosios ar karo padėties metu ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis policijos įstaigos ir kitos įstatymų įgaliotos valstybės institucijos gali teisingai atlyginus rekvizuoti visuomenės poreikiams nepaprastąją ar karo padėtį reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis, tuo atveju jeigu pilietis nusprendžia nepasinaudoti savo teise asmeniniu ginklu priešintis tam kas kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Pagarbiai
LMD valdybos pirmininkas
Gediminas Vaitiekūnas

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 4.3 / 5. Balsavo: 4

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

2 Komentarai

 • Vytautas
  Posted 2019.06.14 at 18:32

  Tai gal ten ne atstovai o išdavikai???

  5
  1
 • Post Author
  Deividas
  Posted 2019.06.14 at 10:00

  2019 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas – Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo projektas, parašytas tikrai ne Lietuvos piliečių naudai. Susidaro įspūdis, kad valstybė visiškai nepasitiki savo piliečiais ir stengiasi juos įstatyti į kuo didesnius rėmus. Laikas valdžios atstovams priminti, kad jie turi dirbti piliečiams o ne jiems kenkti!

  83
  1

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą