Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Planuojama leisti sumedžioti 175 vilkus

Šią savaitę aplinkos ministerija paskelbė projektą dėl vilkų medžioklės limito. Įvertinus, kad Lietuvoje yra ne mažiau kaip 54 vilkų šeimos, siūloma patvirtinti 175 vilkų sumedžiojimo limitą. Siekiant, kad vilkai būtų medžiojami proporcingai jų natūraliai gausai, vilkų sumedžiojimo limito siūloma neskirstyti rajonais.

Vilkų ūkiniams gyvūnams daroma žala pastaraisiais metais išlieka panaši. 2019 m. rugsėjo 24 d. aplinkos ministerijos kanclerio potvarkiu už vilkų padarytą žalą ūkininkams išmokėta 71188 Eur., 2020 m. rugsėjo 23 d. potvarkiu – 74712 Eur. Su projektu galite susipažinti čia.

Vakar per LNK žinių reportažą buvo kalbama apie vilkus, norime šiuo klausimu išsakyti keletą pastebėjimų.

1. Vilkų medžioklės limitas didinamas, o tiksliau didėja ne todėl, kad vilkai kažkur išpjovė daugiau avių, o todėl, kad pagal Vilko apsaugos nuostatas maksimalus vilkų medžioklės limitas paskaičiuojamas dauginant einamaisiais metais nustatytą vilkų šeimų skaičių iš koeficiento 3,25.

Pvz.: 2018 metai – nustatytos 34 vilkų šeimos. Dauginame iš 3,25 ir gauname 110 vilkų medžioklės limitą. 2019 metai – nustatytos 37 vilkų šeimos. Dauginame iš 3,25 ir gauname 120 vilkų medžioklės limitą. 2020 metai – nustatytos 54 vilkų šeimos. Dauginame iš 3,25 ir gauname 175 vilkų medžioklės limitą.

Kadangi nustatomų vilkų šeimų skaičius kasmet tik augo, siūlomas maksimalus limitas. Teiginys, kad vilkų medžioklė duos atvirkštinį efektą nėra teisingi. Praktikoje matoma, kad vilkų daroma žala yra tiesiogiai proporcinga vilkų populiacijai, tad efektyviausia vilkų daromos žalos valdymo priemonė yra vilkų populiacijos reguliavimas.

Lietuvoje vilkai medžiojami sezoniškai, nuo spalio 15 d. iki kovo 31 d., nustatant medžioklės limitus. Vilkų daroma žala ir išpuolių skaičius yra santykinai stabilūs.

2016 m. – 581 išpuolis, papjauti 1462 gyvuliai. 2017 m. – 568 išpuoliai, papjauti 1832 gyvuliai. 2018 m. – 652 išpuoliai, papjauti 1906 gyvuliai. 2019 m. – 667 išpuoliai, papjauti 1806 gyvuliai.

Visai kita situacija yra šalyse, kur vilkų medžioklė draudžiama. Vokietijoje vilkų daroma žala per metus auga po 30 – 40%, nors šalis jau kelis metus iš eilės investuoja milijonus eurų į apsaugas nuo vilkų. Milijoninės investicijos kol kas nepasiteisina, vis dažniau pasirodo faktų, kad vilkai nesunkiai įveikia specialiai vilkų apsaugai skirtus elektrinius piemenis, aviganius, nebijo piemenų. Slovėnija 2011 metais įtikėjo mokslininkų teiginiais, kad uždraudus medžioti vilkus, nebus ardomos vilkų šeimos, todėl vilkų daroma žala mažės. Rezultatas buvo priešingas: žala išaugo, vilkai tapo įžūlesnis, keliantys grėsmę žmonėms: „Slovėnija ruošiasi medžioti vilkus ir meškas dėl išaugusių išpuolių prieš naminius gyvūnus“.

Pasak Slovėnijos Žemės ūkio ministerijos, šiandien lokiai ir vilkai kelia problemų žmonėms. „Pabrėžiame, kad paskutinis laikotarpis pakeitė plėšrūnų elgesį, kuris dabar kelia tiesioginę grėsmę gyventojams“, – teigė ministerija“. Kol kas vilkų medžioklė Slovėnijoje nevykdoma dėl didelio vilkus ginančių organizacijų pasipriešinimo, leista medžioti lokius.

Jau keli metai Europos mokslininkai atkreipia dėmesį, kad vilkų elgesys pakito. Nemedžiojami vilkai tapo įžūlesni, nustojo bijoti žmogaus, medžioja ne tik naktį, bet ir rytais, kuomet gyvuliai išgenami iš tvartų ir net dieną, nebijo ateiti medžioti net į gyvenvietes, arti žmonių. Lietuvoje vilkų medžioklės sezonas trunka keletą mėnesių, bet vilkų elgsenai tai nebedaro esminės įtakos, nors ir padeda suvaldyti vilkų daromą žalą. Atsižvelgiant į tai, reiktų iš esmės keisti vilkų medžioklės principus: įteisinti probleminių vilkų medžioklę kiaurus metus, palengvinant ir pagreitinant spec. leidimų išdavimo procedūrą iki 1 paros, arba išvis juos naikinant ir suteikiant leidimą po išpuolio į ganyklą grįžtantį vilką ar vilkus sumedžioti tiek medžiotojams, tiek ūkininkams, turintiems ginklus savigynai, sportui, ar medžioklei.

Kaip yra išaiškinęs Instytut Analiz Środowiskowych: „Praktiškai tai reiškia, kad užpuolus (vilkams) gyvulius ar šunis, įskaitant medžioklinius šunis, įstatymas nereikalauja pasyviai žiūrėti į skerdimą, bet priima vilko sumedžiojimą, jei kitaip negalima išgelbėti gyvūno gyvybės ar sveikatos dėl išpuolio. Vilko gyvybė, kaip tokia, neturi vertės didesnės už kitų rūšių gyvūnų gyvybes.“

Šia nuostata reiktų vadovautis ir Lietuvoje. Tai ne tik padėtų mažinti vilkų daromą žalą, nes bus reguliuojama išskirtinai probleminių, naminius gyvūnus įpratusių pjauti, vilkų populiacija, bet ir leistų išsaugoti miškuose medžiojančius vilkus – tikruosius miškų sanitarus. Šiai dienai vykdoma medžioklė šiuo atžvilgiu yra ydinga, nukreipta vien į vilkų populiacijos mažinimą. Atėjus sezonui, dauguma vilkų sumedžiojama būtent miškuose ir pamiškėse nesiaiškinant, ar tai probleminiai vilkai, ar žalos ūkininkams nedarantys vilkai. Tad reiktų keisti vilkų medžioklės principus ir įteisinti priemones, kurios palengvintų probleminių vilkų medžioklę.

Vilko žūtis ganykloje dėl aviganio puolimo ar paties ūkininko veiksmų ginant bandą neturi būti kriminalizuojama, ūkininkas neturi būti persekiojamas. Šiai dienai Aplinkos ministerijos pozicija yra tokia, kad aviganis negali pulti vilko, o taip nutikus pats ūkininkas gali būti traukiamas teisinėn atsakomybėn dėl vilko žūties. Taip pat neleidžiama ūkininkui ginti gyvulių nuo vilko atakos teisėtai turimu ginklu savigynai, sportui ar medžioklei.

Esant tokiai situacijai ūkininkai slėps faktus apie ganyklose žuvusius vilkus, nebus žinoma realiai per metus žuvusių vilkų skaičius, tokie vilkai nebus tiriami mokslininkų. Manau, kad tiek vilkus ginančios nevyriausybinės organizacijos, tiek Aplinkos ministerija ir aplinkosaugininkai turėtų sukurti aplinką, kad atsitiktinės ar ginant turtą įvykusios vilkų žūtys nebūtų slepiamos nuo vilkų apskaitą ir tyrimus vykdančių specialistų ir mokslininkų.

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 4.4 / 5. Balsavo: 34

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

11 Komentarai

 • arvydas
  Posted 2020.10.07 at 08:06

  Keista ir labai trumparegiška AM pozicija.Jau ilgiau nei penkeri metai dėl AKM drastiškai sumažėjo šernų populiacija.Mitybinėje grandyje jie sudarė nemenką vilkų raciono dalį.Trūkstant maisto vilkai aktyviau puola stirnas bei naminius gyvūnus.Daudelyje medžioklės plotų miške stirnos ,deja jau nebepamatysi-jos glaudžiasi prie namų ar arčiau kelių.To pasekoje daugėja ir susidūrimų su transporto priemonėmis.O čia dar tas visai kvailas draudimas visaip riboti vilkų populiacijos reguliavimą.Kaimynai latviai turėdami panašaus ploto teritoriją kasmet sumedžioja apie 300 vilkų ir populiacijos mažjėimo nepastebi. Ar nereikėtų ministerijos galvoms sumastyti vienus metus nelimituoti vilkų sumedžiojimo kiekio ir tuomet suregistravus sumedžiotus vilkus pamatytume tikrą jų populiacijos dydį.”Specialistų” iš Baltijos vilkų gaujos kompetencija tikrai kelia nerimą.

 • Rolandas
  Posted 2020.10.05 at 18:38

  Kalbantiems apie miško kirtimus galiu pasakyt tiek jog jei nežinot kokia priežastim iškirsti miško plotai ir neatsodinta. Kirtime paliekami sėkliniai individai kurie įskiepijami metų eigoje, kad būtu gaunama geriausia miško atželdinimo kokybė. Esu medžiotojas studijuojantis miškininkyste ir juokas ima ka rašot apie miško iškirtima. O vilkams po kažkiek metų tas atželdintas plotas bus tik į nauda nes toje tankmėje jie galės rasti sau tiek “FAUNOS” žvėrių rūšių, ir tai tikrai mažins aptvaro gyvulių pjovima. Nekomentuokit ko nežinot aišku nuomonę išreikšti reikia kiekvienam, bet ne tokiais apibrėžimais.
  O apie straipsnį tai parašyta, SUPER!

 • Dzūkelis
  Posted 2020.10.05 at 14:16

  Paprasčiausias sprendimas. Visus vilkų mylėtojus suregistruoti nustatyti jiems mokestį,iš kurio būtų atlyginama žala ūkininkams,plius jie turėtų pasirūpinti vilkų šėrimu.Pirkti iš valstiečių avis,ožkas ir vesti į miškus vilkams.Va tada baigsis visa zoofiliška meilė. Atėjus vilkams 42 kvartalų miške neliko nė vienos stirnos nesimato elnių jauniklių.

 • Remigijus
  Posted 2020.10.04 at 12:27

  Prieštaraučiau. Naminių gyvnu užpuolimų skaičius realiai auga dėl miškų kirtimų, sunaikinami vilkų medžioklės, gyvenami plotai.
  O sumedžiojus gaujos vyresniuosius, ne tik silpnėja gaujos laukinių gyvūnų medžiojimo pajėgumas, bet ir jaunikliai lieka neperėmę vyresniūjų patirties.
  Man tai faktai. Pagalvokit ir Jūs.

  9
  2
 • Martynas
  Posted 2020.10.04 at 11:01

  Žmonija galvijus augina ne pačiom geriausiom sąlygomis ir skerdžia masiškai, vien dėl to, kad būtų lentynose prekių, kad būtų mum ko pavalgyti. Čia vilkai ieško ko pavalgyti, kažkam gyvulių išpjauna ir jau reikia juos šaudyti. Iš jų pusės turėtų gyvunija mus išnaikinti.
  Kodėl mūsų tauta tokia palikus, kad naikiname savo šalį. Kiek miškų išpjauta ir nesugebėta atsodinti.. važiuoji keliu matai mišką, įvažiuoji į pati mišką, o ten tik kontūrai pagrinde palikti. Iškirst ir pinigus pasiimt mokam, o dali jų skirti atsodinimui ne. Baisu.
  Taip ir vilkam lieka mažesni medžioklių laukai, eina pas ūkininkus medžioti

  9
  4
 • Tii
  Posted 2020.10.04 at 01:10

  Akis uz aki, krauju uz krauja”

  2
  2
 • Jonas
  Posted 2020.10.02 at 16:06

  Geras ir argumentuotas straipsnis. Taciau vilkai gyvena ne tik seimose bet yra ir is gaujos isvarytu pavieniu vilku , kurie ir yra pavojingisusi zmogui. Na bet gerai kad nors tiek vilku medziokles limitas padidintas. O dar tikrai turetu buti leista suparastintai visus metus medziot probleminius vilkus. Ukininkams taip pat butina leisti nuo vilku gintis savigynai isduotais ginklais – rykstele su vilkais nepakovoosi ir kitaip jie zmoniu nebijos. Pagaliau – kodel kai kurie pseudogamtosaugininkai taip pergyvena del vilku ir visai nesuka galvos del sudraskomu aviu ar verseliu ? Kaimo zmonems tikrai jog savo gyvuliuku gaila kai juos drasko. Kodel vilkai statomi auksciau uz kitus gyvulius, nors is zoologijos zinom kad pagal sistematika zoledziai stovi net auksciau uz plesrunus.

  14
  9
  • Birutė
   Posted 2020.10.05 at 12:14

   Vilkų elgesys pasikeitė nes jų gyvenimo sąlygos pasikeitė,jie spaudžiami į kampą,kertami miškai t.yra naikinami jų namai,jie neturi pasirinkimo kaip išgyventi,nes dvikovai baigia viska išnaikinti išnaudoti ir t.t.

   3
   4
 • Rimvydas
  Posted 2020.10.02 at 10:25

  Pagaliau akys atsivėrė….Tačiau praktikams tai buvo jau seniai aišku, tik tie kabinetiniai biurokratai niekaip į savo teorines galveles nenorėjo to priimti….

  27
  6
 • Deividas
  Posted 2020.10.02 at 09:56

  Puikiai išdėstyti argumentai ir pastebėjimai.

  30
  5
 • Gediminas
  Posted 2020.10.02 at 09:53

  Puikus straipsnis

  24
  8

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą