Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mokestis už 2022 m. valstybinius gamtos išteklius

Turinys:

2023 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kaip ir kasmet paskelbė Aplinkosauginių mokesčių ir aplinkai padarytos žalos dydžių indeksavimo koeficientus. Už gamtos išteklius „Medžiojamuosius gyvūnus“ koeficientas  – 2,046 (už 2022 m.).

Koeficientas įvedamas mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 laukelyje Nr. 9.

Pagrindinis teisės aktas – Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas.

Mokestinis laikotarpis:
Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Deklaravimas ir sumokėjimas:

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracija KIT709 pateikiama ir mokestis sumokamas valstybinei mokesčių inspekcijai ne vėliau kaip iki vasario 15 d.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 formos užpildymo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1- 614/VA-99.

Mokesčio mokėtojai:

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymą.

Mokesčio objektas: 

medžiojamieji gyvūnai, apmokestinami pagal medžioklės plotų kategorijas.

Mokesčio tarifai:

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 1, 2 ir 3 prieduose.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifai indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą. Kainų indeksas nustatomas palyginus mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas su 2005 metų gruodžio mėnesio kainomis. Indeksuoti mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifai įsigalioja nuo kalendorinių metų, kurių mokestis deklaruojamas, pradžios.

VMI mokėjimų duomenys:

Įmokų kodai  naudoti įmokos kodą 1001 (valstybinių gamtos išteklių mokestis priskiriamas prie VMI surenkamų mokesčių)

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos

Kiti ypatumai – Mokestis apskaičiuojamas ir mokamas už medžiojamuosius gyvūnus – už medžioklei naudojamų plotų dydį ir kategoriją.

Deklaracijos formą rasite čia. Pridedama deklaracijos pildymo instrukcija, 5 lapai.

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 4.4 / 5. Balsavo: 16

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą