Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Medžioklės vadovams trūksta atsakomybės ir principingumo

Turinys:

Praėjusio savaitgalio šeštadienį Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos, Anykščių, Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonų agentūrų pareigūnai tikrino medžiotojų klubų ir būrelių vykdomas medžiokles varant pagal skelbtos akcijos ”Saugi medžioklė – 2013” planą. Reido metu iš viso buvo patikrinta 14 organizuotų medžioklių varant ir nustatyti 9 pažeidimai. Analizuojant šių pažeidimų priežastis galima daryti išvadą, kad dauguma jų yra padaroma dėl medžioklės vadovų netinkamo pareigų vykdymo ir, aišku, dėl pačių medžiotojų aplaidumo. Dabar apie pažeidimus plačiau…

Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai patikrino Skudutiškio, Raudesos ir Inturkės medžiotojų klubų vykdomas medžiokles. Tik Inturkės klubo medžiotojams aplinkosaugininkai didesnių pastabų neturėjo, kadangi pastarieji buvo užsiėmę bebrų užtvankų ardymu, nes Utenos miškų urėdijos buvo įspėti dėl bebrų daromos žalos miškui. Tikrinant Skudutiškio medžiotojų klubą nustatyti 3 pažeidimai. Medžiotojas A. G. medžiojo su šaunamuoju ginklu, nors Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojomo terminas pasibaigęs daugiau kaip prieš 4 mėnesius. Reiškia, kad medžioklės vadovas J. Č. prieš medžioklę nepatikrino medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų dokumentų, nors Medžioklės LR teritorijoje taisyklių 24.3 punktas tai padaryti medžioklės vadovą įpareigoja. Ir medžioklės vadovui, ir medžiotojui surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai. Iš pastarojo paimtas ir medžioklinis šautuvas. Medžiotojas A. S. medžiojo su pusiau automatiniu ginklu MC-21. Šiems ginklams taikomas Medžioklės LR teritorijoje taisyklių 58.10 punkto reikalavimas – draudžiama medžioti automatiniais ir pusiau automatiniais šaunamaisiais ginklais, kurių dėtuvėje telpa daugiau kaip 2 šoviniai (pusiau automatinius šautuvus, į kurių dėtuves telpa daugiau kaip 2 šoviniai, leidžiama naudoti medžioklėje, jeigu į jų dėtuves įtaisyti ribotuvai, neleidžiantys panaudoti daugiau kaip 2 šovinius). Šiuo atveju ribotuvas įtaisytas nebuvo ir šio ginklo savininkui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Raudesos medžiotojų klubo medžiotojas V. A. medžiojo irgi su tokiu pat ginklu ir be ribotuvo. Be to, jo medžiotojo biliete esantis įrašas bylojo, kad saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas atliktas daugiau kaip prieš penkerius metus. Reiškia ir šiuo atveju medžioklei vadovavęs klubo vadovas Z. K. prieš medžioklę medžiotojų dokumentų nepatikrino. Jiems surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai ir bus skirtos administracinės nuobaudos.

Anykščių rajono agentūros pareigūnai, patikrinę 3 medžiotojų klubus, Svėdasų medžiotojų klube užfiksavo analogiškus pažeidimus – vienas iš medžiotojų medžiojo duomenis pateikęs medžiotojų sąvadui daugiau kaip prieš vienerius metus, reiškia ir šiuo atveju medžioklės vadovas prieš medžioklę medžiotojų dokumentų netikrino, todėl abiems surašyti administracino teisės pažeidimo protokolai.

Kad medžioklių metu trūksta tvarkos, įsitikino ir Utenos rajono agentūros darbuotojai, kai tikrinant medžiotojų klubo ,,Elnias” medžioklę, tiesiog jų akivaizdoje, dar nepasibaigus varymui, vienas iš medžiotojų savavališkai pasitraukė iš jam medžiotojų linijoje nurodytos vietos. Tokie veiksmai kelia realų pavojų medžioklės dalyvių sveikatai ir gyvybei, todėl jam už saugaus elgesio medžioklėje taisyklių nepaisymą surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. ,,Krašuonos” ir ,,Aiseto” klubuose pažeidimų nenustatyta.

Ignalinos rajono agentūros pareigūnai patikrino medžiotojų klubus “Didžiagiris” ir “Dysna”. Pastarajame irgi užfiksuotas atvejis, kai buvo medžiojama pusiau automatiniu ginklu be ribotuvo, todėl ginklo savininkas administracinės atsakomybės neišvengs.

Alantos, Ulžių, Steponavos medžiotojų klubus patikrinę Molėtų agentūros pareigūnai pažeidimų nenustatė. raad

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą