Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konkursas Raseinių r. medžioklės plotams laimėti

Turinys:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas skelbia konkursą laisviems Raseinių rajone suformuotiems medžioklės plotams laimėti (anksčiau buvęs VĮ Raseinių miškų urėdijos Lenkelių profesionalios medžioklės plotų vienetas). Konkursas paklebtas leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2013 m. gegužės 10 d. Nr. 38.

Medžioklės plotų vienetas yra suformuotas Raseinių miškų urėdijos, Padubysio ir Biruliškių girininkijose, kurio bendras plotas 2954,6 ha, miškai sudaro 397,6 ha, laukai – 2488,0 ha, vandens telkiniai – 69,0 ha, nemedžioklės plotai – 108,2 ha. Minimalus metinis mokestis už medžiojamųjų gyvūnų naudojimą – 1769,37 Lt.

Konkurso dalyvio 50 Lt įnašas sumokamas į sąskaitą LT 22 7044 0600 0292 0954. AB SEB banke.

Konkurso dalyvis pasiūlymą pateikia užklijuotame voke pats arba siunčia paštu iki 2013 m. birželio 12 d. 12 val. Konkurso komisijos posėdis laimėjusiam Konkursą pasiūlymui nustatyti ir vokų atplėšimo procedūra vyks 2013 m. birželio 12 d., 13 val. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente, Rotušės a. 12, Kaune.

Dokumentai ir pasiūlymai pateikiami lietuvių kalba.

Informaciją teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamos apsaugos inspekcijos viršininkas Alvydas Glinskis, tel. (8 37) 409797, el. p. ggai@krd.am.lt

Konkurso organizavimą reglamentuoja Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarka (toliau – Konkurso tvarka) (Žin., 2002, Nr. 98-4346; 2008, Nr. 45-1700; 2010, Nr. 66-3300; 2012, Nr. 145-7479). Vadovaujantis Konkurso tvarkos 9-9.3 punktų reikalavimais, asmuo, siekiantis užsiregistruoti Konkurso dalyviu, Konkurso komisijai užklijuotame voke su užrašu „Leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkursui, neatplėšti iki 2013 m. birželio 12 d. 12 val.“ turi pateikti:

1. Prašymą dalyvauti Konkurse, nurodydamas juridinio asmens pavadinimą ir kodą (fizinis asmuo – asmens duomenis, medžiotojo bilieto numerį, jo išdavimo bei medžiotojo selekcininko kvalifikacijos suteikimo datą), adresą, telefoną ir konkrečią siūlomą kasmetinę savanorišką įmoką į Aplinkos apsaugos rėmimo programą;

2. Registruotų įstatų kopiją;

3. Banko įstaigos išduotą dokumentą, įrodantį, kad asmuo į Konkurso organizatoriaus skelbime nurodytą banko įstaigos sąskaitą pervedė nustatyto dydžio Konkurso dalyvio įnašą.

Vadovaujantis Konkurso tvarkos 1 punkto nuostatomis, Konkursą laimi dalyvis, pateikęs pasiūlymą mokėti didžiausią kasmetinę savanorišką įmoką į Aplinkos apsaugos rėmimo programą. Pagal Konkurso tvarkos 16 punkto nuostatas, Konkurso organizatorius, įvykus Konkursui, per 3 darbo dienas raštu informuoja Konkurso dalyvius apie Konkurso rezultatus. Konkurso dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, informuojamas, kada ir kur jam bus išduotas Leidimas. Konkurso laimėtojui Leidimas išduodamas, pateikus dokumentus, įrodančius, kad Konkurso laimėtojas sumokėjo pasiūlytą kasmetinę savanorišką įmoką į Aplinkos apsaugos rėmimo programą. Jei Konkurso laimėtojas per 1 mėnesį nuo jo pripažinimo laimėjusiu Konkursą nepateikia minėtų dokumentų, Leidimas jam neišduodamas ir Konkurso laimėtoju pripažįstamas Konkurso dalyvio pasiūlymas, kuris buvo eilėje antrasis, trečiasis ir t. t.“. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Konkurso tvarkos 21 punkto reikalavimus mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą mokamas Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo (Žin., 1991, Nr. 11-274; 2006, Nr. 65-2382; 2010, N.139-7104) nustatyta tvarka. Konkurso laimėtojo pasiūlyta kasmetinė savanoriška įmoka į Aplinkos apsaugos rėmimo programą mokama į valstybės biudžetą tais pačiais terminais, kaip ir mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, išskyrus kasmetinę savanorišką įmoką, kuri mokama Konkurso laimėjimo metais ir teisės aktų nustatyta tvarka naudojama Aplinkos apsaugos rėmimo programai finansuoti.

raad

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą