Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konkursas laisviems Kėdainių r. medžioklės plotams laimėti

Turinys:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas skelbia konkursą laisviems Kėdainių rajone suformuotiems medžioklės plotams laimėti (anksčiau buvęs VĮ Kėdainių miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotų vienetas Ąžuoloto girininkijoje). Konkursas paskelbtas leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2013 m. kovo 15 d. Nr. 22 ir 2013 m. kovo 20 d. Nr. 23.

Medžioklės plotų vienetas yra suformuotas Kėdainių miškų urėdijos, Ąžuoloto girininkijoje, kurio bendras plotas 1697 ha, miškai sudaro 674,5 ha, laukai – 971,5 ha, vandens telkiniai – 51 ha, nemedžioklės plotai – 106 ha. Minimalus metinis mokestis už medžiojamųjų gyvūnų naudojimą – 1726 Lt.

Konkurso dalyvio 50 Lt įnašas sumokamas į sąskaitą LT 22 7044 0600 0292 0954. AB SEB banke.

Konkurso dalyvis pasiūlymą pateikia užklijuotame voke pats arba siunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios 2013 m. balandžio 18 d., 13 val. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamos apsaugos inspekcijai adresu: I. Kanto 13, LT-44296 Kaunas. Konkurso komisijos posėdis laimėjusiam Konkursą pasiūlymui nustatyti įvyks 2013 m. balandžio 18 d. 13 val.

Dokumentai ir pasiūlymai pateikiami lietuvių kalba.

I nformaciją teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamos apsaugos inspekcijos viršininkas Alvydas Glinskis, tel. (8 37) 409797, el. p. ggai@krd.am.lt

Konkurso organizavimą reglamentuoja Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarka (toliau – Konkurso tvarka) (Žin., 2002, Nr. 98-4346; 2008, Nr. 45-1700; 2010, Nr. 66-3300; 2012, Nr. 145-7479). Vadovaujantis Konkurso tvarkos 9-9.3 punktų reikalavimais, asmuo, siekiantis užsiregistruoti Konkurso dalyviu, Konkurso komisijai užklijuotame voke su užrašu „Leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkursui” iki 2013 m. balandžio 18 dienos 13 val. turi pateikti:

1. Prašymą dalyvauti Konkurse, nurodydamas juridinio asmens pavadinimą ir kodą (fizinis asmuo – asmens duomenis, medžiotojo bilieto numerį, jo išdavimo bei medžiotojo selekcininko kvalifikacijos suteikimo datą), adresą, telefoną ir konkrečią siūlomą kasmetinę savanorišką įmoką į Aplinkos apsaugos rėmimo programą;

2. Registruotų įstatų kopiją;

3. Banko įstaigos išduotą dokumentą, įrodantį, kad asmuo į Konkurso organizatoriaus skelbime nurodytą banko įstaigos sąskaitą pervedė nustatyto dydžio Konkurso dalyvio įnašą.

Vadovaujantis Konkurso tvarkos 1 punkto nuostatomis, Konkursą laimi dalyvis, pateikęs pasiūlymą mokėti didžiausią kasmetinę savanorišką įmoką į Aplinkos apsaugos rėmimo programą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Konkurso tvarkos 21 punkto reikalavimus mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą mokamas Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo (Žin., 1991, Nr. 11-274; 2006, Nr. 65-2382; 2010, N.139-7104) nustatyta tvarka. Konkurso laimėtojo pasiūlyta kasmetinė savanoriška įmoka į Aplinkos apsaugos rėmimo programą mokama į valstybės biudžetą tais pačiais terminais, kaip ir mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, ir teisės aktų nustatyta tvarka naudojama Aplinkos apsaugos rėmimo programai finansuoti.

azuoloto_gir

raad

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą