Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dėl 2022 m. balandžio 12 d. Nr. D1-96 Medžioklės taisyklių pakeitimo

Turinys: and

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymu Nr. D1-96 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, pakeitė medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles. Tesisės akto pakeitimus rasite čia. Projekto lyginamąjį variantą rasite čia.

Panaikintas medžioklės būdas varant tyliuoju būdu ir reikalavimas šį medžioklės būdą nurodyti medžioklės lape. Šis būdas ir toliau bus galimas, tačiau nebus privaloma medžioklės būdo ,,varant tyliuoju būdu” nurodyti medžioklės lape.

Pakeistas 12 punktas ir išdėstytas nauja redakcija. Šunis ir plėšriuosius paukščius naudoti tam tikram medžioklės būdui parengti, tai yra organizuojant lauko bandymus, varžybas medžioklės plotuose natūraliomis sąlygomis leidžiama tik per leidžiamą šiais būdais medžioti terminą. Šiems renginiams medžioklės plotuose organizuoti privaloma turėti visus medžioklei būtinus dokumentus. Nenatūraliomis sąlygomis šunis ir plėšriuosius paukščius tam tikram medžioklės būdui parengti, organizuoti lauko bandymus, varžybas tam tikslui specialiai įrengtuose statiniuose ir įrenginiuose (voljeruose, dirbtiniuose urvuose ar kituose uždaruose įrenginiuose, uždaroje teritorijoje) rengti galima visus metus. Kitais atvejais medžioklės plotuose šunys vedžiojami tik su pavadėliais.

Pakeistas ir papildytas 20 punktas. Medžioklės lapas pildomas tvarkingai ir aiškiai. Jei padaroma klaida, klaidingas įrašas perbraukiamas tiesia horizontalia linija, šalia užrašoma teisingai, taisymo data, pasirašoma. Jeigu taisomas įrašas apie sumedžiotą gyvūną, medžioklės vadovas prieš taisydamas įrašą telefonu 8 (5) 273 2995 informuoja AAD Pranešimų priėmimo tarnybą, kuri šią informaciją vertina ir priima sprendimą dėl informacijos patikrinimo, informaciją perduoda toje teritorijoje gyvūnijos išteklių naudojimo kontrolę vykdančiam AAD pareigūnui, o jo nedarbo metu – AAD būdraujančiam pareigūnui.

Pakeistas ir papildytas 22 punktas. Sumedžiojus elninių žvėrių patinų, duomenys apie jų ragus (dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius) ir šių gyvūnų sumedžiojimo datą įrašomi medžioklės lapo antrojoje pusėje prieš išvežant juos iš medžioklės plotų vieneto, kuriame jie sumedžioti, arba prieš pradedant doroti, atsižvelgiant, kuris iš šių veiksmų pradedamas pirmas.

Sumedžiojus šernų, duomenys apie jų amžių (pirmametis, antrametis, vyresnis nei antrametis) ir lytį nurodomi medžioklės lapo antrojoje pusėje prieš išvežant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame jie sumedžioti, arba prieš pradedant doroti, atsižvelgiant, kuris iš šių veiksmų pradedamas pirmas.

Atsirado naujas draudimas 58.36. punktas. Draudžiama rašyti medžioklės lape pieštuku arba specialiais rašikliais, kuriais padarytus įrašus galima pašalinti cheminiu priemonėmis, kitaip naikinti įrašus medžioklės lape.

Pakeistas ir papildytas 60 punktas. Medžioklės varant metu medžioklės plotų vienete judant iš vienos medžiojimo vietos į kitą medžioklinis ginklas nešamas arba vežamas be šovinio lizde, jeigu šautuvas atlaužiamas, – atlaužtas. Pasibaigus medžioklei, medžioklinis ginklas įdedamas į dėklą, šoviniai iš medžioklinio ginklo išimami. Pastaba. Šiuo punktu patikslinta kaip transportuojamas medžioklinis ginklas medžioklės varant metu, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šio punkto patikslinimas „varant“ suformuoja reikalavimą medžioklės tykojant arba sėlinant metu judant medžioklės plotų vienete iš vienos medžiojimo vietos į kitą, medžioklinis ginklą vežti įdėtą į dėklą.

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 3.8 / 5. Balsavo: 49

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

8 Komentarai

 • Jonas
  Posted 2023.02.26 at 10:42

  Apskritai ,Kai nebebus tu lapu , tai ir tiek nesamoningu veiksmu nebebus

 • Kestis
  Posted 2022.04.19 at 12:32

  Tokie pakeitimai padaromi, nes patys gamtosaugininkai juos ruošia, nes paskui pagal juos galės parodyti kokie jie “uolūs” darbe. Visa įstatymų sistema pas mus taip sukurta. Neina prisikabinti prie “stulpo”- prisikabink prie jo “šešėlio” …taip suraizgomi įstatymai.

  20
  1
 • Kestis
  Posted 2022.04.19 at 12:31

  Tokie pakeitimai padaromi, nes patys gamtosaugininkai juos ruošia, nes paskui pagal juos galės parodyti kokie jie “uolūs” darbe. Visa įstatymų sistema pas mus taip sukurta. Neina prisikabinti prie “stulpo”- prisikabink prie jo “šešėlio” …taip suraizgomi įstatymai.

  5
  1
 • Medžioklis
  Posted 2022.04.19 at 01:06

  Saulius. Todėl ir sakiau, pasibylinėsime. Nes dabartinis pakeitimas varyminės medžioklės metu ginklo pervežimą ne dėkle traktuoja kaip vykimą iš vienos medžioklės vietos į kitą. Nors ir vairuoji, bet medžioji. Kokiu pagrindu ir kokiu įstatyminiu aktu remiantis sėlinant ir pervažiuojant iš vienos medžioklės vietos į kitą tai bus traktuojama, kaip nutrūkusi medžioklė, nes vairuoji? Jei medžioklės dokumentai užpildyti, 58.2.1 punktas to nedraudžia, o dabartiniai pakeitimai medžioklės taisyklėse tai traktuoja ir tokį veiksmą įtvirtina tik kaip pervažiavimą iš vienos medžioklės vietos į kitą, esant užpildytiems medžioklės dokumentams? Punkto, draudžiančio su išimtu iš dėklo ginklu pervažiuoti iš vienos medžioklės vietos į kitą sėlinant nėra. Kaip nėra ir punkto, kuris atsisėdimą ir pervažiavimą į kitą medžioklės vietą traktuotų kaip baigtą medžioklę. Nubaus, bylinėsimės. Ir dar paduosim prašymą teismui, kad pateiktų išsamų išaiškinimą, ar tas pats identiškas veiksmas užpildžius medžioklės dokumentus ir vykdant medžioklę, kuri tęsiasi išlipus iš mašinos nepildant medžioklės dokumentų iš naujo, tame pačiame įstatyminiame akte gali būti traktuojamas kardinaliai priešingai. Jei tikėyina ,negali, vėl skūsim aplinkos ministrą, kad įstatymu įtesino ir jo pavaldiniai tsiko dvigubus teisinius standartus už tą patį veiksmą medžioklės metu. Būtinai reikalausime ministro dalyvavimo teismo posėdyje, nes turėsime jam eilę klausimų…… manau jo pavaldinys, kuris jį į tai įtraukė, bus pagirtas…

  21
 • Medžioklis
  Posted 2022.04.15 at 19:03

  Nieko neaišku išaiškinime, kad ginklą gali persivežti ne dėkle tik esant varyminei medžioklei. Nes to pačio punkto pradžia prasideda žodžiais: medžioklinis ginklas iš dėklo išimamas tik atvykus į medžioklės plotus ir užpildžius medžioklei būtinus dokumentus. Ir nė žodžio, kaip galiu persivežti ginklą medžiodamas nevarant, tai yra sėlinant ar tykojant. Medžioklinio ginklo pervežimas medžiojant varant, aiškiai reglamentuotas. Medžiojant kitai būdais ginklo persivežimas neraglamentuotas iš viso! Ir niekas iš niekur nekyla. Atvykau į plotus, užsipildžiau dokumentus, išsitraukiau ginklą, medžioju. Medžiodamas pervažiuoju į kitą medžioklės vietą, neturiu ginklo įsidėt į dėklą, nes medžioklė nesibaigė, esu savo plotuose, dokumentus užsipildžiau. Įstatiminiame akte negali būti jokių menamų draudimų tarp eilučių. Tarp draudžiamos medžioklei veiklos ginklo pervežimas ne dėkle ne varyminės medžioklės metu kaip baustinas nenurodytas. Juk pasėlinus ir pervažiuojant į kitą vietą sėlint, nepildote medžioklės lapo, kad medžioklė baigta, atvykus į kitą vietą, vėl prasidėjo iš naujo. Nuo medžioklės dokumentų užpildymo tai vientisas ir tęstinis veiksmas. Nežinau, kam kilo mintis pateikti tokį išaiškinimą, bet tai klaidinga, nes šie pakeitimai ginklo pervežimo dėkle ne varyminės medžioklės metu nenumato ir nereglamentuoja. Pabandytų nubaust gamtos apsauga, pasibylinėtume administraciniam teisme, nes administracinį protokolą galima surašyt tik už reglamentuotą administracinį nusižengimą ir pridedant išsamų paaiškinimą.

  23
  • Saulius
   Posted 2022.04.16 at 10:59

   Traktatas gali būti toks,kad kol jus vairuojate nemedžiojate, o kol nemedžiojate pagal ginklų šaudmenų kontrolės įstatymą ginklas pernešamas ar pervežamas gali
   būti dėkle. Dešimtmečiais kaitaliojimi įstatymai ir taisyklės kurių punktai ir yra dižiausių prieštaravimų objektas.
   P.s .kam išvis reikėjo velti tuos punktus. Užtenka ,kad medžioklės plotuose ginklas naudojamas laikantis saugumo reikalavimų.užtaisomas tik pradėjus sėlinti,atsistojus linijoje ir atsisedus į tykojimo vietą ar bokštelį .Kitais atvejais tai tik geležies gabalas nepavojingesnis už laužtuvą😁
   Todėl buvimas medžioklės plotuose su išimtu iš dėklo ginklu galimas tik tinkamai užpildžius medžioklės lapą medžioklės plotų vienetui kuriame bus medžiojama ir viskas.

   11
 • Saulius
  Posted 2022.04.15 at 07:26

  Kaip visada paliekama terpė prieštaravimams. Medžioklės metu varant įvestas aiškumas dėl ginklo gabenimo nuo vieno varymo iki kito, bet kuo mažiau saugūs kiti būdai ,kad jais medžiojant ir judant plotose iš vienos vietos į kitą ,kad ir 200 m jau reikia kišti ginkla į dėklą. Pvz. Pervevažiuojan į kitą vietą miško masyvę ar viename ir tame pačiame lauke kelis šimtus metrų ,kai tuo tarpų pėstute tuos kelis šimtus metrų gali neštis ginkla ant peties. Suprantu ,kad yra dvi medalio pusės. Viena tai maksimalus saugumas,kita tai galimybė bausti. Bet sagumo atžvilgiu varomineje medžioklėje pavojaus rizika didesnė ,taip kad ar reikėjo skirstyti budus?Užtektu reikalavimo ,kad ginklas nešiojamas ir vežiojamas taip ,kad nekeltu pavojaus medžioklės dalyviams, ištaisytas su nuleistu mechanizmu ,atidaryta spyna ar perlauztas priklausomai nuo konstrukcijos.

  35
 • Tomas
  Posted 2022.04.14 at 18:58

  Super, informatyvu ir aišku. Ačiū už išaiškinimą!

  22
  3

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą