Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Antrasis titnaginio šautuvo gimimas

Turinys:

Šiuo metu JAV ir daugelyje Vakarų Europos šalių sparčiai populiarėja medžioklė su egzotiniais ginklais – titnaginiais ir kapsuliniais šautuvais. Ši naujovė pamažu išplito ir Rusijoje, o mūsų šalyje tai kol kas pavieniai atvejai.

Romantika ir paprastas pragmatiškumas
Kodėl praėjus šitiek metų, žmonija, tobulai įvaldžiusi automatinius ginklus, pajuto nostalgiją senovinėms muškietoms ir kitoms per vamzdžio laibgalį užtaisomoms šaudyklėms?

Pasirodo, medžiotojai taip elgiasi netgi ne dėl noro pasijusti Džeimso Fenimoro Kuperio romano herojais. Pačiam suberti į vamzdį paraką iš parakinės… Įstumti sunkią paplokščią kulką į šautuvo žiotis… Prisidėjus šią fuzėją (prancūzų k. fusée – muškieta) prie peties ir sklandžiai patraukus grakščiai išlenktą gaiduką, su apmirusia širdimi laukti šūvio ir galiausiai patirti vos juntamą atatranką į petį nuo kulkos, išlekiančios iš vamzdžio su dūmais ir trenksmu… O pataikius į medžiojamą žvėrį ar paukštį, įsitikinti, kad savo gebėjimu šaudyti iš muškietos ar arkebuzos nė kiek nenusileidi protėviams, ir tuo pačiu žinoti, kad turi tik vieną progą pašauti žvėrį, tik vieną šūvį. Juk žvėris nelauks, kol vėl užtaisysi šautuvą.

Be grynos ir nesudrumstos romantikos, yra ir kita – pragmatiškoji – susidomėjimo šia naujove pusė. Beje, kai kurių Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados provincijų medžioklę reglamentuojančiuose įstatymuose yra ypatingų nuostatų, pagal kurias medžioklė atskiruose rajonuose leidžiama tik su titnaginiais arba kapsuliniais šaunamaisiais ginklais, taip pat su svaidomaisiais (lankais ir arbaletais). Šiose draustinių teritorijose griežtai draudžiama būti ir medžioti su šautuvais, užtaisomais per uoksą. Taikant šį draudimą, be abejo, apsaugoma nuo bereikalingo šaudymo (galima iššauti tik vieną šūvį be kartotinio užtaisymo), kad nebūtų pašautų žvėrių ar paukščių.

Greitai užuodę naudą, kurios galima išpešti iš naujų medžioklės taisyklių, JAV medžioklinių šautuvų gamintojai serijiniu būdu pradėjo gaminti juoduoju paraku užtaisomus šautuvus ir parduoti juos sėkmingai ne tik savo šalyje, bet ir Europoje. Amerikos ginklų gamintojai ėmė kopijuoti XVII a. prototipus ir pagal juos beveik rankiniu būdu gaminti brangius medžioklinių šautuvų egzempliorius. Šiandien šioje šalyje didžiausią paklausą turi ginklai, kuriais naudotasi per JAV pilietinį ir nepriklausomybės karus.

Be grynos ir nesudrumstos romantikos, yra ir kita -pragmatiškoji -susidomėjimo šia naujove pusė. Beje, kai kurių Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados provincijų medžioklę reglamentuojančiuose įstatymuose yra ypatingų nuostatų, pagal kurias medžioklė atskiruose rajonuose leidžiama tik su titnaginiais arba kapsuliniais šaunamaisiais ginklais, taip pat su svaidomaisiais (lankais ir arbaletais).

Populiarūs titnaginių šautuvų modeliai
Šiuo metu iš titnaginių šautuvų pats populiariausias per vamzdžio laibgalį užtaisomo ginklo modelis yra „Thompson Center Hawken“.

Thompson Center Hawken
Thompson Center Hawken

Vamzdžio ilgis – 71 cm, oktagonas, 50, 54, 58 kalibrai, plotis – 15/16 (50 kalibro) arba 1 colis (54, 58 kalibrų). Gamintojai sukūrė ir varžyboms skirtą .40 kalibro variantą. Graižtvų sukimosi žingsnis – vienas 48 coliams. Šautuvo konstrukcijoje naudojamos spynos – titnaginės arba smūginės-kapsulinės. Nuleidimo mechanizmas – dvigubo tipo (galinė svirtelė („nuleistukas“), įjungianti priekinę). Apsodas, buožė pagaminti iš ypatingos amerikinio riešutmedžio medienos. Ginklo svoris – maždaug 3,8 kg. Visas ilgis – 117 cm.

Antras pagal populiarumą šautuvas -„Lyman Great Plains Rifle“ (GPR).

Lyman Great Plains Rifle
Lyman Great Plains Rifle

Jo vamzdis kur kas ilgesnis – 82 cm, oktagonas, 50, 54 kalibrai, plotis – 15/16 (50 kalibro) arba 1 colis (54 kalibro). Graižtvų sukimosi žingsnis – vienas 60-čiai colių. Pasirodo, su lėtai besisukančia graižtva balistiniai rutulinės kulkos duomenys būna geresni nei greitos graižtvos atveju. Priklausomai nuo modelio, spynos irgi būna dviejų tipų – titnaginė arba smūginė-kapsulinė. Nuleidimo mechanizmas – dvigubo tipo (galinė svirtelė („nuleistukas“), įjungianti priekinę). Buožės apsodas pagamintas iš jau minėto selekcinio riešutmedžio. Šautuvo ilgis – 125 cm, svoris – apie 4 kg. „Lyman Great Plains Rifle“ sunkesnis už pirmąjį modelį, nes ilgesnis pats šautuvas ir jo vamzdis. Gamintojas – garsi kompanija „Invest Arms“ (Italija). Vakarų šalyse ir Kanadoje šis šautuvas parduodamas su prekės ženklu „Lyman“.

Vertinami ir Amerikos gamintojų „Pennsylvania“, „Shenandoah“, „Kentucky“ ginklų modeliai, iš itališkųjų galima išskirti „Brown Bess“.

Tie, kuriems vaikystėje patikdavo surinkti lėktuvų ar laivų modelius, gali būti maloniai nustebti, mat jų talentas pravers surenkant titnaginį šautuvą. Esmė ta, kad kai kurie titnaginių šautuvų modeliai parduodami nesurinkti. O jų kaina, palyginti su tokiais pačiais surinktais šautuvais, yra 10-20 proc. mažesnė. Šautuvą surinkti nesudėtinga: vieno mėnesio pakaks malonumui patirti, kurį teikia savo rankomis surinktas titnaginis šautuvas.

Yra atskiros kategorijos titnaginiai šautuvai, kuriuos pagal užsakymą gamina meistrai ginklakaliai. Šie išskirtiniai šautuvai – lyg meno kūriniai, pagaminti iš brangiausių medžiagų ir meistriškai papuošti medžioklės scenomis. Maža to, jie gaminami atsižvelgiant į visus užsakovo pageidavimus, pradedant nuo ergonomikos ir baigiant dekoravimu. Toks šautuvas kainuos kelis šimtus tūkstančių eurų.

Šaudymo iš titnaginio šautuvo praktikumas
Neseniai vienas mano draugas viešėjo pas savo uošvį JAV, Arizonos valstijoje. Pasirodo, uošvis besąs didelis titnaginių šautuvų žinovas ir vertintojas. Kaip tik ten įvyko pirmoji mano bičiulio pažintis su per vamzdžio laibgalį užtaisomo šautuvo, pagaminto pagal XIX a. prototipą, kopija. Tiesa, medžioti juo neteko, tačiau šaudykloje prisišaudė į valias ir įgijo praktikos bei elgesio su juoduoju paraku užtaisomu šautuvu įgūdžių.

Štai ką draugui pavyko sužinoti susipažinus su šiuo egzotiniu šautuvu ir išklausius nurodymus, kuriuos praktikos metu uošvis žėrė darkyta rusų kalba.

Pasiruošimas šaudyti
Kaip ir kiekvieno ginklo atveju, šaudant titnaginiu šautuvu, reikia laikytis saugos technikos reikalavimų. Tiesa, jo eksploatavimo taisyklės šiek tiek skiriasi nuo tų, kurių esame įpratę laikytis per medžioklę. Pirmiausia, ką privalo padaryti į rankas paėmęs titnaginį šautuvą medžiotojas, tai patikrinti, ar jis neužtaisytas. Labai dažnai per vamzdžio laibgalį užtaisomi šautuvai dėl neapdairumo užtaisomi du ar net tris kartus, dėl to įvyksta nelaimingų nutikimų. Todėl reikia imti grūstuvą ir įkišti į vamzdį iki pat galo. Jeigu grūstuvas įeina iki to gylio, kurį gamintojas pažymėjo specialiu žiedu, tada viskas gerai – šautuvas neužtaisytas, galima tęsti pasirengimą šaudymui.

Prieš kišant šovinį į titnaginio šautuvo vamzdį, reikia suberti paraką. Pagal saugos taisykles draudžiama paraką pilti iš parakinės, nes vamzdyje po šūvio gali būti likusių smilkstančių dalelių, o parakas dega kur kas greičiau nei tada, kai laisvai beriamas iš parakinės sukrinta į vamzdį. Užsiliepsnojus rankose laikomai skardinei su paraku, bus nudegimų, o sprogus parakinei galima net numirti. Todėl, įbėrę reikiamą tabako kiekį į skardinę, tvarkingai suberiame jį į šautuvo vamzdį. Tada ant vamzdžio pjūvio klojame plono audinio skiautę ir ant jos dedame kulką. Paskui įstumiame kulką į vamzdį naudodamiesi „starteriu“ – tai paprastas stūmoklis su rankena. Stumiame kulką iki galo žemyn grūstuvu.

Užtaisę titnaginį šautuvą, visą dėmesį skiriame paleidimo mechanizmui, titnaginei šautuvo spynai. Spynos konstrukcija stebėtinai paprasta – tai atskeltas titnago gabalėlis, įtaisytas gaiduko gale. Nuleidus gaiduką, titnagas atsitrenkia į skeltuvą, įžiebdamas kibirkštį. Tuo metu, kai atsiranda kibirkštis, atsiveria mechanizmas su uždegimo paraku. Norint išvengti neįskėlimo, reikia nuolat stebėti, jog titnago kraštai būtų aštriai pagaląsti ir taisyklingos formos. Kad titnagas tinkamai skeltų kibirkštis, viršutinė jo plokštuma turi būti išgaubta, o apatinė, kaip ir ašmenys, įgaubta, tarsi savotiška nuosklemba.

Šaudymas šautuvu, užtaisomu per vamzdžio laibagalį
Dabar šautuvas užtaisytas ir paleidimo mechanizmas paruoštas šauti. Pakeliu šautuvą ir nustembu: buožė labai glaudžiai gula ant peties, tarsi apima jį. Taip yra dėl keistai išgaubtos buožės formos. Greičiausiai tai sumanė ginklakaliai, siekdami pagerinti šaunamojo ginklo ergonomiką. Šautuvas neįprastai sunkus ir gremėzdiškas, nors jį gaminant panaudotos šiuolaikiškos medžiagos. Taikantis ranka nuolatos įtempta, dėl to taikiklis šiek tiek „vaikšto“. Ilgai taip išstovėti neįmanoma. Prisitaikau, nuleidžiu gaiduką. Įdomus dalykas: skirtingai nei šiuolaikiniai ginklai, titnaginis šautuvas šauna ne iš karto. Kol ugnis, apėmusi paraką ant padegimo lentynėlės, nubėga visą kelią iki specialios angos, prabėga apie ketvirtadalį sekundės. Ir nors atatranka silpna (nieko keista, nes pradinis kulkos greitis labai mažas), šūvis būna tiesiog kurtinantis, tarsi vienu metu būtų iššovę kokie dešimt šiuolaikinių šautuvų. O dar juodi dūmai, po šūvio apgaubiantys nuo galvos iki kojų. Kol jie neišsisklaido, jautiesi kaip populiaraus animacinio filmuko „Ežiukas rūke“ veikėjas. Per parako dūmus nieko nematyti. Jie lenda į nosį, graužia akis. Dabar aišku, ką reiškia „pauostyti parako“.

Per vamzdžio laibagalį užtaisomi kapsuliniai šautuvai
Kapsuliniuose šautuvuose vietoj parako naudojama kapsulė. Tai gaubtelis, pripildytas druskos ir salietros mišinio. Kapsulė užmaunama ant specialaus vamzdelio, esančio vamzdžio storagalyje. Nuspaudus svirtelę, daužiklis smogia į kapsulę, nuo smūgio sprogsta kapsulėje esantis užtaisas ir padega paraką vamzdyje. Šūvis, skirtingai nuo šautuvų su parakinėmis spynomis, pasigirsta iš karto. Titnaginė spyna ir yra skiriamasis bruožas: pagal ją vienos rūšies per vamzdžio laibgalį užtaisomas šautuvas atskiriamas nuo kito, kapsulinio.

Be to, yra specialios konstrukcijos šautuvų su ypatingu paleidimo mechanizmu, kai titnaginę spyną galima paversti kapsuline, pakeitus kai kurias mechanizmo dalis.

Šaudymas iš 50 metrų atstumo parodė, kad maždaug nuo septinto šūvio galima pradėti pataikyti tiesiai į standartinio taikinio dešimtuką. Tad medžioklė su titnaginiu šautuvu – ne pasaka ir ne mitas. Ji pati tikriausia tikrovė.

[divide style=”2″]

Autorius: Sergejus Klačeko
Šaltinis: Žurnalas “Medžioklė ir Žvejyba Baltijoje

Kopijuoti ar kitaip platinti čia pateikta turinį be mūsų sutikimo draudžiama!

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 5 / 5. Balsavo: 1

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą