Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

2014m sprendimas dėl medžioklių organizavimo

Turinys:

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS
SPRENDIMAS DĖL MEDŽIOKLIŲ ORGANIZAVIMO
2014 m. spalio 10d. Nr. B1 – 875 Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 27 straipsniu. Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremalių situacijų valdymo plano patvirtinimo44, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 76 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo44, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2014 m. sausio 30 d. potvarkiu Nr. 24 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo44, atsižvelgdamas j Europos Komisijos 2014- m. sausio 14 d. darbinį dokumentą SANCO/7138/2013 „Laukinių kiaulių afrikinio kiaulių maro priežiūros ir kontrolės gairės ir kiaulių ūkiams skirtos prevencijos priemonės4*, Europos maisto saugos agentūros 2014 m. kovo 14 d. mokslinį vertinimą „Dėl priemonių siekiant užkirsti afrikinio kiaulių maro plitimą per šernų populiaciją44 ir siekdamas užkirsti kelią afrikinio kiaulių maro plitimui,
nusprendžiu:
1. Uždrausti:
1.1. medžioti varant medžioklės plotų vienetuose, kurie yra šio sprendimo 1 priede nurodytame Lietuvos Respublikos vietovių, sąraše;
1.2. šerti šernus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;
1.3. medžiotojams, dalyvaujantiems medžioklėse medžioklės ploto vienetuose, esančiuose Ignalinos, Utenos, Švenčionių, Rokiškio, Alytaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių teritorijose, dalyvauti kitų Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijose organizuojamose medžioklėse.
2. Nustatyti, kad:
2.1. medžioklės plotų vienetuose;kituose nei nurodyti šio sprendimo 1.1 papunktyje leidžiama medžioti medžiojamuosius žvėris varant ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį toje pačioje medžioklės ploto vieneto dalyje (tuose pačiuose miško kvartaluose);
2.2. medžioklės plotų vienetuose, esančiuose Lietuvos Respublikos teritorijoje, vienoje viliojimo vietoje naudojamo natūralios kilmės masalo kiekis neturi viršyti 100 kg.
3. Nurodyti:
3.1. medžioklės plotų naudotojams užtikrinti:
3.1.1. šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi,
3.1.2. kad, sumedžioti šernai į pirminio gyvūnų apdorojimo vietas būtų gabenami taip, kad būtų išvengta skysčių pratekėjimo,
3.1.3. kad, po medžioklės gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelėse išdorojus medžiojamuosius gyvūnus, gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės turi būti išdezinfekuotos dezinfekcinėmis medžiagomis, veikiančiomis prieš afrikinį ir klasikinį kiaulių marą, o sumedžiotų medžiojamųjų žvėrių skrodimo ir dorojimo atliekos saugiai sumetamos į gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelėse įrengtas gyvūninių atliekų duobes, kurios, pripildžius jas 1,5 m iki žemės paviršiaus, turi būti užkastos.
Gyvūninių atliekų duobę išvalyti leidžiama tik gavus atitinkamus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raštišką leidimą; išimtą turinį būtina užkasti ne mažesniame negu 2 m gylyje, aukštesnėse vietose, kurių neapsemia polaidžio ar lietaus vanduo;
3.1.4. kad nebūtų taikomos baudos ar kitos sankcijos, numatytos medžioklės plotų naudotojų vidinėje tvarkoje, už šernų sumedžiojimą pagal jų amžių ir lytį;
3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pakeisti teisės aktus, susijusius su šio sprendimo vykdymu, ir nustatyti, kad šiame sprendime nurodytų 1.1, 1.2 ir 3.1.4 papunkčių reikalavimų nesilaikymas laikomas šiurkščiu medžioklės taisyklių pažeidimu, už kurį vadovaujantis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punktu panaikinamas Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete;
3.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms. Valstybinei aplinkos apsaugos tarnybai ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams kontroliuoti pagal kompetenciją šio sprendimo nuostatų įgyvendinimą.

Dokumento kopiją rasite čia: B1-875

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 0 / 5. Balsavo: 0

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą