Skip to content Skip to footer

Žvėrių apskaita pagal pėdsakus sniege

Lietuvoje nusistovėjo pastovi sniego danga ir yra tinkamos sąlygos atlikti medžiojamųjų žvėrių apskaitą pagal pėdsakus sniege. Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-892…

Vilkų apsaugos planas ir jų apskaita

Jau eilę metų nenutrūkstamai verda diskusijos apie vilkų skaičių mūsų šalyje. Kaip rodo faktai, oficialūs skaičiai  gana toli nuo tiesos. 2018 metais Aplinkos Ministerija duomenis apie vilkų apskaitą pagal pėdsakus…

Kaip nesurasti vilko…

Tai ne klausimas, o esamos situacijos įvardijimas. Jei būtų klausimas, atsakymas būtų – neieškoti. Deja, neieškoti negalima. Reikia vykdyti žvėrių apskaitą, suteikti jai tikslumo ir objektyvumo regimybę, kad būtų galima…

Nenudirk vilkui kailio!

Gyvulių augintojai, ypač tų vietovių, kur užklysta vilkai, jau rūpinasi, kaip apsisaugoti nuo šių plėšrūnų. Jie domisi parama ganykloms apsitverti ir aviganiams šunims įsigyti. Tačiau ūkininkams iškilo nerimą keliančių klausimų:…
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now