Skip to content Skip to footer

Kada Lietuvoje įkurtos Medžiotojų draugijos

Medžioklės klausimų kuravimas atkūrus 1918 m. nepriklausomybę  buvo pavestas tų metų pabaigoje pradėjusiai funkcionuoti Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijai, o ministerijos viduje jie pavesti Miškų departamentui. Dėl gausybės sunkumų…
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now