Skip to content Skip to footer

Seimas atmetė prezidentės veto dėl Medžioklės įstatymo pataisų

Seimas atmetė šalies vadovės Dalios Grybauskaitės veto daug diskusijų Seime sulaukusioms Medžioklės įstatymo ir jį lydinčių įstatymų pataisoms. Už tai, kad prezidentės vetuotos pataisos būtų laikomos nepriimtomis ir liktų galioti anksčiau nustatyta Konstitucijai prieštaraujanti medžioklės reglamentavimo tvarka balsavo 31 Seimo narys, prieš – 45, susilaikė 9

Medžioklės įstatymas prezidentei pateiktas pažeidžiant Seimo statutą

Sei­mo pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las daug ais­trų Sei­me su­kė­lu­sį Me­džiok­lės įsta­ty­mą į Pre­zi­den­tū­rą nu­siun­tė pa­žeis­da­mas Sei­mo sta­tu­tą. Jis ne­at­siž­vel­gė į 29 par­la­men­ta­rų rei­ka­la­vi­mą su­lai­ky­ti įsta­ty­mo siun­ti­mą vals­ty­bės va­do­vei, kol eti­kos sar­gai…
Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą