Skip to content Skip to footer

Seime neužtekus balsų, lieka galioti dabartinis Medžioklės įstatymas

Seimui ketvirtadienį neužteko balsų nei patvirtinti neseniai priimtų Medžioklės įstatymo pataisų, nei priimti prezidentės veto. Todėl lieka galioti dabartinis Medžioklės įstatymas. Už įstatymo priėmimą be pakeitimų balsavo 67 Seimo nariai, tiek pat balsų buvo ir už jo priėmimą su prezidentės pasiūlytais pakeitimais. Pagal Seimo statutą

Seimas atmetė prezidentės veto dėl Medžioklės įstatymo pataisų

Seimas atmetė šalies vadovės Dalios Grybauskaitės veto daug diskusijų Seime sulaukusioms Medžioklės įstatymo ir jį lydinčių įstatymų pataisoms. Už tai, kad prezidentės vetuotos pataisos būtų laikomos nepriimtomis ir liktų galioti anksčiau nustatyta Konstitucijai prieštaraujanti medžioklės reglamentavimo tvarka balsavo 31 Seimo narys, prieš – 45, susilaikė 9

Medžioklės įstatymas prezidentei pateiktas pažeidžiant Seimo statutą

Sei­mo pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las daug ais­trų Sei­me su­kė­lu­sį Me­džiok­lės įsta­ty­mą į Pre­zi­den­tū­rą nu­siun­tė pa­žeis­da­mas Sei­mo sta­tu­tą. Jis ne­at­siž­vel­gė į 29 par­la­men­ta­rų rei­ka­la­vi­mą su­lai­ky­ti įsta­ty­mo siun­ti­mą vals­ty­bės va­do­vei, kol eti­kos sar­gai…

Prezidentė vetavo Medžioklės įstatymą

Prezidentė Dalia Grybauskaitė dėl Konstitucijos ir Seimo statuto pažeidimų grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Medžioklės įstatymo ir jį lydinčių įstatymų pataisas, pranešė Prezidentūra. Tai pirmasis prezidentės vetuotas šios kadencijos Seimo įstatymas. „Prezidentės teigimu,…
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now