Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nosinio gylio lervos ir stirninų selekcija

Stirninų trofėjų vertei įtakos turi daug dalykų, tame tarpe ir parazitai. Dažnai ruošiant stirninų trofėjus randami nosiniai gyliai. Stirnino, kuris būna užsikrėtęs nosinio gylio lervomis ar kitais parazitais, ragai būna…

Selekcinio stirnino medžioklė

Kaip žinote stirninai nėra licencijuojami, todėl medžiotojų klubai patys sprendžia kiek ir kokių stirninų sumedžioti. Stirninų medžioklės sezono pradžioje reikėtų stengtis sumedžioti selekcinius individus, kad jie nedalyvauti rujoje ir nepaliktų…

Važiavau stirninų, o radau šernus

Kviečiu pasižiūrėti vieno vakaro išvyką į mišką, kurios tikslas buvo surasti selekcinį stirniną ir jį sumedžioti, bet kaip dažniausiai būna medžioklėje viskas pasisuka kita linkme nei planuota. Jei jums patinka…

TV laida „Miško atspalviai“ – bebrai

TV laida „Miško atspalviai“, skirta visiems gamtos mylėtojams, profesionalams, medžiotojams, miškininkams ir besidomintiems gamta. Žmonijos raida yra neįsivaizduojama be miškų. Visais laikais miškas buvo glaudžiai susijęs su žmogumi: ir maitino,…

Vilkai gaudo šerniukus

Medžiotojų kamera užfiksavo ne eilinį vaizdelį, kuriame matyti kaip vilkai gaudo šerniukus, tačiau šernė apgina jauniklius.

Kaip gaminami šoviniai Giraitės ginkluotės gamykloje?

Oficialiai Giraitės ginkluotės gamykla įregistruota 2000 metais, o iki 2001 metų pastatyti pastatai, sumontuota šiuolaikinė įranga bei įdiegtos reikalingos technologijos. Tais pačiais metais pagamintos ir pirmosios bandomosios šovinių partijos, o…

Atrankinė stirninų medžioklė

Prasidėjus stirninų medžioklės sezonui „Tauro ragas“ laidoje kalbama apie atrankinę stirninų medžioklę. Laidoje kalbinamas CIC trofėjų ekspertas ir taksidermistas Dovidas Songaila, papasakos apie selekcijos principus.

Kanopinių žvėrių per daug ar per mažai?

Šiandien vykusiame Kaimo reikalų komiteto posėdyje, buvo diskutuojama dėl žvėrių daromos žalos atlyginimo ūkininkams. Posėdžio metu ne kartą paminėta, kad Lietuvoje kanopinių žvėrių populiacija yra žymiai per didelė ir reikalinga…
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now