Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Medžioklės konsultacinėje taryboje – daugiau visuomenės atstovų

Siekiant didesnio skaidrumo svarstant su medžiokle susijusius klausimus, atnaujinta Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos sudėtis ir patvirtintas jos darbo reglamentas. Taryboje dalyvaus daugiau įvairių organizacijų ir įstaigų atstovų, kad būtų išgirsta platesnių visuomenės sluoksnių nuomonė. Be to, į jos posėdžius bus galima kviesti ekspertus.

„Sudarant Tarybą siekėme, kad joje būtų vienodas skaičius medžiotojų, gamtininkų, mokslininkų. Tikimės, kad jai pradėjus darbą bus paprasčiau spręsti medžiotojams ir visuomenei  rūpimas problemas. Aplinkos ministerija buvo gavusi pastabų iš Specialiųjų tyrimų tarnybos, pavyzdžiui, kad Taryba negali patarinėti kitoms institucijoms, o tik aplinkos ministrui, šią nuostatą mes taip pat ištaisėme“, – komentuoja aplinkos ministro patarėjas Marius Čepulis.

Naujoji Taryba sudaryta išlaikant atstovavimo balansą šioms su medžiokle susijusioms interesų sritims: biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos, bioekonomikos, medžioklės tradicijų išsaugojimo. Kiekvienai iš jų  atstovaus  po 7 įstaigas ir organizacijas.

Į Tarybą įtraukti Aplinkos ministerijos, jai pavaldžių ir kitų valstybinių įstaigų, mokslo institucijų, nevyriausybinių aplinkosauginių, medžiotojų, ūkininkų, miško ir žemės savininkų organizacijų atstovai.

Priimdami sprendimus, Tarybos nariai privalės laikysis teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo, nešališkumo ir protingumo principų. Svarstydami konkrečius klausimus, jie turės deklaruoti galimą interesų konfliktą, jei toks yra, ir prireikus nusišalinti svarstant ir priimant sprendimą konkrečiu klausimu.

Tarybos sprendimus bus siekiama priimti bendru sutarimu. Nepavykus susitarti – atviru balsavimu.

Posėdžius inicijuoti ir siūlomus darbotvarkės klausimus nustatyti galės Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas arba ne mažiau kaip 3  narių grupė. Suinteresuoti visuomenės atstovai pasiūlymus dėl  posėdžio darbotvarkės klausimų galės teikti per Tarybos narius, pirmininką ar jo pavaduotoją.

Į  posėdžius bus kviečiami kitų valstybės ir savivaldybių, mokslo ir studijų institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir ekspertai, kurie Tarybos veikloje galės dalyvauti stebėtojo teisėmis ir teikti nuomonę, papildomą informaciją svarstomais klausimais. Tarybos posėdžių protokolai ir svarstyta medžiaga bus skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

Numatyta, kad  ministerijos iniciatyva Taryba bus atnaujinam kas 5 metai. Jos  sudėtis bus skelbiama  ministerijos interneto svetainėje.

Taryba aplinkos ministrui teiks rekomendacijas konkrečiais medžioklės srities klausimais, už kuriuos atsakinga  Aplinkos ministerija ar jos reguliavimo srities institucijos.

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 2.8 / 5. Balsavo: 17

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą