Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kęstutis Mažeika užregistravo medžioklės įstatymo pataisas

Turinys:

Seimo narys Kęstutis Mažeika reguodamas į bandymus keisti medžioklės įstatymą, kuriais buvo siekiama suardyti esamą medžioklės tvarką, užregistravo Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 2, 6, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Dabartiniame medžioklės įstatyme numatyta, kad fizinis asmuo gali formuoti medžioklės plotų vienetą ir individualiai jame medžioti, tačiau medžioklė yra bendruomeninis užsiėmimas todėl norima, kad medžioklės plotų vienetus galėtų formuoti tik skaidrūs juridiniai asmenys. Nuoroda į įstatymo pakeitimo projekto lyginamajį variantą.

Aiškinamasis raštas

Atsižvelgiant į Antikorupcinio vertinimo išvadas dėl teisės aktų, reglamentuojančių teisės medžioti suteikimą, panaikinimą ir medžioklės kontrolę, kad laukinių gyvūnų ištekliai yra valstybės turtas, kurio naudojimas turi būti atsparus korupcijai bei efektyviai kontroliuojamas, kartu pateikiant visuomenei visapusišką su medžiokle ir jos kontrole susijusią informaciją, būtina centralizuotai kaupti ir tvarkyti visą su medžiokle Lietuvos teritorijoje susijusią informaciją – nuo išduodamų, stabdomų ar naikinamų medžioklės leidimų, licencijų, medžiotojų bilietų, apie medžioklės plotų vienetus, kontroliuojamų medžioklės plotų ribas, medžiotojų būrelių ir juos vienijančių organizacijų sąrašo iki vykdomos medžioklės kontrolės procedūrų ir jų rezultatų, valstybės iš medžioklės valdymo gaunamas pajamas, kt.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, teisinio reguliavimo ir juo numatomų aukščiau minėtų procedūrų skaidrumui ir atsparumui užtikrinti siūlom inicijuoti medžioklės informacinės sistemos, kurioje būtų centralizuotai tvarkomi visi su medžiokle susiję duomenys, kūrimo procedūras.

Medžiotojų asociacija kasmet privalo valstybės įmonei Registrų centrui teikti metinį pranešimą metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitas. Taip pat pateikia vadovo, valdymo organuose dalyvaujančių asmenų duomenis. Tačiau medžioklės plotų vienetuose kuriuos naudoja fiziniai asmenys, jokių duomenų pateikti nereikia.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatas, privačios žemės sklypo savininkui, turinčiam medžiotojo bilietą ir konkrečiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise valdančiam ne mažiau kaip 15 ha miško ar žemės ūkio paskirties žemės siekiant realizuoti teisę medžioti, vienu atveju kai medžioklės ploto naudotojas yra asociacija – sprendimą priima kolegialus valdymo organas visuotinis susitrinkimas arba valdyba, o kitu atveju kai medžioklės ploto vienetas priklauso fiziniam asmeniui – sprendimas vienasmenis.

Siekiant užpildyti aukščiau minėtas teisines spragas siūloma suvienodinti medžioklės ploto vienetų valdymo formą. Vertinant, kad medžioklė yra bendruomeninė ir dažniausiai grupės žmonių vykdoma veikla, o sprendimai apie valstybės išteklių naudojimą nepriklausytų vienasmeniškai, siūloma atsisakyti fizinio asmens sąvokos Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, o dabar fiziniams asmenims priklausantys medžioklės ploto vienetai, per nustatytą terminą turėtų sukurti asociacijas.

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 4.1 / 5. Balsavo: 37

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

12 Komentarai

 • Savininkai
  Posted 2022.07.24 at 11:59

  Siunčiame Jums sutarties pavyzdį, kuria Lūšies medžioklės ploto vieneto žemės ir miško savininkai, turintys mažiau negu po 15 ha nuosavybės paruošė ir pateikė Lūšies medžiotojų klubo valdybai. Nei žodinio nei raštiško atsakymo nesulaukėme. Manydami, kad piliečio turtinė padėtis negali riboti jo teisės į medžioklę gerbiami Aplinkos apsaugos ministerijos, LMŽD vadovai prašome paaiškinti kur yra tie demokratiniai, teisingi medžioklės įstatymai neleidžiantys ignoruoti smulkesnių žemės ir miško savininkų medžiotojų. Laukiame kada galėsime medžioti savo žemėse.
  Lūšies medžiotojų klubo žemės ir miškų savininkai

  Lūšies medžiotojų klubo valdybai,
  Mes, žemės savininkai, dėl jūsų klubo prisiimtų taisyklių ir nusistovėjusios vidinės tvarkos, turime labai mažas galimybes tapti jūsų klubo nariais. Be to, stojamasis mokestis, 8 tūkstančiai į jūsų klubą, mūsų manymu, gerokai viršija sąnaudas, kurios reikalingos būtinai klubo medžioklės infrastruktūrai sukurti, ir yra per didelis. Toks stojamasis mokestis, vietos žemės savininkams – medžiotojams, galutinai užkerta kelia tapti jūsų klūbo nariais ir atima pilietinę teisę į medžioklę. Mes, žemės savininkai,kurių miškuose ir žemėse jūs, Lūšies klubo medžiotojai medžiojate, norėdami ir patys turėti nors minimalias, nežeminančias galimybes medžioti siulome Jums sutartį, kuri būtų pagrindu abipusiai pagarbiems ir stabiliems santykiams. Tai atitiktų viešai deklaruojamus LMŽD ir savininkų gerus santykius. Tikėdamiesi Jūsų suptatimo ir geranoriškumo prašome pasirašyti šią sitartį.
  Sutartis
  1.Savininkai medžioja savo ar savo šeimos narių žemėse ir miškuose.
  2.Savininkai pasėliu apsaugos tikslu medžioja nuomos pagrindu valdomose žemėse.
  3.Savininkai medžioja tik nelimituojamus žvėris.
  4.Savininkai medžioja sėlinant ir tykojant.
  5.Savininkai medžioja laikydamiesi medžioklės istatymų ir taisyklių.
  6.Savininkai patys atsako už jų medžioklei naudojamuose plotuose, padarytą žvėrių žalą.
  7.Savininkai tarpusavio sutarimu medžioja vienas kito žemėje.
  8.Savininkai medžioklės sezono pabaigoje Lūšies klūbui moka sutartos sumos užmokestį.
  9.Savininkas, nesumokėjęs iki nustatytos datos užmokesčio, netenka teisės į medžioklę.
  10.Lūšies klubas įgaliotam atstovui išduoda medžioklės lapą.
  11.Savininkai Lūšies klūbo medžiotojams palieka teisę medžioti savininkų žemėse ir miškuose.
  12. Savininkai sausio, vasario, kovo, balandžio mėnesiais nemedžioja.

 • Edmundėlis
  Posted 2022.05.02 at 15:06

  Žiūriu ta medžioklė kažkoks viešas interesas patapus , zvejai niekam neidomus

  • Linas
   Posted 2022.05.02 at 15:10

   Žvejys gali savo prūde žvejoti,medžiotojas savo miške negali medžioti ir dar turi leisti kitiem medžioti(visuomenininkam-komjaunuoliam). Dėl to ir kipišas.

   5
   2
 • Asd
  Posted 2022.04.30 at 06:26

  Pasaulis kovoja už išlikimą, o buvę rusiškų trašų partijos aktyvistai suka medžioklės reikalus. Gėda.

  4
  3
 • Valdelis
  Posted 2022.04.29 at 11:32

  Keista, kad dar tokia vieta yra likusi fiziniam asmeniui, valdyti medžioklės plotus. Kai taip tai medžiotojai yra kaimo bendruomenės dalis, socialiniai partneriai ir t.t
  Šiaip jau medžiokle galėtų užsiimti tik asociacios. Nu nebent fiziniai asmenys, kurie 100% valdo turtą.

  1
  1
  • Linas
   Posted 2022.04.29 at 11:59

   Jusų požiūris,kad valdyti medžioklės plotus gali tik asocijuoti asmenys ,yra juokingas ir prieštaraujantis visiems laisvos,demokratijos principams bei Lietuvos konstitucijai. Medžioklės plotus,tame tarpe ir privačios nuosavybès žemes ir miškus yra užvaldę asocijuoti asmenys,kurie kad ne tik ignoruoja savininkų teises medžioti savo nuosavybėj,bet ir visokeriopai trukdo tai įgyvendinti. O dabartiniai įstatymai tai leidžia. Taip kad baikit malti š…

   10
   7
 • Pilietis
  Posted 2022.04.29 at 11:11

  Komjaunuoliai komjaunuoliais, bet norint užtikrinti įstatymų nuostatas, kurios numato žemės savininkus priimti į klubus, tokią pataisą reikėjo priimti seniausiai!
  O tie, kurie čia kalba apie komjaunuolius, turbūt nėra normaliai skaitę su medžiokle susijusių įstatymų ir šneka bile šnekėt.
  Seniai reikalinga pataisa, kuri duos naudos tiek žemės savininkam tiek fiziniam asmeniui valdančiam medžioklės plotus registruot juridinius darinius, ko iki šiol nebuvo galima daryti!

  6
  3
  • Linas
   Posted 2022.04.29 at 11:49

   Kur jus matot nuostatas ir savininkų teises medžioti savo nuosavybėj? Gal pakomentuokit plačiau.

 • Linas
  Posted 2022.04.28 at 17:32

  Neveikiančius įstatymo straipsnius,patobulins dar labiau komjaunuoliškais lozungais. Ir iš kur jūs tokie siūlytojai lendat? Ar tik ne iš to laivo…?

  9
  6
  • Romutis
   Posted 2022.04.28 at 20:11

   Gerbiamas Kestutis Mažeika tikriausiai atsiėmė patobulinta komjaunimo sekretoriaus bilieta…ir iš laimės apsvaigo…

   9
   3
 • Simas
  Posted 2022.04.28 at 11:57

  Tai E.Gentvilas, tai dabar K.Mažeika, ar Jūs svarbesnių darbų neturit?

  22
  9
  • Ūkininkas
   Posted 2022.08.08 at 07:49

   O kodėl visiems neaišku ,kad stojant į klubą reikia mokėti pvz. 8000eur o ar tas klubas atsirado iš niekur ir tik laukė mažažemio fermerio,kad jis stotu į tą klubą? Iš kur atsirado infostruktūrą klubo : nameliai, vanduo, apsaugos, bokstekiai ir t.t o dabar jis nori viską gauti už ačiu nes jis prisigrobė žemės ir nori gauti žvėrių iš miško kurie yra valstybės.Antras jų žingsnis bus ir valstybinis miškas nes jo žemė matai prie miško ir tada stums įstatymus ,kad suprivatizuoti miškus ir tada jau ir uogos bus jo.Kodėk nedaroma kaip pas normalius užsienio medžioklės plotus, bet visur norimas tas sovietinis tvaikelis ir žemgrobių norai.

   2
   3

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą