Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Atsakymas seimo narei Monikai Ošmianskienei ir tai ką turi žinoti kiekvienas save gerbiantis Seimo narys

Daugiau kaip trisdešimt metų aktyviai dalyvauju Lietuvos medžioklės ūkyje, esu medžioklės tikslais apkeliavęs daug šalių, perskaitęs praktiškai visą pasiekiamą literatūrą medžioklėtvarkos ir medžiojamų gyvūnų populiacijos gausinimo ir reguliavimo temomis, esu užauginęs ir ištreniravęs per penkiasdešimt medžioklei skirtų šunų, pirmas į Lietuvą atvežiau naują medžioklinių šunų veislę – „Lousiana leopard dog“. Gaudžiau brakonierius. Tam kas mėgsta pikantiškas istorijas paatvirausiu, kad vieną kartą tokių gaudynių metu į mane buvo šauta. Mano motyvacija atsakyti p. Monikai Ošmianskienei yra susijusi su tuo, kad turiu keturis sūnus, tikėtina kažkurie iš jų, o gal jų vaikai bus medžiotojai, nes šis instinktas yra paveldimas.  Negaliu leisti klaidinti visuomenę ir nenoriu, kad mano ir kitų medžiotojų vaikai bei vaikaičiai būtų smerkiami Lietuvoje vien dėl nežinojimo ar neišmanančių žmonių įtvirtinamų stereotipų.

Pradėkime nuo pradžių. Man pasirodė perdėtas gerb. Seimo narės susirūpinimas, kad po nesėkmingo bandymo sutrukdyti naktinių taikiklių naudojimo medžioklėje klausimui patekti svarstymui seime, atsistatydino aplinkos ministro patarėjas Marius Čepulis. Kai atsistatydina žmogus, kuris nenori išgirsti 30000 narių turinčios Lietuvos bendruomenės nuomonės, kuris save laiko ekspertu, nors akivaizdžiai neturi nei patirties medžioklės ūkyje, nei yra kažką gero padaręs, kad medžiojamų gyvūnų populiacija klestėtų, Lietuvos atstovaujamos valdžios atstovei tai atrodo didelis praradimas. O tai, kad kartu su šeimomis 100000 žmonių sudaranti medžiotojų bendruomenė yra puolama be argumentų ir galimai vien siekiant asmeninio žinomumo ir iš to kylančios naudos, Seimo narei neatrodo skaldantis veiksmas.

Kaip tik dėl to ir nutariau parašyti asmeninį atsakymą, kurio pagrindinis tikslas – pakeisti informacinių technologijų išsilavinimą ir programuotojo patirtį turinčios Seimo narės nuomonę apie medžiotojų bendruomenės naudą. Noriu sukurti prielaidą atstovauti mus – medžiotojus. Pabandysiu argumentuoti, kad toks atstovavimas turės tik teigiamas pasekmes ir visiškai nepakenks Lietuvos pasirinktai gyvūnų gerovės politikai.

Būtent nuo gyvūnų gerovės reiktų ir pradėti, nes žmonėms nedirbantiems žemės ūkio šakoje, kurioje auginami gyvūnai maistui ar nepriklausantiems vienam iš 900 medžiotojų juridinių vienetų (asociacijų) yra labai keblu suprasti kas ta gyvūnų gerovė ir kuo gyvūnų gerovė žemės ūkyje skiriasi nuo laukinėje gamtoje gyvenančių gyvūnų gerovės. Taip jau sutapo, kad pastaruosius penkerius metus dirbau didžiausio Baltijos šalyse paukštininkystės ūkio vadovu ir Lietuvos paukštininkystės asociacijos tarybos nariu. Mūsų ūkis per metus išaugina 40 milijonų mėsinių viščiukų ir bent pusę šio kiekio parduoda aukštos gyvūnų gerovės kultūros Skandinavijos šalyse, taip pat Didžiojoje Britanijoje, kitose vakarų Europos šalyse. Turėjome praeiti daug tarptautinių auditų ir tai man leidžia vadintis šios srities ekspertu. Dėmesio, visiems teisėkūros atstovams, ir gerb. Seimo narei, gyvūnų gerovei pasiekti žemės ūkyje ir medžioklės ūkyje yra ir turi būti taikomi skirtingi principai:

1.     Žemės ūkyje žmogus privalo gana intensyviai kištis į biologinį procesą, kad sureguliuoti auginamų gyvūnų sveikatingumą. Tam, kad gyvūnai nesikankintų, nesirgtų ir nereiktų jų gydyti antibiotikais yra reguliuojama jų tankumas tvarte, ypatingas dėmesys skiriamas mitybai, tvarto infrastruktūrai ir žmogaus priežiūrai.  Ūkininkai turi nuolat ieškoti protingo balanso tarp gyvūnų gerovės ir ūkio našumo.

2.     Tuo tarpu gyvoje gamtoje ir medžioklės ūkyje pagrindinė taisyklė – kuo mažiau kištis į biologinį procesą ir tik tiek kiek to reikalauja populiacijos palaikymas, t. y. plėšrūnų valdymas bei žemės ir miškų savininkų teisėtų interesų apgynimo – medžiojamų gyvūnų daromos žalos minimizavimo.

Todėl mes medžiotojai mokome savo vaikus apie gyvosios gamtos ciklus ir kaip turime elgtis gamtoje. Pavyzdžiui, save gerbiantis medžiotojas niekada „nebraidys“ po miškus gyvūnų jauniklių vedimo laikotarpiu, niekada į mišką pasivaikščiojimui nesives palaido šuns. Nors daugumai atrodo, kad mes medžiojame miškuose, bet iš tikro 80 procentų medžioklių vyksta gyvūnus tykant ar sėlinant palaukėse prie žemės ūkio naudmenų, ar viliojimo vietų. Ramybės drumstimo gyvūnams prasme didesnę žalą daro grybautojai, ragų ieškotojai, patys gamtininkai, fotografai, kurie nors ir mokslo tikslais, bet kenkiant gyvūnų ramybei specialiai lenda į gyvūnų ir paukščių lizdavietes, palieka savo kvapus ir pasekmes, kurių nei dauguma Seimo narių, nei visuomenė negali įvertinti ir suprasti. Medžiotojo veikimas atvirkščias, mes patys siekiam išvilioti gyvūnus į medžiojimui skirtą vietą ir šventai laikomės gamtos nedrumstimo principo, ypač ramybės mėnesiais.

Yra tik vienas didelis panašumas tarp gyvūnų gerovės žemės ūkyje ir medžioklės ūkyje – gyvūnas turi būti nužudytas sukeliant kuo mažiau skausmo ir jo mėsa suvartota maistui.

Visiems besirūpinantiems gyvūnų gerove, norisi palinkėti nepamiršti šių principų ir nesuplakti į vieną politiką. Dar didesnis gyvosios gamtos reguliavimas žmogaus pastangomis, būtų pražūtingas. Medžiotojų bendruomenės per tūkstantmečius yra išmokę šio balanso, todėl ten kur yra gerai organizuoti medžioklės ūkiai yra gausu gyvūnų ir užtikrinamas balansas tarp suinteresuotų žemių ir miškų savininkų. Belieka pasikartoti, kad šiandieninė Lietuvos medžiotojų bendruomenė, tai 900 gerai organizuotų asociacijų turinčių savo ūkiskaitą, todėl neįmanoma, kad kažkas žino medžioklės ūkį geriau nei mes medžiotojai.

Antras, pagal svarbumą, Seimo narės argumentas – kontrolė. Brakonieriavimo kontrolė. Seimo narė mano, kad leidus naktinius taikiklius šernų, lapių ir mangutų medžioklei patys medžiotojai išžudys visus gyvūnus, t.y. jie patys brakonieriaus. Jei nebūčiau medžiotojas, lengvai užkibčiau ant šios logikos.

Pažiūrėkim kaip viskas yra iš tikrųjų medžioklės klubuose. Visi pritaria, kad medžiotojai yra suinteresuoti gyvūnų gausa savo medžioklės plotuose, kitaip važinėti kelis šimtus kilometrų į medžioklę ir nepamatyti gyvūno būtų sunkiai paaiškinamas malonumas net ir ne medžiotojo logikai. Taigi medžioklė vyksta kitaip nei įsivaizduoja gerbiama Seimo narė. Visų pirma medžioklė organizuojama griežtai pagal įstatymus, klubo įstatus ir kitas visuotiniame narių susirinkime patvirtintas tvarkas, kurios yra privalomos visiems medžiotojams. Antra, medžioklė turi priskirtą vadovą, kuris neša pilną juridinę atsakomybę už jos saugumą, atitikimą įstatymams, sumedžiotus gyvūnus ir santykius tarp klubo narių. Ypatingai pastaruoju dešimtmečiu suklestėjo medžiotojų savireguliacijos procesas, išaugo nepakantumas nusižengti linkusiems ar bendro gėrio taisyklės nesilaikantiems nariams, daug tokių ginčų buvo nagrinėjami teismuose. Sunku įsivaizduoti medžiotojų klubą, kuris norėtų išžudyti savo turtą, dar sunkiau įsivaizduoti medžioklės vadovą, kuris sutiktų asmeniškai rizikuoti dėl kito asmens veiksmų. Taigi šis mitas apie medžiotojus bandančius pakenkti patiems sau turi būti pamirštas visiems laikams.

Tačiau yra kitas stereotipas, kuris lygiai toks pats neteisingas – jog brakonieriavimą mažina aplinkos apsaugos pareigūnų kontrolė. Gerbiama Seimo nare, jūs esat matematikė. Paskaičiuokime tikimybę kas labiau apsaugo medžioklės plotus nuo brakonieriavimo. Lietuvoje yra apie 450 etatinių gamtos apsaugos inspektorių, kurie kartą ar du kartus per metus aplanko medžioklės plotus (30 metų vidurkis iš asmeninės patirties) ir 30000 medžiotojų, kurie savo medžioklės plotuose vidutiniškai būna 2-3 kartus per savaitę. Brakonieriams kaip vagiams, galioja ta pati taisyklė, jie siekia nesaugomo turto. Jei turtas gerai saugomas, tai brakonieriavimui nėra erdvės. Todėl buvimas medžioklės plotuose yra efektyviausia priemonė prieš brakonieriavimą. Tiesa dar Seimo narei atrodo, kad brakonieriai neturi ir nenaudoja naktinio matymo prietaisų. Kad pakeisti nuomonę siūlau pasiskaityti sugautų brakonierių istorijas. Nusikaltėlis visada stengiasi būti technologiškai pranašesnis už mūsų atveju medžiotoją, todėl šis Seimo narės argumentas yra atmestinas.

Tęsiant savo argumentus noriu pacituoti gerbiamą Seimo narę “Tai bus būtent tai – gyvūnų žudymas, nepaliekant vietos jokiai medžioklės etikai ar moralei ir duodant kelią beatodairiškam gyvūnijos populiacijų naikinimui dieną ir naktį”. Matosi, kad Seimo narė myli gyvūnus ir gamtą, bet sutikit, kad šiuo atveju negalime leisti “aklos meilės”, nes mano aprašytas medžioklės ūkio veikimas tikrai paneigia Seimo narės jausmus ir jos epitetai atrodo netikslūs. Dar daugiau, tokie epitetai yra tiek klaidinantys, tiek įžeidžiantys bendruomenę, kuri iš savo atlyginimų 50 milijonų eurų kasmet skiria tam, kad laukinė gyvūnija Lietuvoje klestėtų ir jie ją galėtų naudoti rekreacijos ir mitybos tikslais. Jau nekalbant apie šimtus tūkstančių darbo valandų gamtoje, visų pirma saugant nuo brakonierių.

Nepasisakysiu kiek naktinių taikiklių turėjimas lems medžiotojų norą ginti Tėvynę, nes tai labai individualu, bet jei šie prietaisai būtų legalūs, tai per eilę metų dauguma medžiotojų juos tikrai įsigytų vietoje dabar naudojamų medžioklinių prožektorių. Aš labai norėčiau, kad mes Lietuvoje juos turėtume ir prireikus galėtume naudoti Tėvynės gynybai. Nematant praktinės naudos joks žmogus nepirks tokio brangaus daikto. Čia artėju prie vienintelio naktinių taikiklių tikslo medžioklėje. Tegul kritikai, ekspertai ir gamtos mylėtojai neįsižeidžia, šis technologinis patobulinimas privalo pakeisti šviesos prožektorius ir padėti kuo humaniškiau nukauti gyvūną, kuris medžiojamas naktį. Šiuo metu pagal įstatymą naktį medžiojami šernai, lapės ir mangutai. Kitų gyvūnų medžioklei šių įrankių nereikia, nes jų medžioklė naktį yra uždrausta.

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 4.7 / 5. Balsavo: 99

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

22 Komentarai

 • Petreas
  Posted 2023.06.14 at 11:34

  O mano kaiminka gamtosaugininkė +žalioji sako aš nužūdyto gyvuliuko ar žvėrelio mėsos nevalgau aš mėsą perku tik iš parduotuvės nuo medžio nuraškytą.

  3
  1
 • arvydas
  Posted 2023.05.26 at 13:08

  Pagarba tau Dariau už tikrai puikų ir išsamų straipsnį. Tie ‘specialistai iš seimelio tegu tikrai skiria daugiau laiko įsigilinti į problemas o ne vadovautis emocijomis.(dažnai tai paprasčiausias tuščiagarbiškumas).Tokiems jonauskams tikrai ne vieta seime tegu geriau įsidarbina kokiame apskrities RAAD ir sėkmingai gaudo brakonierius .O socdemams tikrai būtų naudinga išsivalyti savo sąrašus iš tokio tipo ‘specialistų”.

 • Gytis
  Posted 2023.05.25 at 16:11

  Labai išsamus, argumentuotas straipsnis.
  Artėja seimo rinkimai, kur rinkėjo valią galėsime išreikšti mes medžiotojai su savo šeimos nariais, artimaisiais ir draugais. Mūsų medžiotojų bendruomenė, yra pakankamai didelė, kad galėtumėm išreitinguoti politiko vietą partijoje. Neleisti toliau mus medžiotojus žeminti, kaip asmenis.
  Reikia susivienyti ir už tokius politikus kaip Jonauskas, Ošmianskienė, Gedvilienė, Čepulį (jeigu kels kandidatūrą), vienmandatėje nebalsuoti už juos ir partijų sąraše išreitinguoti į tinkamą vietą, kad pamirštų seimą.

  12
  1
  • Gediminas
   Posted 2023.05.25 at 23:40

   Geros Jūsų mintys – nebalsuoti už LSDP, jei jie nepašalins aršiausio antimedžiotojo iš savo sąrašo. Pritariu! Tik su reitingavimo nauda, balsuojant už partiją, manau klystate, nes reitinguoti galima tik 5 vietas, tad jei jis (ji) bus įrašyti sąrašo priekyje, pvz. buvo 3 vietoje, galima pirmaisiais 5 numeriais įrašyti už jo esančius kandidatus, bet labai toli “pastumti”, kad nebūtų išrinktas (bent į 30+ vietą), manau nepavyks, tad vienintelė reali išeitis – nebalsuoti už partiją…

 • Gediminas
  Posted 2023.05.25 at 10:46

  Manau, geras ir teisingas straipsnis, tik, mano nuomone, kurią neseniai patvirtino LR laidoje ir p. M. Čepulis, medžiotojams reikėtų pamiršti žodį – ŪKININKAVIMAS. Tai vyko tik sovietų laikais, kai nebuvo privačios nuosavybės, o medžiotojai vykdė valstybinį planą – sumedžioti, priduoti “valstybei”, o ji parduoti žvėrieną už valiutą. Dabar gi, deja, medžiotojai nebegali taip “ūkininkauti”, augindami ir gausindami valstybės NUOSAVYBĘ – medžiojamuosius žvėris, privačioje (ūkininkų, miškininkų, etc) nuosavybėje, neturėdami su jais nuomos sutarčių bei nemokėdami nuomos mokesčio. Išeinant iš to, kad laukinė fauna yra valstybės nuosavybė, manau, kad valstybė ir turėtų visapusiškai ja rūpintis, vykdydama populiacijų gausos tyrimus, nustatydama mokslu pagrįstas jų dydžių normas, bei pavesdama (gal net sutartiniu pagrindu, o ne įsakymu – įstatymu!?) medžiotojams (MVO ir MPV naudotojams) užtikrinti tokią ekosistemų būklę, kad jose darniai derėtų, ir gyvūniją, ir ūkininkų auginami laukai. Tam, neabejotinai, įvertinant ir sparčiai gausėjančią t. elnių populiaciją (!), reikalingos ir naujos, technologijos – naktiniai taikikliai, šūvio garso slopintuvai, etc, mažiau žalosiantys bei trikdysiantys “miegančią” gyvūniją (ir žmoniją!), bet padėsiantys medžiotojams vykdyti didėjančias sumedžiojimų apimtis. Kas dėl medžiotojų kontrolės (galimo sudėtingumo!?) ir žiauraus baudimo už “neteisingą” šūvį – manau, ji beveik nereikalinga, todėl ją reikia minimizuoti, parodant daugiau pasitikėjimo, o medžiotojai, su AA pareigūnų pagalba, susitvarkys ir su brakonieriais, ir su nedrausmingais kolegomis…

 • Jonas
  Posted 2023.05.24 at 17:39

  Kaip gaila tik save suprantančių,ubagų išsakytų nuomonių!!!

  2
  5
  • Vytis
   Posted 2023.05.24 at 17:46

   Matosi, kad su kultūra ir gramatika pas tamstelę viskas tvarkoje.

   6
   0
 • Vytautas
  Posted 2023.05.24 at 14:53

  Geras ir argumentuotas tikro medžiotojo komentaras, šaunu Dariau!

  19
  1
 • Marius
  Posted 2023.05.24 at 12:44

  Šaunuolis Dr. Darius G.. Argumentuotai ir aiškiai. Iškart matosi žmogaus patirtis ir išmanymas šiame reikale. Net nėra ką lyginti klerkų, neturinčių nieko bendro ir neišmanančių medžioklės ypatumų bei niuansų, teorinių argumentų.

  23
  3
 • V ir Gis
  Posted 2023.05.24 at 12:31

  2 punktas pirma pastraipa.
  O kas sukūrė tas taisykles,su kuom derinot? Su gyvūnais? Vargu bau . ,, Kiek reikalauja populiacijos palaikymas…”. Žmonės visais įmanomais būdais lenda į gamtą ir skundžiasi, kad vietiniai gyventojai jiems daro žalą. Čia kaip JAV: atsikraustė plėšikai į svetimą kraštą, vietinius gyventojus ,,išdulkino” , tarpusavyje susimušė, pasiskelbė valstybe ir aiškina visiems,kad jie kovotojai už demokratiją ir teises.
  Aiškinkit paprastai – mes norime medžioti ir taškas.
  Tai gal mums,žvejams, reikia pradėti reikalauti,kad leistų ,, žvejoti ” granatomis. Ir upes pravalytume nuo uždumblėjimo ir žuvys duobėse laikosi ( atitinkamai jų populiacija turėtų didėti) .

  5
  28
  • dėdė A
   Posted 2023.05.24 at 12:49

   ….. Aš „vietinis“ gyventojas ir medžiotojas, tai ką rašinėji nors supranti ?

   8
   1
  • Vytis
   Posted 2023.05.24 at 12:53

   …tai tęsiant jūsų mintį, už demokratiją ir teises iš tikro kovoją rytuose?

  • Ūkininkas
   Posted 2023.05.24 at 13:16

   o su kuo derinai kai eini į valgyklą ir šlamšti žuvies ir mėsos patiekalus.?

   7
   1
 • Ūkininkas
  Posted 2023.05.24 at 12:03

  gaila ,kad seime nėra protingu kurie nors perskaitytu šį straipsnį, nes tik kliksmai bendrauja.

  11
  3
  • Jons
   Posted 2023.05.24 at 14:19

   Ponai sutinku su autoriumi teisingai parašyta tik labai gaila kad partijos pagal sąrašą į seimą debilu prikemša

   12
   2
  • Posted 2023.05.24 at 17:15

   Taip, labai gaila. Bėda, kad ten turbūt nelabai kas moka skaityti, jie sugeba tik pjautis vieni su kitais.

   4
   1
 • dėdė A
  Posted 2023.05.24 at 11:37

  Labai geras straipsnis, manau kad ir dalis mūsų medžiotoju nepatingėtu perskaityti.

  18
  3
 • Širvintiškis Vaclovas
  Posted 2023.05.24 at 11:24

  Puikus straipsnis. O įsižeidusiai mergaitei Čepuliui siūlau nusipirkti čiulpinuką, galima ir nuo Šurajevo. Sako ramina nervus.

  20
  2
  • Jons
   Posted 2023.05.25 at 09:43

   Susimetam nupirksim du

   3
   1
 • Vytas
  Posted 2023.05.24 at 11:09

  Pagarba dr. Dariui Garbačiauskui, dar didesnę vertę įgautų jo straipsnis, jeigu pakliūtų susipažinti platesnei auditorijai, Šviesti visuomenę reikia nenuilstamai! Turime neleisti seimo ir kitokiems, tik savo populiarumo besiekiantiems, menkinti Lietuvos medžiotojus ir klaidinti visuomenę.

  23
  1
  • Deividas
   Posted 2023.05.24 at 11:15

   Straipsnis taip pat publikuotas Delfi.

   19
 • Vaidotas
  Posted 2023.05.24 at 10:24

  Šaunus atsakymas.Manau,kad net nelabai protingi supras esmę.Žinoma,jeigu nepatingės perskaityti.

  18
  1

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą