Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ar ne laikas įteisinti garso slopintuvus?

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme rašoma: Duslintuvas – prie šaunamojo ginklo vamzdžio laibgalio tvirtinamas arba į šaunamojo ginklo konstrukciją integruotas įtaisas, kurio pagrindinė paskirtis – slopinti šūvio garsą, panaudojant jame esančią specialią (specialias) išsiplėtimo kamerą (kameras) ir (ar) pertvarėlę (pertvarėles), membraną (membranas) ar kitus panašius konstrukcijos elementus. Toks ginklo priedėlis priskiriamas A kategorijai ir draudžiamas civilinėje apyvartoje.

Tai „sausa“ citata iš šaudmenų kontrolės įstatymo. Statistinis pilietis, rimtai nesidominantis šia tema, perskaitęs šį tekstą jį supras pažodžiui – užsidėjus garso slopintuvą prie šaunamojo ginklo vamzdžio laibgalio jis šaus tyliai, visai kaip fantastiniuose filmuose (dažniausiai apie šnipus ir spec tarnybas).

Esmė tame, kad dauguma žmonių savo nuomonę formuoja nesigilinant į tai, kas realiame gyvenime įmanoma, o kas ne. Ne išimtis ir šūvio garso slopintuvai, kurių esmę iškreipia fantastiniai filmai ir kai kurios suinteresuotos žmonių grupės, turintys vienokių ar kitokių interesų.

Pabandykime trumpai, bet aiškiai išdėstyti šūvio savybes iš mokslinės pusės. Visų pirmą reikia suprasti, kad fizikos dėsnių apeiti ar juolab paneigti neįmanoma. Trys pagrindiniai veiksniai įtakojantys šūvio garsą yra:

 1. ginklo mechanizmo veikimas;
 2. kulkos greitis;
 3. dujos (susidarančios parako „sprogimo“ metu)

Tam, kad šūvis būtų tylus (kaip tai rodoma fantastiniuose filmuose), reikia suvaldyti visus tris aspektus. Ginklo mechanizmo veikimas, jeigu tai nėra pusiau automatinis ginklas, iš esmės yra ganėtinai tylus ir apie šį punktą, sugaišto laiko prasme, diskutuoti neverta. Mums įdomiausi yra sekantys punktai, t.y. parako „sprogimo“ metu susidariusios dujos ir skriejančios kulkos greitis.

Būtent skriejančios kulkos greitis niekada neleis garso slopintuvui nutildyti šūvio garsą, kaip tai rodoma filmuose. Visų pirmą, objektai kertantys garso greitį (garso greitis yra ~343m/s) sukuria garsų „pokštelėjimą“ (ang. soundblast) – tai yra fizikos dėsnis, kurio niekaip nesuvaldysi.

Absoliučiai visi graižtviniai medžiokliniai kalibrai yra viršgarsiniai (ang. supersonic), o vidutinis greitis siekia 800m/s. Šūvio garso slopintuvai būtent skirti suvaldyti, atvėsinti ir kaip įmanoma labiau „pritildyti“ išlekiančių parako dujų garsą. Visą šūvio garsą maksimaliai įmanoma sumažinti tik 38-40 decibelais, kas nepadarys šūvio tyliu kaip filmuose, bet šūvis taps komfortišku ir turės teigiamos įtakos šauliui bei aplinkiniams. Pažymėtina, jog vieno populiariausio medžioklinio kalibro .308Win piko metu skleidžiamas garsas yra ~170 decibelų.

Problematika, arba visuomenės klaidinimas

Išsiaiškinome fizikines šūvio savybes ir jau suprantame, kad visiškai nutildyti medžioklinio graižtvinio ginklo šūvio neįmanoma. Tai kodėl garso slopintuvai Lietuvoje vis dar yra draudžiami? Mūsų nuomone tai yra dėl tam tikrų žmonių grupių interesų, kai kurių žmonių nepagrįstų fobijų ir iš to išplaukiančio visuomenės klaidinimo, taip pat dėl per mažo visuomenės domėjimosi šia tema.

Diskutuojant šia tema viešoje erdvėje, dažnai susiduriame su keliais pagrindiniais argumentais, kodėl garso slopintuvai turi būti draudžiami. Juos bus paprasčiau suskirstyti pagal punktus ir toliau juos aptarti kiek plačiau:

Nesupratimas ar nenoras suprasti fizikines šūvio savybes

Šį argumentą paneigėme aptarinėjant kas yra šūvio garso slopintuvas ir ką jis veikia. Neįmanoma nutildyti medžioklinio kalibro šūvio garso, todėl šis argumentas netenka prasmės. Visgi būtent šis punktas dažniausiai ir yra kaltas dėl neigiamos visuomenės nuomonės šia tema.

Padidės brakonieriavimas

Tai labai dažnas argumentas, kuris sutinkamas bene visur, kur tik kalba eina apie medžioklę plačiąją prasme. Garso slopintuvai šūvio garso nepanaikina, šūviai bus girdimi ir situacija nė kiek nepasikeis nuo esančios dabar. Brakonieriavimas yra opi problema, sutinkama bene visose pasaulio šalyse. Sprendžiant šią problemą, daugiausiai naudos atneštų medžiotojų galių įteisinimas stabdant brakonierius. Bet čia jau tema kitai diskusijai.

Garso slopintuvų panaudojimas ne pagal paskirtį

Iš esmės šį punktą pavadinti vienu sakiniu yra labai sudėtinga. Viskas, ką galima aprėpti, yra nepagrįstos tam tikrų žmonių fobijos ir priešų matymas net artimiausioje aplinkoje. Vieni bando kelti klausimus, kad atsiras galimybė panaudoti prieš savo šalį, kiti mato grėsmę visuomenės saugumui ir taip toliau. Garso slopintuvai niekam žalos pridaryti negali, potencialią riziką kelią patys ginklai plačiąją prasme – medžiokliniai, sportiniai, savigynos. Prisiminkime, kiek per visą laisvos Lietuvos istoriją esame turėję atvejų, kai legaliai laikomas ginklas panaudojamas kitam žmogui ar valstybei pakenkti? Šioje prizmėje reiktų kelti diskusijas uždrausti virtuvinius peilius. Aišku tai sarkazmo dalis, bet fobija lieka tik fobija.

Argumentai „UŽ“, arba kodėl garso slopintuvai naudingi

Dažniausiai keliami argumentai „prieš“, nenorint išklausyti argumentų „už“. Neretai diskusijoje, žmonės nusiteikę prieš ginklus, šaudymo sportą ar medžioklę piktybiškai nenori klausyti nuomonės, kuri nesutampa su jų skleidžiama „tiesa“. Mes tuo tarpu norime būti išgirstais ir suprastais. Kaip ir anksčiau, argumentus aptarinėsime eilės tvarka:

Nauda sveiktai

Garso slopintuvas nepanaikina šūvio garso, tačiau padaro jį komfortišku pačiam šauliui bei šaulio kompanionams. Kompanionais gali būti tiek kolegos šaudykloje, tiek kolegos medžioklėje ar net geriausias žmogaus draugas – šuo. Garsas sumažinamas maksimaliai iki 40 decibelų, nukreipiamas priešinga šauliui linkme nežaloja klausos ir dėl to šis argumentas yra vienas svarbiausių.

Nauda aplinkiniams gyventojams

Dažnai medžioklės vyksta netoli gyvenviečių, sodybų, vienkiemių. Pagal įstatymą šis atstumas negali būti mažesnis kaip 200 metrų ir tokio atstumo jau pakanka, kad šūvio garsas nežalotų kitų žmonių klausos. Visgi pažymėtina, kad toks garsas gali būti ne įtin malonus, „aštrus“ ir trukdantis. Garso slopintuvai tokiu atveju padarys šūvį komfortišką ne tik šauliui, bet ir aplinkiniams gyventojams. Taip, jis bus girdimas, bet taps malonesniu ir mažiau trukdančiu. Tikėtina, kad dėl šios priežasties stipriai sumažės konfliktinių situacijų.

Nauda laukinei faunai

Negalima teigti, kad paleidus šūvį naudojant garso slopintuvą, žvėrys nesibaidys. Tai tikrai nėra įmanoma. Visgi bus mažiau trikdoma aplinka, kurioje gyvena ne tik medžiojamieji gyvūnai, bet ir nemedžiojamoji fauna. Ypač tuo laiku, kai pavasarį peri paukščiai, jauniklius veda kanopiniai ir kiti laukiniai žvėrys. Silpnesnis, mažiau „aštrus“ šūvio garsas girdimas trumpesniu atstumu, ypač miškingoje ar pelkėtoje vietovėje, kas suteiks gerokai mažesnį streso lygį jauniklius vedančioms rūšims. Šis punktas laikomas ypatingai svarbiu Skandinavijos šalyse, kur medžiojant tam tikru atstumu nuo miesto, garso slopintuvai yra privalomi. Apie tai padiskutuosime plačiau aptariant kitų šalių patirtį. Pažymėtina ir tai, kad garso slopintuvai yra aplinkai nekenksmingi, gamtos neteršiantys prietaisai. Jų gamyboje nenaudojami jokie pavojingi junginiai, dėl slopintuvų naudojimo neatsiranda ir nepadidėja jokia tarša.

Nauda ekonomikai

Šiais laikais ekonominė naudos išraiška išlieka svarbiu aspektu. Viskas, kuo legaliai prekiaujama, neša visuomenei naudą mokesčių pavidalu, didina konkurenciją, išlaiko darbo vietas. 2016 metų duomenimis, ES šalių medžiotojai, kurių yra apie 7 milijonai, bendrai sukūrė 16 milijardų eurų įnašą į šalių narių BVP.

„Subsonic“ amunicija

Prisimenant tris pagrindinius veiksnius, įtakojančius šūvio garsą, būtinai turime paminėti ir išimtį. Egzistuoja gamykliniai šoviniai, kurių užtaisas paleidžia kulką mažesniu nei garso greičiu. Anglų kalba tokie šaudmenys vadinami „subsonic“. Naudojant tokio tipo šovinį ir garso slopintuvą, galima pasiekti įtin tylų šūvio garsą. Tačiau yra daugybė BET. Visų pirmą, tokie šoviniai turi įtin mažą energijos kiekį ir medžioti tokiais nėra prasmės. Taip pat šie šoviniai naudoja neekspansyvias kulkas, iš esmės visiškai netinkančias medžioklei (prie tokio mažo greičio net ir ekspansyvi kulka „neišsiskleidžia“, elgiasi kaip ištisai dengta kulka, skirta sportui). Pažymėtina ir tai, jog kulkos kritimas šimtui metų sudaro daugiau, negu gali kompensuoti daugelis optinių taikiklių.

Taip, turint tam skirtą įrangą teoriškai galima „užtaisyti“ subsonic šovinį ir pačiam. Tam reikės daugybės žinių ir drąsos (na, arba kvailumo). Padarius menkiausią klaidą, šovinys gali užstrigti vamzdyje, arba dar blogiau – gali sprogti ginklo mechanizmas. Tokių incidentų pasitaiko šalyse, kuriose gaminti šovinius pačiam yra labai populiaru (JAV, Australija, PAR, ir kt.).

Mūsų šalyje, iš medžioklei tinkančių kalibrų, yra prieinami vos du gamykliniai „subsonic“ šoviniai. Abu jie yra .308Win kalibro – „Lapua Subsonic 13g.“ ir „SWISS P Subsonic HPBT 13.0g“. Kaip ir minėta anksčiau, šie šoviniai neturi jokio potencialo būti naudojami medžioklėje – turi įtin mažai energijos, naudojamos neekspansyvios kulkos, ypač didelis kulkos kritimas. Pažymėtina, kad ne visų medžioklei tinkančių kalibrų šovinius galima padaryti „subsonic“. Dažniausiai dėl esminės sąlygos – saugumo.

Mūsų nuomone „subsonic“ tipo šovinius gali būti uždrausta naudoti ir turėti medžioklėje. Toks draudimas apsaugos nuo galimų bandymų pažeisti etiškos medžioklės principus. Juolab, kad jų asortimentas yra absoliučiai niekinis.

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 4.9 / 5. Balsavo: 327

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

35 Komentarai

 • Andrius
  Posted 2023.11.03 at 11:16

  Savaigali Vokietijoj buvom pas viena ginklu gamintoja ekskursijoj, Nagrinejom ginklus technologijas sprendimus. Po to vaziavom i atvira saudykla pasaudyti. saudem su duslintuvais (A-Tec, Hausken) ir be (.308 kalibru). Zmonos komentaras po suviu su duslintuvu buvo “jis tikrai uzdetas ir veikia?”.
  Asmenine nuomone is 200m atstumo sunkiai atskirsi is garso suvis su duslintuvu ar be. Is arti jei sauni be ausiniu skirtumas po suvio tik ausy spengimas yra arba ne. Daugiau jie beveik identiski. Duslintas saugo tik saulio ir salia esanciu klausa, bei mazina atatranka.
  Vienintele problema ju iteisinimui matau tik ta,i kad tie kas sprendzia ir kelia erzeli visuomenj neturi jokio suopracio kaip tai veikia praktikoj. ir jiem minus 27-40dB isvis nieko nesako. Reikia tiesio kai mazamecius vaikus po prievarta atvest parodyt praktikoj del ko aplamai kvaila diskusija vyksta, ir maziau Dzeimso Bondo filmu ziuret..

 • ne medžuotojas
  Posted 2022.10.30 at 19:51

  Nesu medžiuotojas,pritariu duslintuvų įteisinimui tik ginant Lietuvą. Medžiuoti nevalia. 1. nužudisyte dagiau gyvunų 2. girdint šuvius žmonės neina ten ,kur šaudo. Nebus garso bus auku,o jeju trukdo garsas tai tam reikalui yra ausynės.

 • Gediminas
  Posted 2021.04.13 at 16:11

  Latvijoje garso slopintuvus ir naktinius taikiklius leido prieš 5 metus. Per tą laiką nustatytas 1 pažeidimas medžiojant su tom priemonėm.

  12
 • Gediminas
  Posted 2021.04.13 at 16:10

  Latvijoje garso slopintuvus ir naktinius taikiklius leido prieš 5 metus. Per tą laiką nustatytas 1 pažeidimas medžiojant su tom priemonėm

 • Robertas
  Posted 2021.03.10 at 17:23

  Jezus Marija.Na kodiel pasmusu turi buti viskas draudziama Ar mes vis dar neeuropoj.Ar kokioj skilej.Kaiminai viska naudoja.

  13
  1
 • Ramunas
  Posted 2021.02.08 at 14:27

  Noriu pasisakyti ir aš. Palaikau mintį ,jog ir civiliams būtų leista duslintuvai ant pusautomačio.
  1. Pirmiausia Slopintuvas “silencer” skirtas ne garso slopinimui o ugnies iš automato slopinimui,jog priešas nematytų pozicijos. Ir tik po to jis priskiriamas prie garso slopinimo.
  2, Garso slopinimas.

  35
  1
  • anonimas
   Posted 2021.02.12 at 09:26

   Vertingas pastebėjimas. Būtų gerai, kad politikai pajėgtų tai suprasti.

   32
   1
 • Marius
  Posted 2021.01.30 at 20:32

  Dar viena klaidinanti formuluotė -“Garsas sumažinamas maksimaliai iki 40 decibelų”

  Jus idekit du parasciausius paveiksliukus ir schematiskai pavaizduokit:

  1) Kiek decibelu buna skirtingi garsai, kur yra zmogaus ausiai pakeliamos ribos, kad bendrai suprati apie garsa ir jo lygi.
  2) Kiek decibelu turi keli skirtingi (populiariausi) medziokliniai ginklai be duslintuvo ir kiek garso lieka ji uzdejus.

  Ir vikskas visiems bus aisku vos tik paziurejus, neskaitant sitos paklodes su klaidinancia informacija.

  2
  27
 • Marius
  Posted 2021.01.30 at 20:11

  Dar viena kliurka, -” Garsas sumažinamas maksimaliai iki 40 decibelų,”

  Vietoj šitos visos teksto paklodės daug geriau veiktų ir supratimo įneštų du paprasčiausi paveiksliukai

  1) https://lodge-cdn.ammunitiontogo.com/lodge/wp-content/uploads/ATG_Noise-Levels-Infographic-1024×505.jpg

  2) https://lodge-cdn.ammunitiontogo.com/lodge/wp-content/uploads/ATG_Rifle-Suppressor-Inforgraphic-1024×946.jpg

  Ir viskas visiems būtų aišku ir nereiketų rašyti nesamonių, kad garsas sumažinamas iki 40dB.
  Ne, jis nėra nsumažinamas iki 40dB. Nuo pradinio šūvio garso duslintuvo pagalba nuimama iki 30-40dB maksimum ir vistiek lieka ne maziau ~140dB (su 223rem pvz) ir ~150dB (jei tai 308win).

  6
  22
 • Marius
  Posted 2021.01.30 at 19:51

  Kas cia per formuluote? -“Neįmanoma nutildyti medžioklinio kalibro šūvio garso”

  Nera toki dalyko kaip medzioklinis ar nemedzioklinis kalibras

  1
  21
 • Marius
  Posted 2021.01.30 at 19:47

  Visa informacija kuri pateikiama kaip faktine (decibelai, greiciai ir t.t.) turi būti suprantama kiekvienam nemedžiajančiam asmeniui, ta galima padaryti paprasčiausiai šalia teiginio pridedant visiems suprantamus ir isivaizduojamus pavyzdzius.

  1
  22
 • Marius
  Posted 2021.01.30 at 19:41

  Visas straipsnis parašytas tokia maniera lyg norima įtikti tiems kas neprieštarauja duslintuvų legalizavimui.
  Tai norėčiau pranešti, kad mūsų įtikinėti nereikia.
  Kalbėti reikia su tais ar tiems kurie nepritaria legalizavimui, o tą galima padaryti tik žinant kokie nepritarimo motyvai.

  4
  21
 • Marius
  Posted 2021.01.30 at 19:32

  Duslintuvų priešininkų vienintelis argumentas yra tas, kad nebus girdimas šūvio garsas, o tai neva kelia papildomų rizikų.

  Vienintelis dalykas ką reikia padaryti norint legalizuoti duslintuvus, tai išsklaidyti šitą mitą visiems laikams.
  Joks (pakankamą galią) turintis medžioklinis užtaisas nėra nutildomas iki negirdimo duslintuvo pagalba.

  Reikia, kad visi nežinantys ir nesuprantantys būtų informuoti, jog kalba eina, ne apie begarsio šūvio legalizavimą, o apie šaulio ausų sveikatą, bei mažesnį gamtos ir nemedžiojančių trikdymą.

  13
  21
 • Tu
  Posted 2021.01.28 at 23:56

  Supainiojai ar specialia suplakei į vieną daiktą valstybes ir jų tautas su jų agresyviais, diktatoriškais režimais?

  35
  2
  • To: TU
   Posted 2021.01.29 at 10:48

   Nesikabinėk prie žodžių. Niekas nieko nesupainiojo ir nesuplakė. Visi puikiai supranta kokia yra šitų valstybių politika ir ko jos siekia.

   56
   1
 • Posted 2021.01.28 at 20:27

  Reiktų įteisinti naktinius ir duslintuvus kad medžiotojai visi išmoktų naudotis,o kilus grėsmiai mūsų Tėvyniai ,panaudotų kovai prieš agresoriu.Mes visi puikiai žinome kokius gerus kaimynus turime (Rusija,Baltarusija) .

  110
  9
 • Redas
  Posted 2021.01.28 at 20:24

  Reiktų įteisinti naktinius ir duslintuvus kad medžiotojai visi išmoktų naudotis,o kilus grėsmiai mūsų Tėvyniai ,panaudotų kovai prieš agresoriu.Mes visi puikiai žinome kokius gerus kaimynus turime (Rusija,Baltarusija) .

  63
  10
 • Žvitri akis
  Posted 2021.01.28 at 16:35

  Garso slopintuvai priskiriami A kategorijos ginkluotei remiantis Europos Komisijos siūlymu ir jo pagrindu 2017 m. gegužės 17 dieną Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos priimtą direktyvą (ES) 2017/853 dėl ginklų įsigijimo ribojimo, jų nešiojimo ir laikymo sąlygų, tvarkos bei jų kontrolės sugriežtinimo, o vėliau jos pagrindu 2019 m. birželio 4 d. Lietuvos Seimo priimtą Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymą.

  Tiesa, 2019 m. dirželio 20 d., atsižvelgdama į visuomeninių organizacijų argumentus Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymą, siūlydama tobulinti nuostatas dėl piliečių teisės disponuoti teisėtai įgytais ginklais ir šaudmenimis nepaprastosios ar karo padėties atveju.
  Kiti apribojimai ir draudimai, tame tarpe dėl duslintuvų ir pan. liko galioti.

  Besidomėdamas visų tų draudimų bei ribojimų pagrindais, Pro Patria tinklalapyje aptikau dar 2018 m. sausio 5 d. paskelbtą labai įdomų straipsnį „Kova su terorizmu: Europos Sąjunga nuginkluoja lojalius piliečius”. Tai interviu su ponu A.Marcinkevičiumi, LiGSA valdybos pirmininku. Šiame interviu, be kita ko yra vaizdingai apžvelgtos visų tų draudimų bei ribojimų priežastys.

  Jums neprieštaraujant, pacituosiu dalį:

  „- … Žinoma, kad ES direktyva buvo priimta dažnėjančių teroro išpuolių Vakarų Europos miestuose kontekste ir motyvuojant tuo, jog ginklų kontrolė padidins gyventojų saugumą. Tačiau taip pat žinoma, kad faktiškai jokie išpuoliai nebuvo įvykdyti naudojantis legaliais šaunamaisiais ginklais. Ar jus įtikina teroro argumentas? Jei ne, kokius motyvus čia įžvelgiate?

  – Pavienių asmenų nusikaltimai panaudojant šaunamąjį ginklą nėra jokia naujiena, tačiau būtina žinoti, kad nuo 1996 m. liepos 2 d. skaičiuojamais vos procentinių nuošimčių dalimis, t.y. itin retais atvejais, buvo padaryti nusikaltimai panaudojant legaliai laikomus šaunamuosius ginklus.

  Palyginus kur kas ženkliai (skaičiuojant net ne šimtais, o tūkstančiais kartų) daugiau žūsta ir sužalojama žmonių kelių eismo įvykiuose dėl alkoholio vartojimo ar kitokių tyčinių arba neatsargių Kelių eismo taisyklių pažeidimų, tačiau, kaip matome niekam dar nekilo mintis apriboti arba uždrausti gyventojams vairuoti automobilius. Netgi priešingai, automobilių vairavimo kursai intensyvėja ir spartėja, išduodamų vairuotojų pažymėjimų skaičius auga.

  Lietuvos policijos nusikaltimų registracijos statistiniai duomenys tūrėtų neabejotinai patvirtinti, kad sužalotųjų ar žuvusiųjų dėl prieš juos panaudoto neginkluoto fizinio smurto, virtuvinių ar kitokių buities įrankių yra nepalyginamai ženkliai daugiau nei nuo legaliai laikyto šaunamojo ginklo. O legaliais ginklais pavienių asmenų padarytųjų vienetinių nusikaltimų priežastys nė iš tolo neturi nieko bendro su terorizmu ir buvo sąlygoti netikėtų psichinės sveikatos sutrikimų.

  Tuo tarpu teroristinių organizacijų bei jų grupuočių vykdomuose ginkluotuose išpuoliuose legaliai laikomi šaunamieji ginklai, kurie kaip mat suteiktų galimybę nedelsiant identifikuoti teroristinių aktų vykdytojus, niekada nenaudojami.

  Pradedant nuo 1914 m. birželio 28 d., Sarajeve, serbo Gavrilos Principo įvykdyto teroro akto, kurio metu buvo nužudytas Austro-Vengrijos sosto įpėdinis erhercogas Pranciškus Ferdinandas su žmona Sofi, ir tuo sukėlusio I-ąjį Pasaulinį karą, iki šių dienų dar nėra buvę nei vieno teroristinio išpuolio, kuriam įvykdyti būtų panaudotas bent vienas legaliai laikomas šaunamasis ginklas.

  Nei vienas iš Europos Sąjungoje ir už jos ribų nuo 2004 m., Lietuvai tapus nare, įvykdytų teroristinių aktų niekada nebuvo siejamas ar susietas su legaliai laikomu šaunamuoju ginklu ar tokio ginklo savininku.

  Kaip matome nuo 2015 metų teroristiniams išpuoliams Europos Sąjungoje, neskaitant sprogmenų, kitokių cheminių medžiagų, nelegalių, su jokiu konkrečiu asmeniu nesiejamų arba identifikacijos žymenų neturinčių, šaunamųjų ginklų, naudojamos transporto priemonės, buitiniai peiliai, šakutės ir net greitpuodžiai.

  Tačiau Europos valstybėse, tame tarpe ir Lietuvoje, dar neketinama uždrausti įsigyti virtuvinių peilių, šakučių ar greitpuodžių. Lygiai taip pat, dar lyg ir neketinama uždrausti civiliams asmenims įsigyti ir vairuoti automobilius. Nėra duomenų, kad civiliams asmenis būtų ketinama apriboti naudojamų automobilių variklių galingumą ar degalų kiekį kuro bakuose, arba išimti juos iš civilinės apyvartos.

  Todėl dangstymasis „antiteroristinėmis priemonėmis“, „terorizmo prevencija“, „teroristinių išpuolių mažinimu“ ir apskritai „kovos su terorizmu“, ar net „kovos su šaunamųjų ginklų naudojimu nusikalstamais tikslais“ lozungais atskleidžia, deja, liūdną faktą ir perduoda mums visiems aiškią žinią, jog Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba, Europos Parlamentas nei nacionalinės Vyriausybės ir Parlamentai, politikai bei valdininkai kol kas dar nesurado veiksmingų būdų ir priemonių siautėjančiam terorizmui pažaboti, todėl šiuo metu yra bejėgiai. Tai – pilnas visiško bejėgiškumo būklės pripažinimas visos Sąjungos mastu.

  Dėl šios priežasties keista, kad užuot sutelkę ir suvieniję jėgas su legalių ginklų savininkais, pasikliovę jų lojalumu ir pareigingumu, bei pasinaudoję pagalba, Europos Sąjungos mastu demonstruoja savo desperaciją, griebdamiesi niekuo dėtų civilių gyventojų nuginklavimo ir aiškindami tokius veiksmus, kaip kovą su terorizmu.“

  Taip ir duslintuvu uždraudimas bei kitų priedėlių ribojimas medžiotojams, grindžiant tai brakonieriavimo didėjimo „rizikomis“ ir panašiomis fobijomis yra absoliučiu absurdu.

  193
  5
  • Egis
   Posted 2021.01.28 at 16:45

   Puikiai pasakyta apie valdzios desperacija ir pasimetima. Lojalus medziotojas medzioja legaliais ginklais ir nenaudoja draudziamu priemoniu. Brakonieriams – pofig istatymai ir draudimai. Del to jie ir yra brakonieriais.

   180
   4
  • Rimvydas S.
   Posted 2021.01.28 at 18:53

   Deja, kas liečia medžiotojus ir jų pačių padarytus brakonieriavimo atvejus, yra kitaip. Brakonieriaujančių medžiotojų Lietuvoje sulaikoma, grubiai sakant, je ne kas mėnesį, tai kas pusmetį ir ne po vieną 🙁 Dėl to p. Marcinkevičiaus teiginys, kad mūsų- medžiotojų atžvilgiu vargu ar gali būti priimtas tinkamu argumentu? Bet čia patys medžiotojai asmeniškai sau ir visiems kitiems, persiprašant už išsireiškimą, labai smarkiai yra prišikę ir vis šika naujai. Net išsikuopt tokių parazitų nespėjam. O paskui piktinamės visi, kad mums neleidžia to ar ano? 🙁 Taip, kad labai abejoju ar valdžia norės leisti mums naudoti duslintuvus? Šiuo klausimu esu visiškas pesimistas 🙁

   151
   9
  • Rimvydui
   Posted 2021.01.28 at 19:00

   Apie kokį Marcinkevičiaus teiginį kalbate? Nerandu, kad jis kažką būtų sakęs apie medžiotojų teise naudoti slopintuvus.

   12
   11
  • Rimvydas S
   Posted 2021.01.28 at 19:14

   Atsiprašau, kad neįrašiau. Turėjau omenyje šitą p. Marcinkevičiaus argumentą: “nuo 1914 m. birželio 28 d., Sarajeve,… įvykdyto teroro akto,… iki šių dienų dar nėra buvę nei vieno teroristinio išpuolio, kuriam įvykdyti būtų panaudotas bent vienas legaliai laikomas šaunamasis ginklas”. Jeigu smurtiniams- žmogaus gyvybės atėmimo atvejams jis tinka, tai gamtosaugos ir medžioklės srityje, deja, – niekaip.
   Jeigu imtume net ženkliai trumpesnį laikotarpį, kaip pvz. kad ir p. Marcinkevičiaus minimą- nuo 1996 m. liepos 2 d. iki šios- 2021 m. sausio 28 d., su legaliais medžiokliniais ginklais brakonieriavusių medžiotojų skaičius – liūdnai, bet tikrai įspūdingas 🙁

   156
   5
  • Tu
   Posted 2021.01.29 at 00:05

   duslintuvai – banditų ir brakonierių įrankis

   5
   73
  • Advokatas Arūnas Marcinkevičius, LiGSA
   Posted 2021.01.29 at 14:25

   Gerbiamosios ir Gerbiamieji,
   kadangi esu cituojamas atskiruose komentaruose, pasinaudosiu teise patikslinti cituojamas mano ir Lietuvos Ginklų savininkų asociacijos (LiGSA) pozicijas šaunamųjų ginklų priedėlių, šiandien dar priskiriamų A kategorijos sąrašui.
   Pirmiausia, siūlyčiau atsakingai pasvarstyti, kiek yra pagrįsti ir teisingi, atleiskit, bet populistiniai kategoriškų draudimų šalininkų ir jiems prijaučiančiųjų teiginiai, kad garso slopintuvai ir kt. ginklų priedėliai yra vien tik neva ,,banditų ir brakonierių įrankiais”.
   Kaip pacitavo ,,Žvitri akis”, savo laiku atkreipėme dėmesį į piktybinių ar neatsargių Kelių eismo taisyklių pažeidimų, arba buitinių įrankių naudojimo ne pagal paskirtį, t.y. piktybiniams tikslams mąstą tiek nacionaliniu, tiek ES lygmenimis, bei visuotiną įstatymų leidėjų reakciją į jų skaudžias pasekmes. Tai yra reikšmingai svarbu, nes laikantis demokratinėse valstybėse priimto asmens individualios atsakomybės principo, kuriuo vadovaujantis dėl atskiro asmens nusikalstamos veikos ar pažeidimo atsako tik konkretus, jį padaręs, asmuo. Tai reiškia, kad dėl vieno ar kito, arba keleto žmonių padarytų nusižengimų ar nusikaltimu nėra ir negali būti taikomas Žmonijos Istorijoje žinomas Senovės Romos imperijoje, o vėliau Rusijoje ir Sovietų sąjungoje bolševikų ,,proletariato diktatūros” bei Vokietijoje nacionalsocialistų- nacių, dėl vieno asmens veiksmų taikytas Kolektyvinės atsakomybės principas. Juk akivaizdžiai, tikiuosi, matome visi, kad jokioje valstybėje niekas nedrįsta vadinti transporto priemonių vairuotojų žmogžudžiais? Niekas ir jokioje valstybėje nedrįsta vadinti žudikais ar skerdikais žmonių vien dėl to, kad jie savo namuose turi virtuvinius ar stalo peilius, šakutes arba tokius ūkinius įrankius kaip šakės, dalgiai, kirvukai? Nei viena pasaulio valstybė, nei Jungtinių tautų organizacija nedrįsta priskirti automobilių, virtuvinių, stalo ar ūkio įrankių ir abstrakčiai visuotinai juos įvardinti kaip būtent vien tik nusikaltėlių įrankiais, kuriuos būtina ir privalu visuotinai uždrausti? Juk yra taip.
   Antra, lygiai taip pat, pripažįstant kiekvieno Žmogaus teises: kultivuoti sportinį šaudymą, medžioti, gintis ir ginti kitus ginklu, nei viena pasaulio valstybė niekada dar nėra išdrįsusi a’priori, t.y. iš anksto be kaltės priskirti visų rūšių ir sričių ginklų savininkų, būtent faktinių ar potencialių nusikaltėlių kategorijai, o ginklų- nusikaltimų įrankiams? Akivaizdu, kad ne.
   Tai gi, vadovaujantis sveiku protu ir elementariąja logika nėra jokio pagrindo iš anksto, juolab kategoriškai konstatuoti, kad šiandien Lietuvoje kol kas dar A kategorijos ginklų priedėliams priskirtini šūvio garso slopintuvai ir kt., bus naudojami tik nusikalstamiems tikslams. Todėl dabartinis šaunamųjų ginklų ir jų priedėlių teisinis reglamentavimas ir juo taikomas uždraudimų arba ribojimų režimas neturi privalomų: nei faktinio, nei loginio ir net pakankamo tikimybinio, pagrindų.
   Trečia, kas nemažiau svarbu žinoti, yra tai, kad atskirų individualių ekscesų, kaip tai apskritai pasitaiko visose gyvenimo srityse, be abejo gali būti, tačiau pavienių nusižengimų ar nusikaltimų mąstas nesukuria ir nesudaro tokių kriminogeninio dėsningumo ir sistemingumo, kuriais būtų galima pateisinti, šiandien dar iš seno sovietinių laikų įpročio, taikomus kategoriškus draudimus bei apribojimus. Visus šiuos argumentus daugiau nei 2 metus Lietuvos Ginklų savininkų asociacija LiGSA raštu ir žodžiu teikė Lietuvos Respublikos Seimui bei prašė į juos rimtai atsižvelgti 2017- 2019 m., svarstant naująją Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo redakciją. Tačiau nesulaukus nei vienos kitos srities visuomeninių organizacijų paramos, šie mūsų Asociacijos siūlymai 2019 m. buvo atmesti, kaip neaktualūs… Tikėkimės, jog dabar bendromis pastangomis sugeneravus vieningai bendrą visų rūšių ir sričių ginklų savininkų poziciją, pasieksime logiškai išmintingesnį ir visiems palankesnį rezultatą. Valstybė neturi teisės ir negali iš anksto, vien nuojautų pagrindu, visuotinai nepasitikėti savo piliečiais.

   106
 • Tomas
  Posted 2021.01.28 at 12:58

  Perspausta stipriai.
  Įvedam į youtube “subsonic hunting” ir matome kiek neefektyvios yra tos kulkos. Kuo puikiausiai nedideliais atstumais kloja ir elnius ir šernus.
  Realiai vienintelė nauda iš garso slopinimo, tai kad naktį mažai kas girdės jog brakonieriaujate su naktinio matymo įranga ar termovizoriais. Dabar tas šūvio garsas vidury aklinos tamsos toks nemalonus ar ne 🙂 ? Ir nereikia pasakoti apie medžiokles su prožektoriais ir tai, kad naktinio matymo prietaisus naudojate griežtai ne ant šautuvo t.t. Kiekvienas bent kartą dalyvavęs medžioklėje žino, kaip tai vyksta.
  O dėl draudimo naudoti subsonic šovinius, keletą nelegalių šovinių galima drąsiai išmesti, juos ir paslėpti lengva. Taip kad sėkmės, kol atvirai durninsite kitus, tol nieko nepasieksite.

  8
  108
  • Julius
   Posted 2021.02.01 at 09:35

   Tomai, kiekvienas save gerbiantis brakonierius dabar naudoja duslintuvus, padarytus pas tekintoją Vasią arba tiesiog ant sriegto vamzdžio užsukant ilgesnį tepalo filtrą 😀 tai gal leiskim jam paprastai įsigyt tokį daiktą, sumokant PVM – nes aš asmeniškai tikiu, kad pas mus dar yra likę sąžiningų brakonierių! 😀

   24
   2
 • A
  Posted 2021.01.28 at 12:15

  Šiame straipsnyje yra tik dalis tiesos… Ir truputį netikslumų… Paliktų netyčia…
  Pirmą, kai objektas viršija garso greitį susidaro smūginės bangos angliškai – shock waves, o toliau fizika – garsas, vibracijos ir tt.
  Antrą, tą ką mes girdime „pokštelėjimą“ vadinama angliškai sonic boom (sprogimas).
  O kadangi objektas juda greičiau nei shock wave, tai sonic boom girdimas objektui tik pralėkus, tiksliau iš paskos. Ir šiaip objektas judėdamas viršgarsiniu greičiu sukelia du sonic boom…
  O trečią, sonic boom yra priklausomas nuo objekto dydžio, t.y. kuo didesnis objektas tuo garsesnis „sprogimas“, arba kuo didesnis kalibras – tuo didesnis garsas.
  Ketvirtą, sonic boom girdimam garso dydžiui įtaką daro visi įmanomi veiksniai – vėjas, atmosferos temperatūra, drėgmė, slėgis, atstumas tarp šį garsą sukėlusio objekto ir ausies ir tt.
  Taigi…

  2
  75
  • Tu
   Posted 2021.01.29 at 00:09

   dediesi žinovu ir turi patirties naudoti uždraustus ginklų priedus?

   27
   1
 • Marius
  Posted 2021.01.28 at 11:00

  Tik pradejau skaityti ir iškarto rasau komentarą. Mažumėle perspaudžiama su tuo kartojimu apie fantastinius filmus 😉
  Pirmiausiai, ne visi meniniai filmai yra fantastiniai, o mokslune fantastika yra atskiras zanras, juose rodomu dalyku realybeje nebuna.
  O duslintuvas yra realus daiktas kuris tam tikromis aplinkybemis gali sumazinti suvio garsa iki minimumo, o tos aplinkybes yra:
  iki garsinis kulkos greitis.
  Šis reiskinys nera is fantastikos pasaulio.

  Supraskit mane teisingai, as pats esu medziotojas ir palaikau dislintuvu legalizavimo ideja, bet tokia situacijos pateikimo maniera man nera priimtina.

  Jei norimta sneketi argumentais. Ta reikia daryti atviromis kortomis ir be jokiu “fantastiniai filmai”

  Taip, duslintuvas nutildo iki garsines kulkas.
  Bet jokia ikigarsini greiti turinti kulka nera legali medziojant kanopinius zveris, joms pagal taisykles truksta energijos ir prekyboje tokiu praktiskai nera (isskyrus 22LR – smulkiakalibris sovinys naudojamas biatlone, kuris ir be duslintuvo sauna labai tyliai)
  O normalus medzioklinis uztaisa nuslopinamas tiek, kad likes suvio garsas pagal decibelus vistiek prilygsta roko koncertui, taciau jis (garsas) nukrepiamas tolyn ir paciam sauliui ar salia esanciam kolegai, medziokliniam suniui, garso banga yra mazesne, ne taip juntama, maziau kencia ausys ir t.t ir pan

  Va taip reikia aiskinti.

  11
  80
  • Tu
   Posted 2021.01.29 at 00:11

   mėgsti susireikšminti?

   24
   2
 • Duslintuvas
  Posted 2021.01.28 at 10:52

  Viešinti reikia bet tekstas kopy paste 🙂

  70
  • Skaityk
   Posted 2021.01.28 at 11:14

   Perskaityk viską iki galo, tada komentuok.

   69
   1
  • Mikis
   Posted 2021.01.28 at 11:55

   Reik skaityt straipsnį iki galo ir nevaidint šikančio katino

   36
   1
  • Tu
   Posted 2021.01.29 at 00:14

   nori pasakyti nukopijavo tavo?

   24
 • vladislovas
  Posted 2021.01.28 at 10:25

  viskas labai detaliai ir placiai isdestyta 🙂 10 balu autoriui…
  Aš jo nenaudociau ir nematau tikslo nes tik praktiskai pabande dauguma supras jog nereikalinga … papildomas svoris…. kulkos kritimas….didesni gabaritai…. sunkiau isvalyti siuksles….
  Bet kodel as turiu drausti medzioti kitiems saugiau kaip pvz visu plotuose yra boksteliu salia sodybu… kodel sodybos savininkas turi krupcioti kas vakara…. dar viena dalyka pamirsot paminet jog kolegos medziotojai nebaidytu viens kitam zveriu visiems yra buve kai jau taikaisi ir kolega susauna ir viskas issilaksto…
  Tai kiekvienas galim saves paklaust jei man nereikalingas tai kodel as turiu draust naudotis tiems kam jis butųnas….

  103
  3

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą