Skip to content Skip to footer

Svetimžemiai žinduoliai Lietuvoje

Tam tikrame geografiniame regione gyvenančių organizmų rūšių sudėtis laikui bėgant nėra pastovi. Ji gali kisti dėl natūralių priežasčių (klimato kaita, buveinių sudėties ir struktūros pokyčiai, pačių organizmų arealų poslinkiai dėl…
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now