Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ar reikia užmerkti akį taikantis?

Didžioji dauguma šaulių, kuriuos stebėjau "badant" taikinius varžybose ar pasirengus atlikti lemtingą šūvį į žvėrį, o tokių žmonių buvo tikrai nemažai - užmerkia antrą (neaktyvią) akį. Galite pagalvoti, kad tai…

Fazanų medžioklė

Fazanus Lietuvoje leidžiama medžioti gana ilgai: nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 1 d. Jų medžioklės Lietuvoje vis labiau populiarėja, bet tik pavasarį. Rudenį ir žiemą fazanų dažniausiai sumedžiojama atsitiktinai…

Apie Hubertines ir medžioklės stereotipus

Jei­gu šian­dien iš­gir­si­te gau­džiant me­džiok­lės ra­gą – ne­nu­steb­ki­te, tai žen­klas, kad me­džio­to­jai šven­čia Šv. Hu­ber­to – me­džio­to­jų glo­bė­jo – die­ną. Lie­tu­vo­je Hu­ber­ti­nių me­džiok­lių ir mi­nė­ji­mų tra­di­ci­ja pa­ly­gin­ti jau­na, ji sie­kia…

Kai šautuvas pats medžioja

Brėško ankstyvas ūkanotas rytas, kai aš su savuoju „Landcruiser“ važiavau link Kuršėnų profesionalios medžioklės plotų. Su senais gerais bičiuliais, su kuriais ne kartą teko medžioti fazanus Čekijoj, susitarėm susitikti pusė…

Didžiausia pergalė jo gyvenime

Nemalonus garsas pažadino jį iš miego. Dar buvo ne visai sutemę, todėl Jis nenoriai pakilo iš savo patogaus ir šilto guolio. Garsas, kuris jį pažadino, girdėdavosi dažnai, ypač šiltuoju metų…

Ilgai lauktas šūvis

Išaušo antradienis, būdamas darbe, nutariau pakalbinti savo draugą (pavadinsiu ji Deividu) ir nuvažiuoti į medžioklę. Kaip visada sutarėme susitikti 18 val. Susitikę pajudėjome link medžiokles plotų. Važiuodami kalbėjomės apie medžioklę,…

Kas toks šių dienų medžiotojas?

Visuomenėje paplitusi klaidinga nuomonė, kad medžiotojas yra vaizdžiai tariant „mėgstantis išgerti medžioklės metu- žudikas”, bet tai yra klaidinga nuomonė, pirmiausia medžiotojas, tai gamtos mylėtojas ir jos sergėtojas. Juk medžioklė pats seniausias pasaulyje užsiėmimas, kuris turi savo gilias tradicijas. Sovietmečiu Lietuvoje šios tradicijos buvo pamirštos
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now