Medžiotojai

Medžiotojai Lietuvoje

Policijos registre yra 31 tūkst. asmenų, turinčių leidimus laikyti medžioklinius ginklus, vadinasi, ir teisę medžioti. Pastaraisiais metais medžiotojų sąvadui duomenis…

Padėka medžiotojams

2013 m. kovo 1 d. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius R. Vygantas ir šio departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos…