Skip to content Skip to footer

Už kiek buvo parduoti valstybiniai medžioklės plotai

Įvyko visi trys aukcionai, kurių metu buvo parduoti leidimai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius valstybiniuose medžioklės plotų vienetuose „Baleliai“, „Taujėnai“ ir „Stirniškiai“. Kiekviename iš aukcionų vidutiniškai varžėsi apie dešimt dalyvių. 1.…
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now