Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dėl draudimo naudoti švininius šaudmenis šlapžemėse

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 3 d. organizuojamas Europos Komisijos komiteto dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamento (toliau – REACH komitetas) posėdis, kuriame bus diskutuojama ir balsuojama dėl priėmimo Europos Komisijos reglamento, kuriuo bus papildytas Reglamento Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau – REACH reglamentas) XVII priedas dėl švino šaudmenų naudojimo šlapžemėse ir aplink jas ribojimo (toliau – Komisijos reglamento projektas).

Pateiktame Komisijos reglamento projekte siūloma praplėsti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentas) XVII priede jau galiojantį nustatytą švino ribojimą, papildant REACH reglamento XVII priedo įrašą Nr. 63 punktais Nr. 20, 21, 22 ir 23, pagal kuriuos būtų apribotas švino šaudmenų naudojimas šlapžemėse ir aplink jas. Siūlomo priimti Komisijos reglamento projektas nesiskiria nuo Komisijos 2020 m. liepos 2 d. pateikto reglamento projekto, kuris 2020 m. liepos 13 d. el. paštu buvo pateiktas socialiniams partneriams (svarstyti ir priimti pateikto dokumento esmė pridedama).

Atsižvelgiant į 2020 m. liepos mėn. suinteresuotų šalių (socialinių partnerių) raštais ir susitikimo metu išsakytas pastabas, informuojame, kad šiuo metu formuojama tokia Lietuvos Respublikos pozicija:

Lietuva pritaria EK reglamento projekto tikslui – apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą ir būtinas priemones mažinti toksišką švino poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Tačiau atkreipiame Europos Komisijos dėmesį ir akcentuojame, kad tam, kad šiuo teisės aktu būtų užtikrintas šio tikslo pasiekimas, nustatant siūlomus apribojimus, būtina išsamiai išnagrinėti ir aiškiai reglamentuoti praktinio taikymo ir įgyvendinimo aspektus.

Lietuvai susirūpinimą kelia šie klausimai:

 1. Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – ECHA) pateiktoje siūlomo įvesti švino turinčių šaudmenų naudojimo šlapžemėse apribojimo socio-ekonominėje analizėje neįvertintas poveikis sportinio šaudymo sektoriui. Manome, kad turi būti išanalizuotas socio-ekonominis poveikis sportinio šaudymo sektoriui, t.y. kokias pasekmes sukeltų įvestas toks apribojimas naudoti švino turinčius šovinius, kai šie centrai veikia šlapžemėse ar aplink jas; taip pat manome, kad turėtų būti papildomai išalizuotas siūlomo teisinio reguliavimo poveikis šiam sektoriui, siekiant, taip pat įvertinti teisinio reguliavimo taikymo proporcingumą/apimtis, kai šiuose centruose šaudymo trajektorijos nukreiptos ne į šlapžemių pusę ir švino turintys šaudmenys nepatenka į šlapžemių teritorijas bei jų buferinę zoną.
 2. Manome, kad tam, jog Komisijos reglamento projekte numatomų reikalavimų įgyvendinimas /tų reikalavimų vykdymo priežiūra (kontrolė) būtų vienodai efektyvi visose valstybėse narėse, reikėtų detaliau apibrėžti kontrolės mechanizmo kriterijus, pvz., kas turėtų būti laikoma įrodymais, tuo atveju, kai švino šaudmenų turėtojas turi įrodyti, kad švino šaudmenų gabenimas yra nesusijęs su intencija šaudyti.
 3. Prašome Europos Komisijos pateikti nuomonę dėl „šlapžemių“ sąvokos apibrėžties keitimo reikalingumo (t. y. kad būtų aiškesnis teisinis reguliavimas ir reikalavimų vykdymo priežiūra/kontrolė) ir su tuo susijusių procedūrų.

Europos Komisijai išsamiai neatsakius į Lietuvos pateiktus klausimus, balsuojant dėl Komisijos reglamento projekto priėmimo Lietuvos atstovas susilaikys.

Įvertinkite straipsnį

Įvertinimas: 4.6 / 5. Balsavo: 24

Būkite pirmas ir įvertinkite šį straipsnį!

4 Komentarai

 • jėgeris
  Posted 2020.09.01 at 12:24

  Dar 2019 m. LMŽD viena pirmųjų pateikė argumentuotus prieštaravimus naujiems REACH reglamento sugriežtinimams ir konkrečius klausimus. O Aplinkos ministerija ir Aplinkos apsaugos agentūra tik dabar, kada jau reikės balsuoti dar tik pateikia klausimus Europos Komisijai? Ir tai drįstą vadinti Vyriausybės pozicija? Tai kokia yra toji, Lietuvos pozicija? Galite įvardinti kas yra nuspręsta pagal kiekvieną siūlomų ribojimų ir draudimų punktą?

  10
 • Medžioklis
  Posted 2020.09.01 at 12:02

  Paskaitykim 3 p. LRV prašo komisijos pateikti tik “nuomonę”? Neprašo ribojimus pagrindžiančių faktų, duomenų ir jų šaltinių, o pasitenkins vien kažkieno nuomone, t.y. nežinia iš ko išvestinėmis subjektyviomis, šališkomis interpretacijomis. Ar tai normalu? Ar tokia turi būti bent jau save gerbiančios vyriausybinės institucijos pozicija? O kaip su pagarba savo piliečiams?

  10
 • Dmitrij
  Posted 2020.09.01 at 08:46

  Eilinis irodymas, kad musu isrinktiesems musu interesai nerupi, jie pritaria viskam neatsizvelgiant i musu salies ir jos gyventoju nuomones. Matosi pagal veiksmus, kad ten sedi nekompetetingi veikejai, uztat geri nurodymu vikdytojai. O tas alia ultimatumas, kad jei neatsakys i klausimus, tai susilaikys balsavime, tai isvis juokingas.

  12
 • advokatas Arūnas Marcinkevičius
  Posted 2020.08.31 at 17:48

  “Europos Komisijai išsamiai neatsakius į Lietuvos pateiktus klausimus, balsuojant dėl Komisijos reglamento projekto priėmimo Lietuvos atstovas susilaikys” ?

  Susilaikymas š.m. rugsėjo 3 d. EK REACH komiteto posėdyje prilygtų pasyviam pritarimui siūlomiems įvesti draudimams, t.y. balsavimui – “Už”.

  Ar tikrai mums visiems ir kiekvienam asmeniškai derėtų suprasti, jog mūsų Vyriausybė nesiryžta ir atsisako vykdyti jai priskirtą konstitucinę prievolę aktyviai atstovauti ir veiksmingai ginti ne vien tik medžiotojų, o visų, t.y. beveik 95 tūkstančių, ginklų savininkų- Lietuvos Respublikos valstybės piliečių, esančių aktyviais rinkėjais, teises, teisėtus interesus bei lūkesčius?

  Pagarbiai,
  advokatas Arūnas Marcinkevičius,
  Lietuvos Ginklų savininkų asociacijos (LiGSA)
  valdybos pirmininkas

  25

Komentuoti

Kaip prišaudyti priedėlį?

Žiūrėti apžvalgą