Skip to content Skip to footer

Senasis miškininkų šuo jau Lietuvoje

Vokiečių tauta – pragmatiška ir racionali, taip pat ir jų pavadinimai. Istoriškai susiklostė, kad Lietuvoje ilgą laiką medžioklėje naudojami dratharai (šiurkščiaplaukiai) ir kurtsharai (trumpaplaukiai) vokiečių vižlai. Trūko tik langharų (ilgaplaukių).…
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now